Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc chiều nay (13/1) với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua Đồng chí Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Triệu trái tim, một ý chí phát huy “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó”

Chiều 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tới kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021. Chủ trì buổi kiểm tra có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra. Cùng tham gia chủ trì có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị là Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn.

Triển khai hiệu quả nhiều mô hình chăm lo cho lao động nữ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thời gian qua, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam các nhiệm kỳ đều xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể đối với công tác nữ công công đoàn. Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát: Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp Công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao vị thế và đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Hoạt động nữ công được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

“Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn hướng đến đối tượng người lao động nữ, trẻ em càng được chú trọng hơn bao giờ hết với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng như: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do Covid-19, chương trình trao sữa cho con công nhân trong dịch bệnh...”, ông Nguyễn Đình Khang thông tin.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm. Tại kỳ họp lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 11-12/1, Hội nghị đã bầu bổ sung 6 đồng chí lãnh đạo nữ vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biên soạn và phát hành 3.000 tài liệu tập huấn về “Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc” với những nội dung lồng ghép giới trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; biên soạn và phát hành 20.000 tài liệu về một số nội dung cơ bản về pháp luật lao động, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới liên quan đến lao động nữ; hằng năm, biên soạn và phát hành trên 60.000 cuốn “Sổ tay công tác nữ công” làm tài liệu sinh hoạt cho ban nữ công Công đoàn các cấp, đồng thời chia sẻ và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả trong hệ thống Công đoàn.

Đặc biệt, các mô hình như: “Trại hè cho con công nhân lao động”, “Lễ cưới tập thể”, “Sức khỏe của bạn”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, tổ chức các “Diễn đàn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”… là những mô hình được nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố nghiên cứu triển khai và trở thành điểm nhấn trong hoạt động nữ công hằng năm.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Hà Thị Nga và các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiện toàn tổ chức bộ máy và việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ hiệu quả; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bình đẳng giới từ cấp Trung ương đến địa phương; ban hành kế hoạch triển khai, hướng dẫn Công đoàn các cấp thực hiện công tác giới, bình đẳng giới…

Bà Hà Thị Nga cũng ghi nhận và đánh giá cao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn đã chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, từ công tác quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm chính thức; đồng thời bày tỏ ấn tượng về việc tổ chức Công đoàn đã biên soạn, phát hành hàng chục ngàn cuốn tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như tổ chức cuộc thi tìm hiểu...

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự buổi làm việc.

“Đặc biệt, Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, như: “Lễ cưới tập thể”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”… Trong công tác thi đua - khen thưởng đã cụ thể hoá tiêu chí về bình đẳng giới, qua đó động viên, khuyến khích lao động nữ tiếp tục phấn đấu”, bà Hà Thị Nga ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt cần quan tâm thúc đẩy công tác kiểm tra. giám sát việc thực hiện, triển khai tại cơ sở; quan tâm bố trí kinh phí để có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả… qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Cuba tiếp nhận quà tặng của Quốc hội Việt Nam

Thay mặt Quốc hội Việt Nam, Đại sứ Lê Thanh Tùng trao tặng Quốc hội Cuba 750 máy tính bảng, 2 máy chủ và 2 máy in đa năng để ...
Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

Bắt giữ nhóm thanh niên cướp xe máy ở Hà Nội rồi về Hải Dương chơi game

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an thành phố Hà Nội cho biết các đơn vị chức năng đã bắt giữ 9 đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp manh động trên ...
Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Huyện Ba Vì phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(LĐTĐ) Mới đây, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Yên Bài, huyện Ba Vì, Hà Nội, đã diễn Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác ...
Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

Xử phạt thanh niên mặc quần áo Công an để "câu like" trên Tiktok

(LĐTĐ) Ngày 12/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định xử phạt trường hợp V.M.H (sinh năm 2000; trú tại phường Trung Liệt, quận Đống ...
Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương ...
Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Hôm nay, U16 Việt Nam tranh ngôi vô địch Đông Nam Á với U16 Indonesia

Lịch thi đấu chung kết U16 Đông Nam Á 2022: U16 Việt Nam vs U16 Indonesia diễn ra lúc 20h00 ngày 12/8 trên sân vận động Maguwoharjo.
Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Xăng giảm 25% trong hơn 1 tháng, giá cả tiêu dùng vẫn "cố thủ"

Giá xăng đã tiếp tục giảm lần thứ 5 liên tiếp từ chiều nay 11/8, với tổng mức giảm hơn 8.000 đồng/lít, tương đương 25% so với hơn 1 tháng ...

Tin khác

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

Công đoàn huyện Ứng Hòa tích cực chăm lo đời sống cho người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Ứng Hòa đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
Nâng cao vị thế, vai trò nữ công nhân lao động trong tình hình mới

Nâng cao vị thế, vai trò nữ công nhân lao động trong tình hình mới

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” là động lực giúp chị em phấn đấu vươn lên trong hoạt động xã hội và xây dựng gia đình; tạo điều kiện cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phát huy phẩm chất, năng lực của phụ nữ Việt Nam - chị Nhữ Thị Như Luận, đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Toyota Hà Đông chia sẻ.
Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

Làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Từ đầu năm tới nay phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Ứng Hòa đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, phát huy hiệu quả vai trò của tổ chức Công đoàn, đồng thời giúp người lao động ổn định cuộc sống, yên tâm công tác.
Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

Triển khai nhiều hoạt động hướng về đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình đã triển khai nhiều hoạt động, tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); qua đó vận động đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động, sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Làm tốt vai trò bảo vệ  quyền, lợi ích người lao động

Làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích người lao động

(LĐTĐ) Thông qua việc thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) và phối hợp với chính quyền đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại với người lao động, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn

Sáng kiến nhỏ, thay đổi lớn

(LĐTĐ) Kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” (Chương trình 1 triệu sáng kiến) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có 1.370 đề tài, sáng kiến cấp cơ sở. Đặc biệt có nhiều đề tài, sáng kiến xuất phát từ thực tiễn hoạt động chuyên môn tại các cơ sở y tế, góp phần nâng cao chất lượng trong công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân.
Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, hoạt động Công đoàn của Trường Trung học phổ thông Sơn Tây đã bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội, cụ thể hóa chương trình công tác sát với tình hình thực tiễn và yêu cầu đổi mới giáo dục. Hoạt động Công đoàn ngày càng thiết thực, chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Công đoàn và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho cán bộ, giáo viên, người lao động.
Đại biểu Quốc hội chất vấn về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho công nhân

Đại biểu Quốc hội chất vấn về nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho công nhân

(LĐTĐ) Thời gian qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đầu tư xây dựng nhiều thiết chế văn hóa cho công nhân. Đến nay, đã có 34 thiết chế văn hóa thể thao cho công nhân lao động ở cấp tỉnh. Nhiều địa phương đã bắt đầu tập trung chăm lo thiết chế văn hóa cho công nhân ở các khu, cụm công nghiệp lớn.
LĐLĐ thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con CNVCLĐ

LĐLĐ thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” cho con CNVCLĐ

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm” năm 2022, trao tặng 2.000 suất quà (300.000 đồng/suất) cho con đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn...
Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nữ đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố nắm bắt, tổng hợp tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của nữ đoàn viên, người lao động gửi về LĐLĐ Thành phố qua Ban Nữ công trước ngày 15/8/2022.
Xem thêm
Phiên bản di động