Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác

(LĐTĐ) Ngày 3/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3; Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; Triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2022.
Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Hiệu quả từ công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

Dự Hội nghị có các đồng chí: Đỗ Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam; Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh, tự hào với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang”, nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã và đang tự khẳng định mình, phát triển toàn diện cả về trí lực, thể lực, phẩm chất đạo đức, chính trị và khả năng lao động; phát huy vai trò, năng lực, sức sáng tạo của mình trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu mạnh; đặc biệt đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, là những nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Nhận thức rõ vai trò, vị trí hoạt động công tác nữ công ở cơ sở, những năm qua LĐLĐ Thành phố đã tích cực xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp; chỉ đạo, kiện toàn, thành lập Ban nữ công quần chúng tại các Công đoàn cơ sở (CĐCS); hướng dẫn tổ chức hoạt động Ban nữ công quần chúng theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam… Đến nay đã có 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thành lập Ban Nữ công quần chúng; 97,3 % CĐCS đủ điều kiện đã thành lập Ban Nữ công quần chúng.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa phát biểu tại Hội nghị.

Ban Nữ công Công đoàn các cấp thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của nữ đoàn viên, người lao động để tham mưu cho Ban chấp hành Công đoàn tham gia đề xuất những vấn đề liên quan đến lao động nữ và trẻ em vào trong vào nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể để kịp thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nữ đoàn viên, người lao động; xây dựng kế hoạch, chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đồng cấp tổ chức kiểm tra, khảo sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ.

Các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ cũng được đẩy mạnh, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Nội dung, tiêu chí của phong trào đã được các cấp Công đoàn cụ thể hóa phù hợp với từng ngành nghề, gắn với các phong trào thi đua của đơn vị thu hút nữ CNVCLĐ tham gia. Thông qua việc triển khai và thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu được nhận các danh hiệu thi đua: Phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, tài năng sáng tạo nữ, chiến sỹ thi đua cơ sở, công nhân giỏi. Tỷ lệ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cấp cơ sở năm 2021 là 81,4%.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Cùng với việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nữ CNVCLĐ Thủ đô luôn tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con ngoan, học giỏi, thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và cộng đồng. Công tác biểu dương gia đình CNVCLĐ tiêu biểu đã trở thành nguồn động viên lớn để người lao động tích cực tham gia lao động sản xuất hiệu quả và chăm lo gia đình, giáo dục con cái thành đạt, trở thành người công dân tốt cho xã hội.

“Có thể nói, công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã có tác động mạnh mẽ trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ CNVCLĐ, khơi dậy nội lực, khích lệ tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của mỗi nữ CNVCLĐ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của nữ CNVCLĐ đối với sự tiến bộ, phát triển của bản thân, gia đình và cộng đồng”, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa nhấn mạnh.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021 đón nhận Cờ thi đua của LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam về công tác nữ công; Ban Nữ công quần chúng chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể có nhiều chính sách có lợi hơn quy định của pháp luật dành cho lao động nữ và con CNVCLĐ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động nữ…

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ về chính sách pháp luật lao động, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống quấy rối tình dục nơi làm việc, tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống nhân các ngày kỷ niệm giới, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ phấn đấu rèn luyện 4 tiêu chí phẩm chất đạo đức phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

Cạnh đó, đẩy mạnh việc thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công Công đoàn các cấp để làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp về công tác vận động nữ CNVCLĐ và bình đẳng giới; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ đoàn viên, người lao động. Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ nữ khoa học, tạo môi trường để nữ CNVCLĐ được nâng cao kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống và công tác.

Tạo môi trường thuận lợi để lao động nữ được rèn luyện kỹ năng trong cuộc sống, công tác
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao Bằng khen của LĐLĐ Thành phố cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, làm nổi bật những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại đơn vị; đồng thời đề xuất các kiến nghị, giải pháp để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Quyền Trưởng ban nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam Đỗ Hồng Vân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được. Đồng thời đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công, trong đó chú trọng thành lập Ban nữ công quần chúng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động nữ công gắn liền với lợi ích của nữ CNVCLĐ…

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 2 tập thể và tặng Bằng khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021; LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 02 tập thể, Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021.

