M
19/07/2020 18:26

Tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra cho trên 3000 cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Đây là kết quả công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020.  

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020
Tập huấn công tác tài chính và công tác kiểm tra cho cán bộ công đoàn
Huyện Ứng Hoà: Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp Công đoàn Thành phố đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới được tham gia lần đầu.

Cụ thể, các cấp Công đoàn đã tổ chức 25 lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn; cho 3.012 đồng chí.

2338 tap huan kiem tra
Một lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra do LĐLĐ huyện Thanh Oai tổ chức

Nội dung tập huấn chủ yếu về việc bổ sung các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; hướng dẫn về nghiệp vụ, kỹ năng, quy trình kiểm tra và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn; tập huấn về giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư theo quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Quyết định 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về ban hành Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo; Hướng dẫn số 742/HD-TLĐ của TLĐ về việc tiếp cán bộ, đoàn viên công đoàn đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Thông qua tập huấn, ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã nắm chắc được nghiệp vụ công tác kiểm tra công đoàn để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Từ nay đến cuối năm 2020, Uỷ ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố sẽ tham mưu với Ban chấp hành, Ban thường vụ cùng cấp tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, nhất là đối với cán bộ mới tham gia làm công tác kiểm tra công đoàn, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về công tác kiểm tra, nhất là kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 6b của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra Công đoàn.

Phạm Diệp

Nguồn :