M
20/05/2021 11:12

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang:

Cử tri là công nhân, viên chức, lao động mong có việc làm ngày càng ổn định, đời sống được nâng cao

(LĐTĐ) Cử tri công nhân, viên chức, lao động, cán bộ Công đoàn cả nước rất mong chờ và dõi theo các quyết sách của Quốc hội khóa XV đối với vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động, với mong muốn các chính sách sẽ giúp công nhân lao động có việc làm ngày càng ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất và tinh thần.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang gửi Thư chúc mừng Năm mới tới đoàn viên, người lao động Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang thăm, tặng quà đoàn viên tỉnh Ninh Bình Chủ tịch Tổng Liên đoàn Nguyễn Đình Khang tặng quà động viên người lao động trực Tết
Cử tri là công nhân, viên chức, lao động mong có việc làm ngày càng ổn định, đời sống được nâng cao

Ông Nguyễn Đình Khang - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình bày chương trình hành động dự kiến tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Thanh Thúy

Là người đứng đầu tổ chức Công đoàn Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô về những mong muốn chính đáng của đoàn viên, người lao động gửi gắm đến Quốc hội khóa mới, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Cử tri công nhân, viên chức, lao động cả nước đặt nhiều kỳ vọng Quốc hội khóa XV tiếp tục có những quyết sách đúng đắn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, đưa đất nước phát triển để thực hiện khát vọng đất nước phồn vinh, nhân dân hạnh phúc.

Đặc biệt, cử tri công nhân, viên chức, lao động, cán bộ Công đoàn cả nước rất mong chờ và dõi theo các quyết sách của Quốc hội khóa XV đối với vấn đề việc làm, thu nhập, đời sống của người lao động với mong muốn các chính sách sẽ giúp công nhân lao động có việc làm ngày càng ổn định, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng cuộc sống, cả vật chất và tinh thần.

Trong đó, cử tri đặc biệt mong muốn các đại biểu Quốc hội trúng cử tại các địa phương có đông công nhân lao động, nhiều khu công nghiệp sẽ thể hiện đầy đủ vai trò người đại biểu nhân dân, thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe nguyện vọng của công nhân lao động, từ đó có tiếng nói cũng như chuyển tải đầy đủ, kịp thời nguyện vọng của công nhân lao động đến diễn đàn Quốc hội để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giải quyết các vấn đề bức xúc, cấp bách của người lao động - lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Thuận, tôi cũng đã thực hiện các cuộc tiếp xúc cử tri theo đúng quy định của pháp luật và trình bày chương trình hành động của mình. Trong đó cam kết, nếu được nhân dân Ninh Thuận tín nhiệm lựa chọn, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người được đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của nhân dân; tích cực tham gia cùng các đại biểu Quốc hội của đoàn Ðại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm giải quyết có hiệu quả các nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân, trong đó có đoàn viên, người lao động.

Cử tri là công nhân, viên chức, lao động mong có việc làm ngày càng ổn định, đời sống được nâng cao
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang thăm công nhân lao động tỉnh Ninh Thuận bị tai nạn lao động

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: "Nếu được cử tri tín nhiệm, là người đứng đầu tổ chức Công đoàn tham gia Quốc hội khóa XV, tôi sẽ chủ động, tích cựctham gia vào công tác lập pháp, giám sát tối cao, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng và thực thi pháp luật phù hợp với thực tiễn và ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nhất là những luật, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động như Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các chính sách về tiền lương, tiền công, phúc lợi, an sinh xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân, người lao động thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả tương xứng với sự đóng góp của mình trong công cuộc đổi mới đất nước.

Trong chương trình hành động của mình, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị bầu cử số 1 tỉnh Ninh Thuận), cho biết:

Thứ nhất, thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, xứng đáng là người được đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền lợi của Nhân dân. Tham gia đầy đủ các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội; tham gia các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, của các cơ quan của Quốc hội; thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội.

Thứ hai, tham gia tích cực vào công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, phù hợp với thực tiễn và ý chí, nguyện vọng của nhân dân; tập trung tham gia ý kiến với Quốc hội, Chính phủ để thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về Công đoàn, về giai cấp công nhân, người lao động; tạo hành lang pháp lý tốt nhất bảo vệ đoàn viên, người lao động, phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Thứ ba, tích cực thực hiện quyền giám sát tối cao của Quốc hội đối với toàn bộ hoạt động của cơ quan Nhà nước. Thực hiện tiếp công dân theo quy định của pháp luật. Khi nhận được khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân sẽ nghiên cứu, kịp thời chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, đồng thời đôn đốc, theo dõi và giám sát việc giải quyết. Khi cần thiết sẽ chất vấn các cá nhân đứng đầu các cơ quan nhà nước ở Trung ương về những vấn đề mà bà con cử tri và nhân dân bức xúc, yêu cầu, kiến nghị. Khi phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, sẽ yêu cầu cơ quan, tổ chức hữu quan thi hành những biện pháp cần thiết để kịp thời ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm.

Thứ tư, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri. Dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri ở nơi ứng cử, nơi làm việc, nơi cư trú theo quy định để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bà con cử tri, của đoàn viên công đoàn và người lao động. Phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của bà con cử tri với Quốc hội, với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp cho việc xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, pháp luật, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn và đạt được sự đồng thuận cao của Nhân dân.

Quan tâm, theo dõi và trong điều kiện cụ thể, sẽ tham gia đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận, nhất là việc phát huy các thế mạnh, tiềm năng về phát triển kinh tế biển, du lịch đẳng cấp cao, năng lượng sạch, các mô hình nông nghiệp đặc thù ứng dụng công nghệ cao,… để thực hiện 5 khâu đột phá chiến lược của tỉnh; đồng thời kêu gọi các nguồn lực xã hội cho công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo, cải thiện đời sống bà con nhân dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn…

Tỉnh Ninh Thuận đang trong quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư và là một tỉnh đang phát triển mạnh mẽ, tôi sẽ tích cực tham gia cùng các đại biểu Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm việc, kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm giúp đỡ, giải quyết có hiệu quả các đề nghị, kiến nghị của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

Thứ năm, với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sẽ tích cực giải quyết thấu đáo những vấn đề, nội dung thuộc trách nhiệm của mình. Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cốt lõi theo quy định của Hiến pháp, đó là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Đề xuất với Chính phủ, các bộ, ngành hoàn thiện và thực hiện tốt các chính sách tiền lương, tiền công, các chính sách phúc lợi, an sinh xã hội, đảm bảo cho giai cấp công nhân, trong đó có công nhân, người lao động tỉnh nhà thực hiện tốt vai trò vừa là chủ thể của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa được thụ hưởng những thành quả tương xứng với sự đóng góp của công nhân, người lao động trong công cuộc đổi mới đất nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

B.D

Nguồn :