M
09/09/2020 19:09

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội:

Tạo động lực từ phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Thực tiễn trong quá trình tổ chức phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã có nhiều chủ trương, nghị quyết, chính sách để lãnh đạo, chỉ đạo và đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Chính vì vậy mà phong trào thi đua yêu nước không ngừng được duy trì và phát triển, tạo động lực mạnh mẽ, rộng khắp; động viên đông đảo người lao động tham gia.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Phát huy tốt nội lực để "tiếng chiêng" ngoại giao Việt Nam mạnh mẽ, vang xa
Chú trọng tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, ngay từ đầu năm, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, phấn đầu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội của ngành và thành phố, đặc biệt phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công đoàn ngành xác định trọng tâm là các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp” đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phong trào “Công nhân giỏi” Thủ đô, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, người lao động và “Xây dựng gia đình tiêu biểu”.

2424 4456 dsc 1831
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng biểu dương các sáng kiến sáng tạo trong Công đoàn ngành Giao thông vận tải

Ngoài ra, phong trào “Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động cũng được các cấp công đoàn tích cực triển khai thực hiện.

Công đoàn ngành cũng tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Các phong trào thi đua “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” đối với cán bộ, công đoàn các cấp cũng tích cực được triển khai.

Theo đó, chủ đề phong trào thi đua năm 2020 do Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội phát động là:“Công nhân, viên chức, người lao động ngành giao thông vận tải Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực quản lý, năng suất lao động và hiệu quả kinh tế đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”.

Cùng với các phong trào thi đua trong lao động sản xuất và công tác, hoạt động khen thưởng của công đoàn cũng triển khai có hiệu quả. Trong năm qua, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở bình xét biểu dương “Công nhân giỏi” năm 2020 tại cơ sở, lựa chọn những cá nhân tiêu biểu đề nghị cấp ngành và Thành phố khen thưởng.

Để phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, công đoàn ngành đã tổ chức tôn vinh trao trực tiếp tại đơn vị ho 46 cá nhân đạt danh hiệu “Công nhân giỏi; 35 cá nhân “Gương điển hình tiên tiến” giai đoạn 2015-2020.

Phong trào thi đua “Sáng kiến sáng tạo” ngành Giao thông vận tải Hà Nội được các công đoàn cơ sở tập trung đẩy mạnh ngay từ đầu năm. Năm 2019, có 32 cá nhân được tặng danh hiệu “Sáng kiến sáng tạo” cấp cơ sở, 6 cá nhân được công nhận và khen thưởng “Sáng kiến sáng tạo” ngành Giao thông vận tải Hà Nội.

Ông Ngô Minh Hoàn – Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, cho rằng, thông qua tổ chức các phong trào thi đua, công đoàn ngành đã phát huy tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, tính năng động sáng tạo của giai cấp công nhân, rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, lòng nhân ái.

“Qua các phong trào thi đua đã phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân rộng điển hình, tạo thành phong trào sôi nổi trong công nhân, viên chức, người lao động. Đặc biệt, xây dựng được đội ngũ lao động có học vấn cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa", ông Ngô Minh Hoàn nhấn mạnh

K.Tiến

Nguồn :