Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác

(LĐTĐ) Ngày 3/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022.
Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, tự hào với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã và đang tự khẳng định mình, phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, phẩm chất đạo đức, chính trị và khả năng lao động; phát huy vai trò, năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh; đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, là những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động công tác nữ công ở cơ sở, những năm qua LĐLĐ Thành phố đã tích cực xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp; chỉ đạo, kiện toàn, thành lập Ban nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS); hướng dẫn tổ chức hoạt động Ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam… Đến nay đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng; 97,3 % CĐCS đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn tham gia đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em vào trong vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ đoàn viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, gắn với các phong trào thi đua của đơn vị thu hút nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua: Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, tài năng sáng tạo nữ, chiến sỹ thi đua cơ sở, công nhân giỏi. Tỷ lệ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở năm 2021 là 81,4%.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nữ CNVCLĐ Thủ đô luôn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng. Công tác biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên lớn để người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất hiệu quả và chăm lo gia đình, giáo dục con cái thành đạt, trở thành người công dân tốt cho xã hội.

“Có thể nói, công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dậy nội lực, khích lệ tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi nữ CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; Ban Nữ công quần chúng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều chính sách có lợi hơn quy định của pháp luật dành cho lao động nữ và con CNVCLĐ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm giới, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Cạnh đó, đẩy mạnh việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ nữ khoa học, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ được nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống và công tác.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại đơn vị; đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công, trong đó chú trọng thành lập Ban nữ công quần chúng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ CNVCLĐ…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

Báo Lao động Thủ đô long trọng kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên

(LĐTĐ) Sáng 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, báo Lao động Thủ đô long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên ...
Chất lượng dịch vụ của VinBus được đánh giá vượt trội, xếp hạng 5 sao

Chất lượng dịch vụ của VinBus được đánh giá vượt trội, xếp hạng 5 sao

(LĐTĐ) Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng ...
Quản lý thị trường Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất

Quản lý thị trường Hà Nội nhận khen thưởng đột xuất

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Hà Nội, Tổng cục Quản lý thị trường Trần Hữu Linh đã trao tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích ...
Công ty tài chính góp phần "giải vây" người dân khỏi tín dụng đen

Công ty tài chính góp phần "giải vây" người dân khỏi tín dụng đen

(LĐTĐ) Dù thường bị hiểu nhầm và đánh đồng với tín dụng đen, các công ty tài chính đang đóng vai trò quan trọng trong việc đầy lùi các hình thức ...
Chống lại biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển bền vững

Chống lại biến đổi khí hậu, vì mục tiêu phát triển bền vững

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Nestlé Việt Nam đồng hành cùng người tiêu dùng triển khai các chuyến đi trồng rừng tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, Khu Bảo tồn thiên nhiên Văn ...
Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững”

Vingroup là “Nhà phát hành tốt nhất về tài chính bền vững”

(LĐTĐ) Hà Nội, ngày 29/03/2023 - Vingroup công bố vừa được The Asset Triple A Country Awards vinh danh là “Nhà Phát hành tốt nhất về tài chính bền vững” năm ...
Hàng trăm người tham gia hiến máu “Ngày thứ 7 sẻ chia” tại dự án The Terra - An Hưng

Hàng trăm người tham gia hiến máu “Ngày thứ 7 sẻ chia” tại dự án The Terra - An Hưng

(LĐTĐ) Ngày 25/3 vừa qua, Văn Phú - Invest đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo tại dự án The Terra ...

Tin khác

Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn

Năng động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua khó khăn

(LĐTĐ) Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Môi trường Đô Thị Thanh Trì đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028; bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 11 đồng chí.
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Sáng 29/3, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng báo Lao động Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 30 năm xuất bản số đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết chuyên đề “Văn hóa, thể thao” năm 2022, triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023. Đồng chí Nguyễn Huy Khánh - Phó chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, dự và chủ trì hội nghị.
Nghệ An: Sôi nổi hội thi Dân vũ trong nữ công chức, viên chức, người lao động

Nghệ An: Sôi nổi hội thi Dân vũ trong nữ công chức, viên chức, người lao động

(LĐTĐ) Tối 28/3, Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An tổ chức hội thi Dân vũ trong nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2023.
Chủ động, sáng tạo triển khai hoạt động công đoàn

Chủ động, sáng tạo triển khai hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Hoạt động công đoàn công ty đã chủ động, phát huy được sức mạnh đoàn kết trong tập thể cán bộ nhân viên, bám sát tình hình thực tế, từng bước đáp ứng yêu cầu của phong trào lao động và hoạt động công đoàn trong tình hình mới.
Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa

Không ngừng nâng cao đời sống văn hóa

(LĐTĐ) Tổ chức sâu rộng các hoạt động văn hóa, thể thao sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện đời sống tinh thần, giúp người lao động có điều kiện tái tạo sức lao động để làm việc năng suất, hiệu quả hơn. Nhận thức được điều đó, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh triển khai phong trào văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhằm thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.
Động lực từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Động lực từ phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Trong những năm qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), được các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chú trọng triển khai thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Phong trào đã góp phần động viên kịp thời tới các nữ CNVCLĐ trong ngành, từ đó giúp họ có thêm động lực, khắc phục khó khăn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khen thưởng 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động. Có 133 tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng, biểu dương.
Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn

Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn

(LĐTĐ) Năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.
Khai mạc Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2023

Khai mạc Ngày hội thể thao Hanoitourist năm 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (25/3) tại Trung tâm Văn hoá Thông tin và Thể thao quận Hoàn Kiếm, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội tổ chức Ngày hội Thể thao Hanoitourist năm 2023. Ngày hội diễn ra trong không khí thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công ty mẹ - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động