Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác

(LĐTĐ) Ngày 3/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022.
Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, tự hào với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã và đang tự khẳng định mình, phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, phẩm chất đạo đức, chính trị và khả năng lao động; phát huy vai trò, năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh; đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, là những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động công tác nữ công ở cơ sở, những năm qua LĐLĐ Thành phố đã tích cực xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp; chỉ đạo, kiện toàn, thành lập Ban nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS); hướng dẫn tổ chức hoạt động Ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam… Đến nay đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng; 97,3 % CĐCS đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn tham gia đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em vào trong vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ đoàn viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, gắn với các phong trào thi đua của đơn vị thu hút nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua: Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, tài năng sáng tạo nữ, chiến sỹ thi đua cơ sở, công nhân giỏi. Tỷ lệ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở năm 2021 là 81,4%.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nữ CNVCLĐ Thủ đô luôn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng. Công tác biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên lớn để người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất hiệu quả và chăm lo gia đình, giáo dục con cái thành đạt, trở thành người công dân tốt cho xã hội.

“Có thể nói, công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dậy nội lực, khích lệ tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi nữ CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; Ban Nữ công quần chúng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều chính sách có lợi hơn quy định của pháp luật dành cho lao động nữ và con CNVCLĐ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm giới, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Cạnh đó, đẩy mạnh việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ nữ khoa học, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ được nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống và công tác.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại đơn vị; đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công, trong đó chú trọng thành lập Ban nữ công quần chúng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ CNVCLĐ…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm

Đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của người tham gia bảo hiểm

(LĐTĐ) Để bảo đảm tôn trọng quyền công dân đối với thông tin cá nhân theo quy định của Hiến pháp và Bộ luật Dân sự, đại biểu Hoàng Minh Hiếu ...
5 thí sinh thi tuyển chức danh hiệu trưởng khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

5 thí sinh thi tuyển chức danh hiệu trưởng khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển chức danh hiệu trưởng cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở năm ...
TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

TP.HCM: Nhiều cơ hội việc làm tại doanh nghiệp Pháp

(LĐTĐ) Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV) và Mạng lưới cựu Du học sinh thuộc Đại sứ ...
Gặp gỡ vận động viên Hà Nội đoạt Huy chương Vàng SEA Games 31

Gặp gỡ vận động viên Hà Nội đoạt Huy chương Vàng SEA Games 31

(LĐTĐ) Tại SEA Games 31, các vận động viên của Đoàn Thể thao Hà Nội đã giành tổng cộng 62 HCV, 35 HCB, 54 HCĐ, góp phần đáng kể giúp Đoàn ...
Công đoàn Công ty TNHH SPi Việt Nam: Tạo động lực để cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, sáng tạo

Công đoàn Công ty TNHH SPi Việt Nam: Tạo động lực để cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, sáng tạo

(LĐTĐ) Những năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo tại Công ty TNHH SPi Việt Nam (trực ...
Đại biểu Quốc hội kiến nghị ưu tiên giảm thuế đối với xăng, dầu

Đại biểu Quốc hội kiến nghị ưu tiên giảm thuế đối với xăng, dầu

(LĐTĐ) Bên lề phiên họp Quốc hội chiều 27/5, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đã trao đổi với báo chí quan điểm của ông về chính ...
Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, gần 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ 17 Công đoàn cơ sở ...

Tin khác

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đối thoại với cán bộ, đoàn viên và người lao động

(LĐTĐ) Với chủ đề “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”, gần 100 cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động đến từ 17 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Y tế Hà Tĩnh đã đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Sở Y tế.
Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2022

Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2022

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022, Công đoàn Công ty cổ phần Dược Mỹ phẩm CVI đã tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động với sự tham gia của gần 300 công nhân viên của Công ty.
Ông Đàm Quang Thao được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ

Ông Đàm Quang Thao được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị kiện toàn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo"

Kịp thời biểu dương, khen thưởng “Công nhân giỏi” và “Sáng kiến, sáng tạo"

(LĐTĐ) Sáng 28/5, Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN&CX) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Mộng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đảng ủy các KCN&CX Hà Nội.
Tổ chức thành lập Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

Tổ chức thành lập Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 28/5, tại Hà Đông, tập thể người lao động là lái xe ô tô công nghệ tại Hà Nội đã tiến hành Đại hội bầu ra Ban chấp hành và Chủ tịch Nghiệp đoàn Lái xe ô tô công nghệ Hà Nội khóa I, nhiệm kỳ 2022 - 2028. Đây là tổ chức đại diện cho người lao động hoạt động trong lĩnh vực lái xe công nghệ.
Công đoàn các KCN - CX Hà Nội biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

Công đoàn các KCN - CX Hà Nội biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (28/5), Công đoàn các Khu công nghiệp và Chế xuất (KCN - CX) Hà Nội đã tổ chức Hội nghị biểu dương “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo” năm 2022. Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Mộng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đảng ủy các KCN - CX Hà Nội dự hội nghị.
Điều lệ Công đoàn Việt Nam là kim chỉ nam, định hướng các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Điều lệ Công đoàn Việt Nam là kim chỉ nam, định hướng các hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 27/5, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII tại LĐLĐ thành phố Hà Nội.
Công đoàn nỗ lực đẩy lùi tai nạn lao động

Công đoàn nỗ lực đẩy lùi tai nạn lao động

(LĐTĐ) Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội cho rằng, để đạt được mục tiêu là hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra đòi hỏi sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, trong đó có tổ chức Công đoàn, đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Trang bị nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn

Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Trang bị nghiệp vụ công tác tài chính cho cán bộ công đoàn

(LĐTĐ) Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Trường Trung cấp Nghiệp vụ và Dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính Công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở (CĐCS).
LĐLĐ TP.HCM tặng quà, trao học bổng cho trẻ khuyết tật, mồ côi

LĐLĐ TP.HCM tặng quà, trao học bổng cho trẻ khuyết tật, mồ côi

(LĐTĐ) Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, ngày 27/5 Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Công ty cổ phần Good Day Hospitality Mcdonald's Việt Nam, Công ty TNHH Gosmal tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, trao học bổng cho 300 trẻ em khuyết tật, mồ côi tại Trung tâm phục hồi chức năng và Trợ giúp trẻ khuyết tật (TTP.HCM, thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội).
Xem thêm
Phiên bản di động