M
08/01/2020 09:31

LĐLĐ Thành phố:

Triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020

(LĐTĐ) Ngày 7/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2020. Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.  

trien khai nhiem vu cong tac kiem tra giam sat nam 2020 Chú trọng xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh
trien khai nhiem vu cong tac kiem tra giam sat nam 2020 Không thể thiếu vai trò của Công đoàn
trien khai nhiem vu cong tac kiem tra giam sat nam 2020 Góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Theo Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn Thành phố năm 2019, năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn thành phố đã tích cực, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bám sát chương trình định hướng của Ủy ban kiểm tra Công đoàn cấp trên; tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn cùng cấp, tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 5.698 cuộc; tổ chức giám sát hoạt động của Ban chấp hành, Ban thường vụ đồng cấp, giám sát công đoàn cấp dưới về triển khai và thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn được 2.598 cuộc .

trien khai nhiem vu cong tac kiem tra giam sat nam 2020
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị

Cùng đó, Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của Công đoàn cùng cấp và cấp dưới được 5.129 cuộc, qua đó kiến nghị truy thu 4.130 triệu đồng cho ngân sách công đoàn. Cũng trong năm qua, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn đã giúp Ban chấp hành, Ban thường vụ Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, thường xuyên duy trì công tác tiếp đoàn viên, công nhân viên chức lao động, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

“Hoạt động Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ; phát hiện và ngăn chặn kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị và các quy định của Công đoàn; tăng cường phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; nâng cao ý thức trong việc thu, chi tài chính, quản lý tài sản công đoàn; hạn chế tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”- ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố khẳng định.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Lương Quang Thành cho biết, năm 2020, Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra, giám sát từ 20-25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 08-10 đơn vị; Uỷ ban kiểm tra Công đoàn cấp trên cơ sở kiểm tra từ 20% công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ Thành Thành phố cũng sẽ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đồng cấp và thực hiện kiểm tra từ 20 đến 25 công đoàn cấp trên cơ sở, kiểm tra, giám sát một số công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố; Giám sát việc thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 10-15 đơn vị; kiểm tra 02 - 04 đơn vị sự nghiệp, 01 doanh nghiệp công đoàn; Kiểm tra quỹ tiền mặt từ 10-15 CĐCTCS; Chỉ đạo, đôn đốc, chỉ đạo Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp dưới thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn đảm bảo theo kế hoạch được giao.

trien khai nhiem vu cong tac kiem tra giam sat nam 2020
Quang cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa- Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả công tác kiểm tra mà Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được năm 2019. Thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác kiểm tra Công đoàn, đồng chí Đặng Thị Phương Hoa yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, tồn tại của năm 2019; xây dựng chương trình, kế hoạch xác định những nhiệm vụ trọng tâm, tìm giải pháp thực hiện thắng lợi công tác kiểm tra công đoàn năm 2020.

Trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách LĐLĐ Thành phố yêu cầu Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thủ đô Thủ đô cần xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra , giám sát năm 2020 theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tập trung tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ việc kiểm tra Chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; kiểm tra tài chính, tài sản Công đoàn ; tăng cường kiểm tra đồng cấp ở các cấp Công đoàn Thủ đô.

Đặc biệt, đồng chí lưu ý Ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn Thủ đô trong năm 2020 tiếp tục tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 06b /NQ-TLĐ của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra Công đoàn các cấp; tiếp tục triển khai quán triệt các văn bản mới của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác,kiểm tra giám sát nhất là Hướng dẫn số 1560/HD-TLĐ ngày 8/10/2019 của của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật lao động, liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện uốn nắn, xử lý các sai phạm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp Công đoàn Thành phố góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LĐLĐ Thành phố năm 2020.

Phạm Diệp

Nguồn :