Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn

(LĐTĐ) Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã khẳng định như vậy tại buổi làm việc chiều nay (13/1) với Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.
Tổng LĐLĐ Việt Nam kêu gọi đoàn viên, người lao động nỗ lực phấn đấu, tích cực thi đua Đồng chí Thái Thu Xương được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Triệu trái tim, một ý chí phát huy “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó”

Chiều 13/1, Đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đã tới kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2021. Chủ trì buổi kiểm tra có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra. Cùng tham gia chủ trì có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng tham dự về phía Tổng LĐLĐ Việt Nam có ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị là Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn.

Triển khai hiệu quả nhiều mô hình chăm lo cho lao động nữ

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho biết: Thời gian qua, quán triệt các Nghị quyết, văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, Tổng LĐLĐ Việt Nam luôn xác định công tác vận động nữ CNVCLĐ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn.

Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam các nhiệm kỳ đều xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức cụ thể đối với công tác nữ công công đoàn. Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát: Thực hiện toàn diện và chất lượng công tác nữ công ở các cấp Công đoàn, trọng tâm là quyền và việc làm bền vững của lao động nữ; xây dựng gia đình CNVCLĐ no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; chăm lo tốt hơn con CNVCLĐ.

Các cấp Công đoàn đã tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao vị thế và đời sống vật chất và tinh thần cho nữ CNVCLĐ. Hoạt động nữ công được đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp hoạt động, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của Phụ nữ Việt Nam, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi làm việc.

“Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vừa qua, hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn hướng đến đối tượng người lao động nữ, trẻ em càng được chú trọng hơn bao giờ hết với nhiều chương trình, hoạt động đa dạng như: Trao sổ tiết kiệm cho con đoàn viên tử vong do Covid-19, chương trình trao sữa cho con công nhân trong dịch bệnh...”, ông Nguyễn Đình Khang thông tin.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng cho biết: Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ luôn được Tổng Liên đoàn quan tâm. Tại kỳ họp lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội từ 11-12/1, Hội nghị đã bầu bổ sung 6 đồng chí lãnh đạo nữ vào Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã biên soạn và phát hành 3.000 tài liệu tập huấn về “Thúc đẩy bình đẳng giới tại nơi làm việc” với những nội dung lồng ghép giới trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, vấn đề phòng chống bạo lực gia đình, hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động của Ban Nữ công quần chúng; biên soạn và phát hành 20.000 tài liệu về một số nội dung cơ bản về pháp luật lao động, sức khỏe sinh sản và bình đẳng giới liên quan đến lao động nữ; hằng năm, biên soạn và phát hành trên 60.000 cuốn “Sổ tay công tác nữ công” làm tài liệu sinh hoạt cho ban nữ công Công đoàn các cấp, đồng thời chia sẻ và nhân rộng những mô hình hoạt động hiệu quả trong hệ thống Công đoàn.

Đặc biệt, các mô hình như: “Trại hè cho con công nhân lao động”, “Lễ cưới tập thể”, “Sức khỏe của bạn”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”, tổ chức các “Diễn đàn về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”… là những mô hình được nhiều LĐLĐ tỉnh, thành phố nghiên cứu triển khai và trở thành điểm nhấn trong hoạt động nữ công hằng năm.

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Ông Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn phát biểu tại buổi làm việc.

Thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, bà Hà Thị Nga và các thành viên trong đoàn kiểm tra ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đặc biệt, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã kiện toàn tổ chức bộ máy và việc thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ hiệu quả; quan tâm bố trí kinh phí cho công tác vì sự tiến bộ phụ nữ; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện bình đẳng giới từ cấp Trung ương đến địa phương; ban hành kế hoạch triển khai, hướng dẫn Công đoàn các cấp thực hiện công tác giới, bình đẳng giới…

Bà Hà Thị Nga cũng ghi nhận và đánh giá cao Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Liên đoàn đã chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ nữ, từ công tác quy hoạch đến đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm chính thức; đồng thời bày tỏ ấn tượng về việc tổ chức Công đoàn đã biên soạn, phát hành hàng chục ngàn cuốn tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới, đa dạng các hình thức tuyên truyền như tổ chức cuộc thi tìm hiểu...

Công tác vận động nữ, bình đẳng giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Công đoàn
Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam tham dự buổi làm việc.