Mai Quý - Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

Từ 1/7/2024, doanh nghiệp có phải trả thêm 7% lương cho người lao động có trình độ?

(LĐTĐ) Nội dung Nghị định 74/2024/NĐ-CP ban hành ngày 30/6/2024 quy định mức lương tối thiểu cho người lao động hợp đồng. Người sử dụng lao động phải điều chỉnh chế độ lương phù hợp nhưng không được cắt giảm chế độ có lợi cho người lao động. Từ 1/7/2024, không bắt buộc trả thêm 7% lương cho người có trình độ cao hơn.
Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

Lan tỏa giá trị của Sen Hà Nội

(LĐTĐ) Tối 12/7, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tổ chức khai mạc “Lễ hội Sen Hà Nội và giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hoá các tỉnh miền núi phía Bắc” năm 2024.
Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố: Phối hợp hiệu quả với chuyên môn chăm lo đời sống đoàn viên

Cụm Thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố: Phối hợp hiệu quả với chuyên môn chăm lo đời sống đoàn viên

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, cấp ủy Đảng các đơn vị, 6 tháng đầu năm 2024, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 LĐLĐ Thành phố đã nỗ lực vượt qua khó khăn chung của tình hình kinh tế đất nước và Thủ đô, thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ), động viên NLĐ phấn đấu tích cực sản xuất, hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Quận Tây Hồ: Khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch

Quận Tây Hồ: Khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch

(LĐTĐ) Chiều 12/7, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ tổ chức khai trương Trung tâm giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch của quận.
Sôi nổi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Sôi nổi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 12/7, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hoá đọc thị xã Sơn Tây năm 2024 với chủ đề: “Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thị xã Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 12/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.
Hoài Đức thu ngân sách ước đạt 1.478,17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hoài Đức thu ngân sách ước đạt 1.478,17 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách huyện huyện Hoài Đức ước thực hiện 1.478,17 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán Thành phố và 40,4% dự toán Nghị quyết HĐND huyện giao.

Tin khác

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn

Bình Dương: Nhiều giải pháp đồng hành cùng người lao động trong giai đoạn khó khăn

(LĐTĐ) Ngày 12/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bình Dương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ ba khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.
Vận dụng sáng tạo các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vận dụng sáng tạo các hình thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sáng 12/7, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Phúc Thọ

(LĐTĐ) Mới đây, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện về kết quả công tác công đoàn từ đầu nhiệm kỳ đến nay; chương trình công tác trọng tâm năm 2024 và nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tập huấn công tác An toàn, vệ sinh lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tập huấn công tác An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa phối hợp với Trung tâm Tư vấn pháp luật và Hỗ trợ người lao động Công đoàn Hà Nội tổ chức lớp tập huấn công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 với sự tham gia của hơn 200 đại biểu là cán bộ Công đoàn, người phụ trách công tác ATVSLĐ, An toàn vệ sinh viên của hơn 70 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.
Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 11/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân trên địa bàn huyện.
Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2024

Công đoàn Viên chức tỉnh Nghệ An biểu dương tập thể và cá nhân tiêu biểu năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 11/7, Công đoàn Viên chức Nghệ An đã tổ chức hội nghị biểu dương Công đoàn cơ sở, cán bộ Công đoàn cơ sở và đoàn viên công đoàn tiêu biểu năm 2024.
Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động qua Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 11/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Mai Châu, xã Đại Mạch.
Kết nạp 111 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam

Kết nạp 111 đoàn viên Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 11/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ phối hợp với Công đoàn Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam tổ chức lễ kết nạp đoàn viên Công đoàn tháng 7 đối với 111 người lao động mới được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam.
Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

Trao “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

(LĐTĐ) Xúc động khi đón nhận sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn, đoàn viên Lê Thị Tươi - Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn Terumo Việt Nam (thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) bày tỏ lời cảm ơn chân thành và cho biết sự quan tâm, hỗ trợ của tổ chức Công đoàn chính là nguồn động lực để gia đình quyết định xây dựng ngôi nhà cho riêng mình và yên tâm sinh sống, lao động sản xuất.
Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Với phương châm hướng các hoạt động công đoàn về cơ sở, 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân đã tổ chức thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ công tác trọng tâm, trong đó có công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động