M
03/05/2020 09:49

Tập trung quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

Nhằm tháo gỡ những “nút thắt” và khoảng trống về pháp lý trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, vừa qua Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã chủ trì cuộc họp trực tuyến về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen.    

tap trung quan ly an toan sinh hoc doi voi sinh vat bien doi gen Công ty Nông dược HAI đặt mục tiêu doanh thu 1.250 tỷ đồng
tap trung quan ly an toan sinh hoc doi voi sinh vat bien doi gen Ứng dụng hỗ trợ học sinh học Toán và Tiếng Việt trong thời gian nghỉ phòng dịch
tap trung quan ly an toan sinh hoc doi voi sinh vat bien doi gen Đêm 28/3, cả nước cùng nhau tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020

Theo Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân, sau hơn 10 năm thực hiện, Nghị định số 69/2010/NĐ-CP của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen đã và đang phát huy hiệu quả trong việc quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen tại Việt Nam.

tap trung quan ly an toan sinh hoc doi voi sinh vat bien doi gen

Tập trung quản lý an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen

Kết quả rõ thấy nhất là 7 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm hạn chế, 6 sự kiện ngô biến đổi gen đã được công nhận kết quả khảo nghiệm diện rộng, 5 sự kiện ngô biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học, 39 sự kiện ngô, đậu tương, bông, cỏ linh lăng và cải dầu biến đổi gen được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, có một số quy định cần được điều chỉnh, bổ sung để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và phù hợp với thực tiễn quản lý.

Theo đại diện của Tổng cục Môi trường, các quy định về khảo nghiệm đánh giá rủi ro của sinh vật biến đổi gen đối với môi trường và đa dạng sinh học được quy định tại Nghị định số 69/2010/NĐ-CP. Trong đó, một số nội dung liên quan đến trình tự, thủ tục công nhận, thu hồi quyết định công nhận cơ sở khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen; trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép khảo nghiệm đã được được Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết.

Ngày 27/10/2009, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT quy định khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với đa dạng sinh học và môi trường của giống cây trồng biến đổi gen và bãi bỏ Thông tư này vào ngày 13/8/2018.

Như vậy, việc bãi bỏ Thông tư số 69/2009/TT-BNNPTNT, các quy định cụ thể của văn bản Thông tư về hướng dẫn trình tự, thủ tục khảo nghiệm sinh vật biến đổi gen hết hiệu lực. Từ đó, việc thực hiện các hoạt động khảo nghiệm đánh giá rủi ro đối với thực vật biến đổi gen đang gặp khó khăn và không thể triển khai do không có văn bản hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, quy định về vận chuyển quá cảnh sinh vật biến đổi gen, sản phẩm sinh vật biến đổi gen còn gặp vướng mắc, bất cập.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21/6/2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen là điều hết sức cần thiết cấp thiết.

Thứ trưởng chỉ đạo, giao đơn vị soạn thảo cần tiếp thu ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan để tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn, sớm trình lãnh đạo Bộ và trình Chính phủ ban hành trong Quý II năm 2020.

P.V

Nguồn :