M
08/09/2020 16:42

Thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Năm học 2021 - 2022, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc chọn sách giáo khoa
Không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo
9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021

Ngày 8/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Thanh tra, kiểm tra việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo
Phụ huynh, học sinh không bắt buộc phải mua tài liệu tham khảo. (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, nhằm tăng cường công tác quản lý và kịp thời khắc phục những tồn tại trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo tại các các cơ sở giáo dục phổ thông phục vụ năm học 2020 - 2021; Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện việc trang bị sách giáo khoa theo đúng quy định, đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và kịp thời.

Đối với tài liệu tham khảo, các đơn vị cần thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 21/2014/BGDĐT ngày 7/7/2014 Quy định về việc quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học, trong đó yêu cầu tuyệt đối không được ép buộc học sinh phải mua tài liệu tham khảo.

Phụ huynh, học sinh tự mua sắm tài liệu tham khảo theo nhu cầu thực tế và không bắt buộc. Các cơ sơ sở giáo dục phổ thông phải cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về tài liệu tham khảo sử dụng tại trường để học sinh, phụ huynh biết lựa chọn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành tổ chức thanh tra, kiểm tra cơ sở giáo dục phổ thông trong việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

T.P

Nguồn :