M
20/03/2021 18:09

Sơn Tây tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

(LĐTĐ) Ngày 19/3, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây khóa XIX tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Phát triển thị xã Sơn Tây xứng danh vùng "địa linh nhân kiệt" Đổi mới hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật tới người lao động Đề xuất thành lập thành phố Sơn Tây

Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây đã tổ chức 17 kỳ họp, trong đó, có 11 kỳ họp thường kỳ, 6 kỳ họp không thường kỳ; Hội đồng nhân dân các xã, phường tổ chức 190 kỳ họp, trong đó có 165 kỳ họp thường kỳ, 25 kỳ họp không thường kỳ.

Hội đồng nhân dân thị xã đã thông qua 95 Nghị quyết, Hội đồng nhân dân các xã, phường thông qua 778 Nghị quyết.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát có nhiều đổi mới, hiệu quả, thiết thực, nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề lớn, trọng tâm, trọng điểm, được đại biểu và cử tri quan tâm. Cụ thể, Hội đồng nhân dân thị xã đã tổ chức 45 đoàn giám sát, khảo sát với tổng số 225 kiến nghị; Hội đồng nhân dân xã phường tổ chức 162 cuộc giám sát với 317 kiến nghị.

Các kiến nghị sau giám sát được các cơ quan hữu quan kịp thời xem xét giải quyết. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và các xã, phường tăng cường thực hiện; đã tổ chức 263 cuộc tiếp xúc cử tri, tiếp nhận 1936 ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thường trực Hội đồng nhân dân tham gia tiếp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khu vực Sơn Tây 107 buổi, tiếp 2.328 lượt công dân.

Các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã tiếp 714 buổi với 1.311 lượt công dân tại 15 đơn vị xã, phường. Tất cả các đơn thư đều được phân loại, xử lý và chuyển đến các cơ quan chuyên môn xem xét giải quyết. Tổ chức thành công 3 phiên giải trình giữa 2 kỳ họp. Hoạt động của Hội đồng nhân dân đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, trật tự xã hội, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thị xã.

Phạm Hảo - Phan Thanh

Nguồn :