M
08/10/2020 20:53

Sơn Tây gặp mặt ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Sáng ngày 8/10, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống các ngành: Tổ chức xây dựng Đảng (14/10), Dân vận (15/10), Văn phòng cấp ủy (18/10) và 72 năm ngành Kiểm tra của Đảng (16/10)…

Hội thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Cụm Công nghiệp Phú Thịnh Khai mạc Tuần hàng Việt’ và điểm giới thiệu, bán sản phẩm OCOP tại Sơn Tây Sơn Tây: Tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Sôi nổi hội thi gà Mía Sơn Tây lần thứ nhất năm 2020

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Dân vận, Kiểm tra Đảng, Văn phòng cấp ủy; sự trưởng thành, lớn mạnh của ngành trong giai đoạn mới.

Phát huy truyền thống, những năm qua, các ban xây dựng Đảng thị xã luôn phát huy tốt vai trò của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thị ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thị xã giao.

Sơn Tây gặp mặt ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

Lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng các Ban xây dựng Đảng. Ảnh: Phan Thanh

Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu tốt cho Thị ủy chỉ đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và đội ngũ đảng viên; chú trọng củng cố chi bộ thôn, tổ dân phố.

Ban Dân vận Thị ủy thường xuyên đổi mới hoạt động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác tôn giáo, tăng cường hoạt động phối hợp trị an, dân vận và mối đoàn kết quân dân với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng từ đó tăng cường việc giữ gìn kỷ luật, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, làm trong sạch đội ngũ đảng viên, tăng cường sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng. Văn phòng cấp ủy giúp Thị ủy ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết, chương trình công tác; thực hiện tốt công tác phục vụ, hoạt động đối nội, đối ngoại.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Bí thư Thị ủy Sơn Tây đề nghị trong thời gian tới, các Ban xây dựng Đảng của Thị ủy cần quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Thị ủy; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm, vai trò tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng trên địa bàn; tiếp tục quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện tốt 3 khâu đột phá, 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp mà mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020;

Sơn Tây gặp mặt ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng

Trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo. Ảnh: Phan Thanh

tiếp tục củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm; phát huy dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Nhân dịp này, 6 cá nhân vinh dự được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng đảng", "Vì sự nghiệp công tác dân vận", "Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy”. 16 cá nhân đạt giải trong cuộc thi viết về điển hình dân vận khéo năm 2020 được Ban thường vụ Thị ủy tuyên dương, khen thưởng.

Phan Thanh

Nguồn :