M
30/05/2021 08:38

Rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm

(LĐTĐ) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung yêu cầu trong thời gian tới, Cục Việc làm cần tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động; tập trung xây dựng dự báo cung cầu lao động.

Cử tri là công nhân, viên chức, lao động mong có việc làm ngày càng ổn định, đời sống được nâng cao Lan tỏa những việc làm thiết thực, ý nghĩa của phụ nữ Thủ đô Phấn đấu tạo thêm khoảng 10.000 - 15.000 việc làm cho lao động nông thôn trong năm 2021

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có buổi làm việc với Cục Việc làm (trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) về tình hình thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực việc làm năm 2020, 5 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Việc làm Vũ Trọng Bình cho biết, trong năm 2020, cả nước đã giải quyết việc làm cho hơn 1,27 triệu người.

Năm 2020, chỉ tiêu về tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực thành thị đạt 3,61%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng, chứng chỉ đạt 24,5% - không đạt chỉ tiêu do tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc đào tạo, tốt nghiệp của các cơ sở giáo dục, đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tác động đến nhu cầu tham gia khóa đào tạo của người lao động, của các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Về lĩnh vực việc làm, Cục đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020. Nội dung về việc làm và thị trường lao động đã góp phần đầu tư nâng cao năng lực cho các trung tâm dịch vụ việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hàng trăm nghìn lượt lao động, kết nối việc làm thành công cho hàng ngàn lao động.

Rà soát hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung làm việc với Cục Việc làm.

Cục đã đẩy mạnh hỗ trợ việc làm qua Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng ưu đãi. Tính đến ngày 31/10/2021, tổng nguồn vay hỗ trợ tạo việc làm là 29.881 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ tạo, duy trì và mở rộng việc làm cho hàng trăm nghìn lao động, tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn, lao động nữ và các nhóm đối tượng yếu thế như lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số…

Trong lĩnh vực thị trường lao động, giai đoạn 2016-2020, thị trường lao động tiếp tục được tạo lập đồng bộ, khuôn khổ pháp luật, thể chế, chính sách thị trường lao động từng bước được hoàn thiện. Các chỉ tiêu thị trường lao động tiếp tục được cải thiện như chất lượng cung lao động tăng lên, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, thu nhập, tiền lương được cải thiện, năng suất lao động, tính cạnh tranh của lực lượng lao dộng được nâng lên. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, từng bước chính thức hóa việc làm phi chính thức.

Trong lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, thời gian vừa qua khi diễn ra dịch Covid-19, chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã thể hiện rõ vai trò hỗ trợ, ổn định đời sống cho một lượng lớn người lao động bị thất nghiệp, giảm gánh nặng hỗ trợ chi từ ngân sách nhà nước. Theo báo cảo tổng hợp của các địa phương về tình hình thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, trong 5 tháng đầu năm 2021, số người được giới thiệu việc làm là 64.816 người, số người được hỗ trợ học nghề là 8.637; số người được hưởng trợ cấp thất nghiệp là 267.282 người.

Tuy nhiên, theo Cục trưởng Cục Việc làm, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số các hạn chế như: Chưa hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động - việc làm; công tác dự báo dự báo thị trường lao động còn chưa tốt; đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp chưa bao phủ hết tất cả các đối tượng có quan hệ lao động.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng định trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, công tác bám sát thông tin thị trường lao động việc làm, hướng dẫn chi trả bảo hiểm thất nghiệp và đẩy mạnh hoạt động hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển đổi nghề cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Bộ trưởng đề nghị, trong thời gian tới, Cục Việc làm cần tập trung rà soát toàn bộ hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực việc làm với tinh thần nhanh nhất, thông thoáng vì lợi ích người lao động; tập trung xây dựng dự báo cung cầu lao động.

Phạm Diệp

Nguồn :