M
31/03/2021 22:04

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nội dung trọng tâm được Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa triển khai hiệu quả thời gian qua.

Chủ động chăm lo, bảo vệ tốt quyền, lợi ích cho người lao động Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 – 2021

Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đã tập trung tuyên truyền phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, chương trình công tác năm 2021, thông qua các hình thức tuyên truyền trực quan như treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, bảng tin nội bộ, nhóm Zalo, Facebook…

Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật trong công nhân, viên chức, lao động
Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa thường xuyên quan tâm nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm và công tác phòng chống dịch tại các doanh nghiệp làm việc tập trung, có đông lao động.

Trọng tâm là thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng; những thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng và 5 năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020; nắm bắt, phản ánh, tổng hợp và định hướng thông tin dư luận xã hội của đoàn viên, công nhân viên chức lao động về Đại hội.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa thường xuyên chỉ đạo Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Khi dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát tại Quảng Ninh và Hải Dương, Liên đoàn Lao động huyện đã thường xuyên cập nhật, đăng tin thông tin trên trang Facebook Công đoàn Ứng Hòa và đăng đồng thời trên các nhóm Zalo cán bộ công đoàn.

Đồng thời, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thường xuyên theo dõi, đăng tải và chia sẻ những thông tin chính thức về tình hình dịch bệnh; tuyên truyền, vận động, ổn định tư tưởng công nhân viên chức lao động thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch. Cử cán bộ khảo sát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lao động, việc làm và công tác phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp làm việc tập trung, có đông lao động.

Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động tham gia các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động văn hóa, thực hiện việc cưới, việc tang văn minh, tiết kiệm, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát.

Đồng thời nghiêm túc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, không hút thuốc lá nơi công sở và nơi công cộng; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, không uống rượu bia trong ngày làm việc; Luật An toàn giao thông... Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook, Zalo...

Minh Phương

Nguồn :