M
21/03/2021 18:15

Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân

(LĐTĐ) Mới đây, tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân khóa II, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đã trao tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân.

Sơn Tây tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Hướng dẫn bước bốn quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Theo báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 17 kỳ họp, công tác chuẩn bị, tổ chức được chú trọng, quan tâm chỉ đạo sát sao.

Công tác xây dựng chương trình và điều hành kỳ họp khoa học, các điều kiện đảm bảo cho tổ chức kỳ họp được chuẩn bị chu đáo. 139 Nghị quyết được Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm quận thông qua đã cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và có tính khả thi cao, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Hoạt động giám sát tại kỳ họp được triển khai linh hoạt, hiệu quả thông qua việc xem xét, cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, kết quả thực thi pháp luật, nghị quyết Hội đồng nhân dân quận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện kiểm sát Nhân dân.

Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân
Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà trao thưởng cho các tập thể có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đặc biệt, việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được Hội đồng nhân dân quận coi trọng. Qua 10 kỳ họp thường kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận, đại biểu Hội đồng nhân dân quận đã có 184 câu hỏi chất vấn Uỷ ban nhân dân, các phòng, ban, ngành.

Đồng thời, Hội đồng nhân dân quận tiếp tục giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo dõi, giám sát và thực hiện tái chất vấn tại kỳ họp sau đối với các vấn đề chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm.

Hoạt động giám sát giữa 2 kỳ họp được triển khai thường xuyên theo kế hoạch và đột xuất theo chủ trương, chỉ đạo của thành phố và quận. Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 79 cuộc giám sát, khảo sát. Nội dung giám sát tập trung vào những lĩnh vực quan trọng của địa phương.

Sau giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân quận đã kịp thời có ý kiến, kiến nghị với Uỷ ban nhân dân để chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các phường thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, quy định của pháp luật, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 3 phiên giải trình, về “Công tác quản lý Nhà nước đối với Trung tâm văn hóa thể thao, nhà văn hóa các tổ dân phố; công tác quản lý nhà nước đối với các di tích”; “Công tác đảm bảo trật tự văn minh đô thị” và “Công tác phòng cháy chữa cháy”. Qua 3 phiên giải trình đã có 39 đại biểu Hội đồng nhân dân quận nêu 57 lượt câu hỏi, ý kiến yêu cầu giải trình; 11 lãnh đạo phường; 15 lãnh đạo phòng, ban, ngành thực hiện việc giải trình tập trung vào 11 nội dung lớn, trọng tâm.

Tặng Giấy khen cho 64 tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên trao thưởng cho cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau mỗi phiên giải trình, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đều ban hành thông báo kết luận cụ thể, có thời hạn thực hiện những nội dung giải trình, giao cho các Ban của Hội đồng nhân dân tổ chức giám sát, đồng thời có ý kiến với Mặt trận Tổ quốc, các tổ đại biểu và đại biểu theo dõi giám sát.

Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định. Trong nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổ chức 18 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, 20 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố và chỉ đạo các phường tổ chức 180 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân quận. Tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân dự các hội nghị tiếp xúc là 95,8%.

Thường trực Hội đồng nhân dân quận đã tổng hợp chuyển Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết 792 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của quận, 287 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, Thành phố, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết trả lời của Uỷ ban nhân dân quận và các cơ quan liên quan.

Công tác tiếp dân của Thường trực Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tiếp 560 buổi, nhận 76 đơn thư, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các đơn thư đã được xử lý chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định với tỷ lệ đơn thư giải quyết xong đạt 74%.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị chính quyền từ quận tới cơ sở tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Hội đồng nhân dân các cấp cần phối hợp chỉ đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thực sự dân chủ, đúng luật. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cấp, ngành chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp Hội đồng nhân dân (nếu có); giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp Hội đồng nhân dân; thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của quận năm 2021.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân năm 2021. Rà soát kết quả giải quyết, đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị cử tri nhiệm kỳ 2016-2021 chưa giải quyết xong hoặc giải quyết chưa triệt để và thông báo kết quả tới cử tri. Thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã trao tặng Giấy khen cho 21 tập thể và 43 cá nhân có thành tích trong công tác Hội đồng nhân dân quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

Lê Thắm

Nguồn :