M
08:49 | 05/11/2019

Sóc Sơn phấn đấu đưa 5 xã về đích nông thôn mới trong năm 2019

(LĐTĐ) Đến thời điểm hiện tại, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã có 20/25 xã về đích nông thôn mới, theo kế hoạch đề ra từ đầu năm, từ nay đến hết năm 2019, Sóc Sơn phấn đầu đưa 5 xã còn lại là (Minh Phú, Tân Minh, Bắc Sơn, Xuân Thu, Kim Lũ) hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Qua đó, đưa huyện Sóc Sơn chính thức về đích nông thôn mới trong năm 2019.

soc son phan dau dua 5 xa ve dich nong thon moi trong nam 2019 Trao tặng Huy hiệu Đảng tới đảng viên tiêu biểu huyện Sóc Sơn
soc son phan dau dua 5 xa ve dich nong thon moi trong nam 2019 Huyện Sóc Sơn: Trên 80% lao động có việc làm sau học nghề
soc son phan dau dua 5 xa ve dich nong thon moi trong nam 2019 Không làm đến cùng sẽ mất lòng tin

Để thực hiện được mục tiêu trên, theo Ban chỉ đạo nông thôn mới huyện Sóc Sơn, ngay từ đầu năm các cấp, các ngành của huyện xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, xây dựng kế hoạch, lộ trình, thời gian cụ thể, phân công rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện, trong đó các cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, người dân đóng vai trò chủ thể cùng các tổ chức chính trị - xã hội trực tiếp tham gia xây dựng nông thôn mới.

soc son phan dau dua 5 xa ve dich nong thon moi trong nam 2019
Huyện Sóc Sơn phấn đấu 5 xã về đích nông thôn mới đến hết năm 2019 (ảnh H.Hòa)

Cùng với đó, Ban chỉ đạo các xã tổ chức phát động thi đua xây dựng nông thôn mới giữa các thôn, làng gắn với từng tiêu chí cụ thể, nhằm khuyến khích động viên tạo ra phong trào sâu rộng trong từng thôn, làng; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào Chương trình; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân các cấp, tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện Chương trình.

Để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo huyện, Văn phòng xây dựng nông thôn mới huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc huyện, Ban chỉ đạo các xã với tiến độ thời gian cụ thể. Nhờ đó, chương trình xây dựng nông thôn ở 5 xã còn lại được triển khai nhanh chóng, đạt kết quả tích cực.

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Qua rà soát đánh giá 9 tiêu chí (14 chỉ tiêu), đến nay huyện Sóc Sơn đã có: 6 tiêu chí đạt, gồm: Quy hoạch; thủy lợi; điện; sản xuất; an ninh, trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (trong đó tiêu chí thuỷ lợi đang đạt ở mức độ rất thấp và khó giữ vững). 3 tiêu chí cơ bản đạt, gồm: Giao thông, y tế - văn hóa - giáo dục; môi trường…

Đỗ Đạt

Nguồn :