Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc chiều nay (13/1) với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua Đồng chí Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Triệu trái tim, một ý chí phát huy “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó”

Chiều 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tới kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021. Chủ trì buổi kiểm tra có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra. Cùng tham gia chủ trì có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị là Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn.

Triển khai hiệu quả nhiều mô hình chăm lo cho lao động nữ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thời gian qua, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam các nhiệm kỳ đều xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể đối với công tác nữ công công đoàn. Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát: Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp Công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao vị thế và đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Hoạt động nữ công được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

“Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn hướng đến đối tượng người lao động nữ, trẻ em càng được chú trọng hơn bao giờ hết với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng như: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do Covid-19, chương trình trao sữa cho con công nhân trong dịch bệnh...”, ông Nguyễn Đình Khang thông tin.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm. Tại kỳ họp lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 11-12/1, Hội nghị đã bầu bổ sung 6 đồng chí lãnh đạo nữ vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biên soạn và phát hành 3.000 tài liệu tập huấn về “Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc” với những nội dung lồng ghép giới trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; biên soạn và phát hành 20.000 tài liệu về một số nội dung cơ bản về pháp luật lao động, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới liên quan đến lao động nữ; hằng năm, biên soạn và phát hành trên 60.000 cuốn “Sổ tay công tác nữ công” làm tài liệu sinh hoạt cho ban nữ công Công đoàn các cấp, đồng thời chia sẻ và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả trong hệ thống Công đoàn.

Đặc biệt, các mô hình như: “Trại hè cho con công nhân lao động”, “Lễ cưới tập thể”, “Sức khỏe của bạn”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, tổ chức các “Diễn đàn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”… là những mô hình được nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố nghiên cứu triển khai và trở thành điểm nhấn trong hoạt động nữ công hằng năm.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Hà Thị Nga và các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiện toàn tổ chức bộ máy và việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ hiệu quả; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bình đẳng giới từ cấp Trung ương đến địa phương; ban hành kế hoạch triển khai, hướng dẫn Công đoàn các cấp thực hiện công tác giới, bình đẳng giới…

Bà Hà Thị Nga cũng ghi nhận và đánh giá cao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn đã chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, từ công tác quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm chính thức; đồng thời bày tỏ ấn tượng về việc tổ chức Công đoàn đã biên soạn, phát hành hàng chục ngàn cuốn tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như tổ chức cuộc thi tìm hiểu...

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự buổi làm việc.

“Đặc biệt, Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, như: “Lễ cưới tập thể”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”… Trong công tác thi đua - khen thưởng đã cụ thể hoá tiêu chí về bình đẳng giới, qua đó động viên, khuyến khích lao động nữ tiếp tục phấn đấu”, bà Hà Thị Nga ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt cần quan tâm thúc đẩy công tác kiểm tra. giám sát việc thực hiện, triển khai tại cơ sở; quan tâm bố trí kinh phí để có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả… qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, trụ thế 96 tuổi

(LĐTĐ) Sau những năm tháng an dưỡng tại Tổ đình Từ Hiếu (thành phố Huế), vào lúc 0 giờ ngày 22/1/2022 (nhằm ngày 20 tháng Chạp năm Tân Sửu), Thiền sư ...
LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày ...
Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

Trực tuyến chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" năm 2022 trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào Xuân mới Nhâm Dần năm 2022, ngày 22/1, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao ...
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh ...
Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

Ủy ban Thường vụ Quốc hội gặp mặt, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội

(LĐTĐ) Chiều 21/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức cuộc gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo Quốc hội, nguyên Ủy viên Ủy ...
Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

Chung kết cuộc thi hùng biện tiếng Anh “Speak to Lead” 2021

(LĐTĐ) Trải qua những phần thi đầy gay cấn, đội thi đến từ Trường Trung học phổ thông (THPT) chuyên Lê Quý Đôn (tỉnh Quảng Trị) đã xuất sắc vượt qua ...
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên ...

Tin khác

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

LĐLĐ quận Đống Đa thăm, tặng quà CNLĐ và con đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình "Tết sum vầy - Xuân bình an" và các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên, CNVCLĐ Tết Nguyên đán 2022, trong 2 ngày 20,21/1/2022, các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ quân Đống Đa đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết 9 công nhân lao động (CNLĐ) trực tiếp sản xuất tại Công ty cổ phần In khoa học Kỹ thuật và 2 gia đình đoàn viên có con bị tật nguyền và mắc bệnh hiểm nghèo.
Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

Quận Thanh Xuân: Mang Xuân ấm đến với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực chăm lo, mang Tết đầm ấm đến sớm với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), sáng 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân Bình an” năm 2022. Đây là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đến người lao động (NLĐ) của tổ chức Công đoàn quận mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

Công đoàn Bộ Tư pháp tích cực đổi mới hoạt động trong tình hình dịch Covid-19

(LĐTĐ) Hoạt động Công đoàn Bộ Tư pháp năm 2021 tiếp tục có sự đổi mới. Công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 được quan tâm; chế độ, chính sách của công chức, viên chức, người lao động được đảm bảo.
Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn

Tết sớm đến với đoàn viên, người lao động khó khăn

(LĐTĐ) Gửi lời chúc Tết sớm đến các đơn vị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu bày tỏ mong muốn, doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, đảm bảo quyền lợi, chế độ phúc lợi và chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, tiến tới phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiệm vụ trước mắt là đảm bảo cho đoàn viên, người lao động một cái Tết đủ đầy...
Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”

Đoàn viên công đoàn quận Long Biên đầm ấm đón “Tết sum vầy - Xuân bình an”

(LĐTĐ) Ngày 21/1, đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Ánh Dương đã cùng chung vui, đầm ấm bên nhau trong Chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an” do Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổ chức.
Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy: Tạo khí thế thi đua lao động đầu năm mới

(LĐTĐ) Ngay từ những ngày đầu năm mới, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19, hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” - 2022

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân bình an” - 2022

(LĐTĐ) Hòa trong không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Xuân mới 2022, ngày 21/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân bình an”, trao các suất quà hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.
Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về

Mang niềm vui đến với người lao động trong dịp Tết đến Xuân về

(LĐTĐ) Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19, năm nay, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm vẫn cố gắng dồn sức để chăm lo Tết cho người lao động trên địa bàn. Cầm những món quà đầy ắp tình cảm, sự quan tâm trên tay, nhiều đoàn viên và người lao động nghèo không khỏi xúc động, bởi với họ đây là nguồn động viên lớn lao, giúp họ bớt khó khăn hơn khi Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang cận kề.
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021-2022

(LĐTĐ) Ngày 20/1, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm hoạt động Công đoàn học kỳ II năm học 2021-2022; phát động thi đua mừng Đảng, mừng Xuân năm 2022; chương trình “Tết Sum vầy”. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động