M
08/04/2021 19:22

Quốc hội thông qua Nghị quyết số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều ngày 8/4, với tổng số 438/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 91.25% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021; theo đó, số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tăng lên 19 đại biểu, thay cho số lượng 18 đại biểu trước đó.

Những dấu ấn nổi bật Hà Nội đề nghị số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là 19 Thông qua Nghị quyết đầu tư các dự án dân sinh

Trình bày báo cáo thẩm tra, giải trình về Nghị quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho hay, trong bối cảnh thành phố Hà Nội thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 và thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội thì việc Chính phủ, chính quyền thành phố Hà Nội đề nghị bố trí tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội là có cơ sở thực tiễn, phù hợp với vị thế, vai trò đặc biệt quan trọng của Thủ đô và yêu cầu đảm đương khối lượng công việc ngày càng tăng của chính quyền ở cấp thành phố.

Quốc hội thông qua Nghị quyết số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội
Có 438/442 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kiến nghị, đề xuất này cũng bảo đảm tương quan với các địa phương khác cũng thực hiện tổ chức mô hình chính quyền đô thị (như thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh), góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Thường trực Ủy ban Pháp luật cơ bản tán thành với kiến nghị, đề xuất của Chính phủ về việc bố trí số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và trong suốt giai đoạn thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội theo Nghị quyết số 97/2019/QH14.

Trước đó, tại phiên làm việc ngày 1/4, kỳ họp 11, Quốc hội XIV, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trình bày Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo Tờ trình, số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được đề nghị tăng lên là 19 đại biểu.

Theo tờ Trình của Chính phủ, Hà Nội là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các tỉnh, thành phố trong cả nước hiện nay với 3.359km2; quy mô dân số khoảng 10 triệu người; đứng đầu cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là của Hội đồng nhân dân Thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả cao, được Thành ủy, cử tri, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương, Quốc hội đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Trong thành công, kết quả đó có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đối với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu,...

Theo đó, nội dung đề nghị của thành phố Hà Nội không làm tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp. Để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đề nghị quy định chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở của thành phố Hà Nội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét và bổ sung nội dung quy định nội dung thực hiện thí điểm về số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Đỗ Đạt

Nguồn :