M
08/04/2020 10:04

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ

(LĐTĐ) Nhằm tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 06 yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện quyết liệt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ.

quyet liet thuc hien cong tac cai cach thu tuc hanh chinh Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
quyet liet thuc hien cong tac cai cach thu tuc hanh chinh Nâng cao hiệu quả đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp, nhân dân ổn định sản xuất, kinh doanh

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải xây dựng Chương trình hành động cụ thể để cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, ban hành trước ngày 20/4.

Nội dung chương trình hành động phải xác định rõ: phạm vi (tên thủ tục, biện pháp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, kèm thời gian rút ngắn cụ thể); tiến độ hoàn thành việc cải cách thủ tục hành chính nêu trên; kết quả rà soát, loại bỏ và cam kết không tự tạo ra bất cứ rào cản nào ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội.

quyet liet thuc hien cong tac cai cach thu tuc hanh chinh
Cán bộ Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ. (Ảnh: Đình Tuệ)

Các cơ quan, đơn vị cần hạn chế các cuộc họp liên ngành để giải quyết công việc; phải thực hiện đầy đủ theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, không đùn đẩy trách nhiệm. Các nội dung có tính tổng hợp, mang tính liên ngành thì ưu tiên áp dụng hình thức trao đổi trực tuyến giữa lãnh đạo các đơn vị; trường hợp cần thiết mới lấy ý kiến bằng văn bản hoặc tổ chức họp để giải quyết.

Đối với các đề án, dự án do các nhà đầu tư đề xuất liên quan đến phòng chống dịch Covid- 19, các dự án có ý nghĩa lớn trong ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội thì cơ quan, đơn vị chủ trì phải báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, chỉ đạo giải quyết sớm trên tinh thần tinh giản, giải quyết đồng thời các thủ tục.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức rà soát, phân loại các hồ sơ hành chính đã thụ lý liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và thu nghĩa vụ tài chính về đất đai để giải quyết ngay thủ tục.

Các trường hợp khác phải thực hiện theo thủ tục hành chính (cải cách) đã được xác định trong Chương trình hành động được ban hành; các trường hợp có vướng mắc phải chủ động tháo gỡ giải quyết hoặc tham mưu giải quyết nếu vượt thẩm quyền.

Chủ tịch UBND Thành phố giao Thanh tra Thành phố, Thanh tra chuyên ngành thuộc các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát lại kế hoạch thanh tra năm 2020, đề xuất tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch các dự án để tạo điều kiện cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, các chủ đầu tư ổn định sản xuất, kinh doanh, phòng chống dịch bệnh.

Chỉ thực hiện việc thanh tra các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, các vụ việc phức tạp. Đối với những vụ việc đã thanh tra thì khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất theo quy định của pháp luật.

Nguồn :