M
24/01/2020 16:32

Có được tính tham gia bảo hiểm y tế liên tục ?

(LĐTĐ) Một bạn đọc hỏi: Tôi đã tham gia bảo hiểm y tế ở công ty cũ. Sau khi thôi việc ở công ty cũ, tôi phải nộp lại thẻ bảo hiểm y tế, sau đó, tới cơ quan mới tôi được cấp thẻ mới. Như vậy, liệu tôi có được đảm bảo tính liên tục của thẻ bảo hiểm y tế hay không?.

Người ngoại tỉnh, mua thẻ bảo hiểm y tế ở đâu
Chấm dứt hợp đồng sau khi sinh, có được hưởng chế độ thai sản?
Từ 1/1/2020: Thay đổi mức đóng bảo hiểm xã hội, mức hưởng bảo hiểm Y tế

Vấn đề bạn hỏi, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho hay: Theo quy định tại điểm Khoản 5 Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định: “Thời gian tham gia bảo hiểm y tế liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ bảo hiểm y tế lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 3 tháng”.

Trường hợp của bạn đã có quá trình tham gia liên tục ở đơn vị khác, nếu sau khi ngừng việc sang làm việc ngay ở công ty khác thì thời gian tham gia trước đó được cộng với thời gian tham gia sau này để được tính thời gian tham gia liên tục.

B.D

Nguồn :