M
23/05/2020 16:13

Sơn Tây tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

(LĐTĐ) Tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được Đảng bộ thị xã Sơn Tây xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong năm 2020. Thời gian qua, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI bảo đảm đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, nghiêm túc, dân chủ và trí tuệ.

son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025 Kỳ cuối: Lan tỏa những điều tốt đẹp
son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025 Hỗ trợ giúp đoàn viên, người lao động Ba Vì, Sơn Tây vượt khó
son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025 Phụ nữ Sơn Tây sôi nổi các hoạt động mừng Đại hội Đảng các cấp
son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025 Hà Nội chung sức, đồng lòng, không để ai bị bỏ lại phía sau

Đảng bộ thị xã Sơn Tây hiện có 47 tổ chức cơ sở đảng với tổng số 9.700 đảng viên. Trên cơ sở quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về “tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”, Thị ủy Sơn Tây xây dựng và triển khai Kế hoạch số 220-KH/TU ngày 31/7/2019 về tổ chức Đại hội Đảng bộ, Chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025
Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây (thứ 5 bên phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ phường Xuân Khanh.

Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, Thị ủy đã chỉ đạo thành lập 3 tiểu ban, 3 tổ giúp việc tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã và 8 tổ công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy làm tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo cơ sở chuẩn bị Đại hội.

Các thành viên tổ công tác của Thị ủy phụ trách các đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo cơ sở sát sao từ tham gia góp ý, định hướng vào dự thảo báo cáo chính trị; giám sát thực hiện quy trình nhân sự; điều chỉnh chương trình, kịch bản đại hội; kiểm tra công tác khánh tiết, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy kịp thời chỉ đạo giải quyết

Đồng chí Phạm Thị Thanh Mai – Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy cho biết: Sau khi các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành Đại hội, Thị ủy Sơn Tây đã chỉ đạo Đảng bộ phường Sơn Lộc và Chi bộ trường Trung học phổ thông Sơn Tây tổ chức Đại hội điểm, chỉ đạo các tổ chức đảng hoàn thành đại hội tập trung trong tháng 5, chậm nhất đến giữa tháng 6/2020. Ngoài chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng về Đại hội Đảng các cấp, thị xã Sơn Tây đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, bảo đảm cho sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp.

son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu tham gia biểu quyết, lấy ý kiến.

Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quy chế của Trung ương, các cấp uỷ chủ động cụ thể hoá, hoàn thiện các văn bản về công tác cán bộ và nhân sự cấp ủy cho phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng Đảng bộ, Chi bộ. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy được thực hiện đúng quy trình theo tinh thần Chỉ thị số 35, Quy chế bầu cử trong Đảng đảm bảo dân chủ, chặt chẽ, theo từng bước.

Đảng ủy khóa cũ xây dựng đề án nhân sự có tiêu chuẩn , cơ cấu hợp lý, đảm bảo tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên, tỷ lệ cán bộ dưới 35 tuổi từ 10% trở lên. Đối với Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, bên cạnh công tác rà soát, chuẩn bị nhân sự theo đúng quy định, Thị ủy cũng tập trung xây dựng báo cáo chính trị bảo đảm dân chủ, khách quan và khoa học.

Đến nay, Thị ủy đã hoàn thiện dự thảo lần 4 báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ XX, trình Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 – 2025 (lần 2) để xin ý kiến tại Đại hội cấp cơ sở và xin ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nhằm hoàn thiện với chất lượng cao nhất.

son tay tap trung to chuc thanh cong dai hoi dang cac cap nhiem ky 2020 2025
Các đại biểu tham gia bầu cử tại Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng

Đáng chú ý, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, các cấp ủy cơ sở, chính quyền thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài, không để xảy ra điểm “nóng” về an ninh, chính trị trên địa bàn. Đây được coi là một nội dung công tác quan trọng nhằm góp phần tổ chức đại hội Đảng các cấp thành công.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã Sơn Tây sẽ được tổ chức đồng loạt trong các ngày tới và kết thúc vào giữa tháng 6/2020, tạo tiền đề tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức trong tháng 8/2020.

Phan Thanh

Nguồn :