“Đặc biệt, Tổng Liên đoàn và các cấp Công đoàn đã triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hoạt động sáng tạo, hiệu quả, như: “Lễ cưới tập thể”, “Phòng vắt trữ sữa mẹ tại nơi làm việc”… Trong công tác thi đua - khen thưởng đã cụ thể hoá tiêu chí về bình đẳng giới, qua đó động viên, khuyến khích lao động nữ tiếp tục phấn đấu”, bà Hà Thị Nga ghi nhận.

Về nhiệm vụ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, Trưởng đoàn kiểm tra đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đặc biệt cần quan tâm thúc đẩy công tác kiểm tra. giám sát việc thực hiện, triển khai tại cơ sở; quan tâm bố trí kinh phí để có thêm nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả… qua đó góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động trong công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

Công đoàn huyện Chương Mỹ đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ (Hà Nội), Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Dự Đại hội có 200 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của hơn 10.000 đoàn viên Công đoàn huyện.
Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV: Chất vấn 4 nhóm vấn đề

(LĐTĐ) Theo chương trình Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV, dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn từ ngày 6 - 8/6. Các nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn chất vấn gồm: Lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội; Giao thông vận tải; Khoa học và công nghệ; Dân tộc.
Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường, năm học 2022-2023 tại 3 cụm thi đua.
Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

Chính thức khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023

(LĐTĐ) Tối 27/5, thị xã Sơn Tây tổ chức Lễ khai mạc Năm du lịch Sơn Tây - xứ Đoài 2023 và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch Lòng Hồ (xã Kim Sơn).
Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của Công an nhân dân

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 27/5, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức ngày hội “Chăm sóc sức khoẻ đoàn viên, người lao động”. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

Công đoàn Thủ đô chú trọng chăm lo sức khỏe cho lao động nữ

(LĐTĐ) Ngày 27/5, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tin khác

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

Long Biên: Đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường học

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên vừa tổ chức Hội nghị đánh giá thi đua hoạt động công đoàn khối trường, năm học 2022-2023 tại 3 cụm thi đua.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Sáng 27/5, tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức ngày hội “Chăm sóc sức khoẻ đoàn viên, người lao động”. Đây là một trong số các hoạt động thiết thực của LĐLĐ huyện hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023.
Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản GCC

Ra mắt Công đoàn Công ty Cổ phần khoáng sản GCC

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập và ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần khoáng sản GCC.
Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2023 với nội dung nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức khám sức khỏe tập trung cho 500 công nhân

(LĐTĐ) Hôm nay (27/5), tại Khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Hà Nội) diễn ra chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư, tư vấn, truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho công nhân lao động (CNLĐ) các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Chương trình do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp với Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023

Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023

(LĐTĐ) Tối 26/5, tại sân khấu ngoài trời Công Viên văn hóa quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tổ chức Chung khảo Hội diễn văn nghệ "Âm vang giai điệu đoàn viên" năm 2023.
Công đoàn cơ sở khối trường học huyện Gia Lâm thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

Công đoàn cơ sở khối trường học huyện Gia Lâm thực hiện tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý, sử dụng tài chính công đoàn đợt 1 năm 2023 tại 30 Công đoàn cơ sở khối trường học.
TRỰC TUYẾN: Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

TRỰC TUYẾN: Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Chiều nay (26/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình đang được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm của Báo Lao động Thủ đô.
[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

[HÌNH ẢNH]: Đối thoại trực tiếp về chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Chiều nay (26/5), tại Quận ủy Tây Hồ (Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn vệ sinh lao động”. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm lamgiau.laodongthudo.vn và laodongvaphapluat.laodongthudo.vn.
TRỰC TUYẾN: Đối thoại, giao lưu những chính sách mới về tiền lương và bảo hiểm xã hội

TRỰC TUYẾN: Đối thoại, giao lưu những chính sách mới về tiền lương và bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, Tháng Công nhân năm 2023, nhằm trang bị cho các đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) những kiến thức thiết thực liên quan tới chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội, sáng nay (26/5), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng tổ chức buổi Đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách mới liên quan đến chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội”. Chương trình được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử - laodongthudo.vn và các ấn phẩm của Báo Lao động Thủ đô.
Xem thêm
Phiên bản di động