M
01/04/2021 20:22

Hà Nội đề nghị số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là 19

(LĐTĐ) Tiếp tục phiên làm việc chiều 1/4, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Tờ trình của Chính phủ về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo Tờ trình, số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được đề nghị tăng lên là 19 đại biểu.

Cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Chu Ngọc Anh ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố 100% cử tri nơi cư trú giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND Thành phố Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Hà Nội là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong các tỉnh, thành phố trong cả nước hiện nay với 3.359km2; quy mô dân số khoảng 10 triệu người; đứng đầu cả nước với 30 đơn vị hành chính cấp huyện và 579 đơn vị hành chính cấp xã. Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội có tổng số 18 đại biểu hoạt động chuyên trách trên tổng số 105 đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.

Hà Nội đề nghị số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là 19
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng nhân dân các cấp của thành phố Hà Nội đã thể hiện vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. Hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, đặc biệt là của Hội đồng nhân dân thành phố có nhiều đổi mới, thiết thực, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả cao, được Thành ủy, cử tri, nhân dân Thủ đô ghi nhận, đánh giá cao; được Trung ương, Quốc hội đánh giá là điểm sáng, hình mẫu trong hoạt động của cơ quan dân cử cả nước. Trong thành công, kết quả đó có vai trò đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân các cấp.

Từ cơ sở lý luận, thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021, để bảo đảm chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị bố trí các chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã và Hội đồng nhân dân xã, thị trấn tiếp tục thực hiện việc bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; đối với Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số đại biểu hoạt động chuyên trách là 19 đại biểu,...

Về vấn đề này, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết, Chính phủ thống nhất với đề nghị của thành phố Hà Nội về việc tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 như đã nêu trên.

Nội dung đề nghị của thành phố Hà Nội không làm tăng số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được sửa đổi, bổ sung năm 2019 là 95 đại biểu), mà chỉ tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, tăng một số chức danh lãnh đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hà Nội đề nghị số lượng đại biểu chuyên trách Hội đồng nhân dân thành phố là 19
Quốc hội thảo luận về vấn đề quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Theo đó, khi tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 thì phải giảm số cán bộ, công chức ở các cơ quan của thành phố Hà Nội để bảo đảm tổng biên chế hành chính của thành phố Hà Nội giữ nguyên.

Mặt khác, việc đề xuất tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội chỉ thực hiện trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 là để triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm sẽ tiến hành tổng kết để đánh giá, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương cho phù hợp. Để bảo đảm tính thống nhất khi thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Chính phủ đề nghị quy định chức danh Ủy viên hoạt động chuyên trách của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội được hưởng lương theo quy định hiện hành đối với cán bộ, công chức và được hưởng phụ cấp chức vụ bằng chức danh trưởng phòng cấp sở của thành phố Hà Nội.

Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét và bổ sung nội dung quy định nội dung thực hiện thí điểm về số lượng, chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV.

Đỗ Đạt

Nguồn :