M
12/09/2020 08:15

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

(LĐTĐ) Việc ký kết kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2020 - 2021 nhằm tạo sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa hai bên trong việc tổ chức, chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoạt động trọng tâm của ngành Giáo dục Thủ đô nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

Thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
Không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo
9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam cho biết: Theo kế hoạch phối hợp công tác năm học 2020 - 2021, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ chỉ đạo hệ thống ngành Giáo dục và Đào tạo, hệ thống Công đoàn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt 4 nội dung phối hợp trọng tâm.

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020   2021
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2020 - 2021.

Thứ nhất, phối hợp chỉ đạo công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ giáo viên, nhân viên; quán triệt, phổ biến, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành và các chương trình công tác công đoàn trong cán bộ giáo viên, nhân viên nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Đồng thời phối hợp chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch bằng những giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chính trị; đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, áp dụng phương pháp dạy học tích cực, đáp ứng yêu cầu đổi mới toàn diện giáo dục đào tạo; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, viết và phổ biến sáng kiến kinh nghiệm, làm đồ dùng dạy học; tăng cường triển khai các hoạt động chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm về đổi mới công tác quản lý và phương pháp giảng dạy...

Tăng cường phối hợp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2020   2021
Ngành Giáo dục Thủ đô quan tâm đến cán bộ giáo viên, nhân viên là vợ; học sinh con chiến sĩ đang công tác tại các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Thứ hai, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên. Ở nội dung này, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ phối hợp với Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với cán bộ giáo viên, nhân viên; quan tâm chăm lo đời sống đến cán bộ giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn, diện gia đình chính sách, gia đình giáo viên có chồng công tác tại biển đảo, con giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; hỗ trợ đột xuất các trường hợp cán bộ giáo viên, nhân viên bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn, ảnh hưởng của thiên tai, lũ lụt…

Thứ ba, phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội. Một trong những phần việc sẽ được triển khai là phối hợp chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh công tác truyền thông, nêu gương và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực từ cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo, người lao động đáp ứng giáo dục trong tình hình mới” để từng bước xây dựng “Trường học hạnh phúc” và kết hợp việc xây dựng điển hình tiên tiến với đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trong việc chỉ đạo, tổ chức, kiểm tra các hoạt động chuyên môn như: Công tác thi, tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông; thi tốt nghiệp Trung học phổ thông; phổ cập giáo dục; xây dựng trường chuẩn quốc gia; phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Đặc biệt, toàn Ngành đã duy trì và triển khai sâu rộng cuộc vận động Nhà giáo Hà Nội đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn với gần 34.000 học sinh được giúp đỡ; phát động chương trình “Máy tính cho em” giúp học sinh có thêm điều kiện học tập trực tuyến.

Cuối cùng là phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quyền và công đoàn vững mạnh. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức Hội nghị Người lao động, Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức đầu năm học; tổ chức các lớp tập huấn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bộ quy tắc ứng xử và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn các đơn vị; phối hợp tổ chức khảo sát, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, các kỳ thi quốc gia, thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông, thi nghề, công tác thi đua khen thưởng...

Đặc biệt, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Uỷ ban kiểm tra Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, pháp luật; giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cán bộ giáo viên, nhân viên theo đúng luật định.

Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Nguyễn Ngọc Ân nhận định: Việc ký kết, triển khai kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội năm học 2020 - 2021 sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy nền giáo dục Thủ đô đạt kết quả cao trong năm học mới.

P.T

Nguồn :