M
28/03/2021 13:12

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ:

Tập trung triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công

(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác nữ công, đáp ứng nguyện vọng của nữ công nhân viên chức lao động và yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Lan tỏa phong trào "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" Quan tâm chăm lo đời sống cho nữ công nhân viên chức lao động

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, trong những năm qua, Ban Thường vụ, Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời triển khai và cụ thể hóa nội dung hoạt động công tác nữ công thông qua các hoạt động như tổ chức “Gặp mặt biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu, trao học bổng con công nhân viên chức lao động vượt khó học giỏi”, duy trì sinh hoạt, lồng ghép các nội dung phong phú.

Qua đó góp phần thiết thực chăm lo quyền và lợi ích của nữ công nhân viên chức lao động, đồng thời tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của công nhân viên chức lao động; Bồi dưỡng, nâng cao năng lực, phẩm chất nữ công nhân viên chức lao động, giúp chị em vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà, góp phần tạo nên một bước chuyển biến mới về sự tiến bộ của đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động.

thiet thuc cac hoat dong cham lo loi ich doan vien khoi giao duc
Các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động nữ công

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, một số cơ sở vẫn còn chưa quan tâm triển khai sâu rộng các phong trào thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động. Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ và chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ chưa được thực hiện. Do vậy quyền lợi hợp pháp của nữ công nhân viên chức lao động chưa được đảm bảo, thu nhập của một bộ phận nữ công nhân viên chức lao động còn thấp khiến đời sống gặp nhiều khó khăn...

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công tác nữ công cơ sở, đáp ứng nguyện vọng của nữ công nhân viên chức lao động và yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

Năm 2021, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đặt mục tiêu 95% trở lên nữ công nhân viên chức lao động được nghiên cứu, quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng và công đoàn; chính sách pháp luật của Nhà nước; các kiến thức văn hóa xã hội, về giới và bình đẳng giới. 100% cán bộ nữ công các Công đoàn cơ sở được tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, kiến thức về giới; 100% Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thành lập Ban nữ công quần chúng theo quy định Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Cụ thể, các cấp Công đoàn huyện tích cực phối hợp với các ban ngành có liên quan để kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ tại các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn huyện; tích cực tham gia với các cấp uỷ Đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến lao động nữ, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ. Đề xuất các biện pháp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho đội ngũ nữ công nhân viên chức lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện cũng tăng cường tuyên truyền các chính sách pháp luật có liên quan đến lao động nữ như: Luật Bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình; truyền thông các kiến thức giới, gia đình và phòng chống các tệ nạn xã hội. Trong đó, chú trọng khu vực đông lao động nữ, các cụm công nghiệp, doanh nghệp tư nhân mới thành lập Công đoàn.

Đồng thời, kết hợp với các phòng, ban, ngành phổ biến các chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ; các kiến thức phòng chống các tệ nạn xã hội trong gia đình và chăm sóc giáo dục trẻ. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng dưới nhiều hình thức các kiến thức về giới, bình đẳng giới, bạo lực gia đình, truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững... thông qua các hình thức như: Nói chuyện chuyên đề, tọa đàm, giao lưu...

Mai Quý

Nguồn :