M
25/08/2020 17:12

Chú trọng tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố đã có Hướng dẫn số 14/HD- LĐLĐ hướng dẫn thông tin, tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Hà Nội vinh danh 10 công dân Thủ đô ưu tú tại Lễ kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội
Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam: Phát huy hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước
Nhân rộng điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua

Một trong những mục đích mà LĐLĐ Thành phố đặt ra là thông qua công tác tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên công nhân viên chức lao động phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ chính trị- xã hội của Thủ đô, cơ quan, đơn vị, trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2020- 2025, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung tuyên truyền được chia ra làm 3 giai đoạn: tuyên truyền trước Đại hội, tuyên truyền trong Đại hội và tuyên truyền sau Đại hội.

Trong đó, thời gian trước Đại hội, công tác tuyên truyền tập trung vào 4 nội dung gồm: tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ dạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng của Thủ đô, đất nước gắn với kết quả phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2015- 2020, các công trình chào mừng Đại hội Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước; giới thiệu và tuyên truyền các tập thể cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các “Công dân Thủ đô ưu tú” giai đoạn 2015- 2020, tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương điển hình tiên tiến, người tốt- việc tốt, gương trong sách “Những bông hoa đẹp” tiêu biểu nhất trong 5 năm qua và kết quả phong trào thi đua yêu nước của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; diễn biến, kết quả thành công của Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025 gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; các hoạt động văn hóa- văn nghệ, chương trình biểu diễn nghệ thuật và các hoạt động chào mừng Đại hội.

0237 minh hya tuyen truyen
Ảnh minh họa

Trong thời gian diễn ra Đại hội, công tác tuyên truyền tập trung vào diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu, biểu dương các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội, chủ yếu là công nhân viên chức lao động; tuyên truyền kết quả nổi bật của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm 2015- 2020; nhấn mạnh, làm rõ những vấn đề cần tiếp tục đổi mới trong tổ chức, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới; Tuyên truyền các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức Đại hội

Sau Đại hội, tuyên truyền kết quả thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020- 2025.

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”; biểu dương, nhân rộng nhân tố mới điển hình tiên tiến, sáng kiến sáng tạo, công nhân giỏi; phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.

LĐLĐ Thành phố nhấn mạnh, công tác thông tin, tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, LĐLĐ Thành phố yêu cầu Báo Lao động Thủ đô và trang web của LĐLĐ Thành phố mở chuyên trang, chuyên mục, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, đưa tin trước, trong và sau Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020- 2025, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tăng cường tin, bài tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến; đăng tải các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về chủ đề thi đua yêu nước, tăng cường tin bài tuyên truyền về kết quả phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành, lĩnh vực, đặc biệt phong trào thi đua yêu nước của đội ngũ công nhân viên chức lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phạm Diệp

Nguồn :