M
02/07/2020 19:47

Quan tâm xây dựng gia đình trong công nhân viên chức lao động văn minh, hạnh phúc

(LĐTĐ) Gia đình là tế bào của xã hội và hạt nhận thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng gia đình, những năm qua, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, quan tâm công tác vận động công nhân viên chức lao động xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc.

Tôn vinh 100 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu ngành Xây dựng Hà Nội
Thúc đẩy bình đẳng giới, khẳng định vai trò nữ công nhân viên chức lao động
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm: Tôn vinh giá trị gia đình

Theo đó, hằng năm Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đều xây dựng kế hoạch và phát động thi đua tới 100% các cơ sở; phân công trách nhiệm cán bộ thường xuyên bám sát hướng dẫn, đôn đốc Ban Chấp hành công đoàn cơ sở tổ chức triển khai các phong trào thi đua đảm bảo chất lượng; hướng dẫn tổ chức xét chọn, đề nghị biểu dương khen thưởng cấp quận và Thành phố nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa của gia đình.

Thông qua các ngày kỷ niệm về giới như ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày gia đình Việt Nam 28/6, ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10, Liên đoàn Lao động quận và các Công đoàn cơ sở đã có nhiều hoạt động thiết thực như giao lưu văn nghệ, thể thao, nói chuyện chuyên đề về Luật phòng chống bạo lực gia đình, Luật bình đẳng giới, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, chuẩn mực người phụ nữ Hà Nội “trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch”…

Qua đó, đã góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng giao tiếp ứng xử của công nhân viên chức lao động tại cơ quan, đơn vị, chia sẻ những kinh nghiệm về nuôi dạy con ngoan, học giỏi, vai trò của người chồng, người cha trong gia đình…, xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá Thủ đô và đất nước.

2640 20200625 093146 1
Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm tuyên dương gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu.

Với sự nỗ lực vươn lên không ngừng của nữ công nhân viên chức lao động, năm 2019, toàn quận Bắc Từ Liêm có 4.423 nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” cấp cơ sở, 653 cặp mẹ con đạt danh hiệu “Mẹ lao động giỏi - Con học giỏi” và trên 3000 gia đình công nhân viên chức lao động đạt gia đình văn hoá ở địa phương.

Năm 2020, quận Bắc Từ Liêm có 931/3528 gia đình đạt tiêu biểu cấp cơ sở; 51 gia đình đạt danh hiệu gia đình tiêu biểu cấp quận và 1 gia đình tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố. Để củng cố và xây dựng gia đình công nhân viên chức lao động theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, theo ông Nguyễn Văn Ngà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận sẽ tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn, công nhân viên chức về công tác gia đình.

Liên đoàn Lao động quận sẽ phối hợp với các phòng ban chức năng đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư, phấn đấu đạt gia đình văn hoá; tăng cường công tác giáo dục giới, bình đẳng giới, hạnh phúc gia đình, chính sách pháp luật. Tuyên truyền vận động gia đình công nhân viên chức tự giác thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn hoá.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận sẽ duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động; phấn đấu đạt danh hiệu thi đua “ Người tốt việc tốt”, lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, danh hiệu công nhân giỏi, Giỏi việc nước - Đảm việc nhà, Mẹ Lao động giỏi - Con học giỏi để có cơ sở xét tặng danh hiệu “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” hàng năm.

“Bằng phương cách đồng bộ, nỗ lực không ngừng nghỉ, Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm đang từng bước đưa “xây dựng gia đình tiêu biểu” trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong công nhân viên chức lao động. Qua đó thể hiện được sự quan tâm sâu sắc của các cấp công đoàn quận đối với hạnh phúc, ấm no, tiến bộ của mỗi gia đình” – ông Nguyễn Văn Ngà nhấn mạnh.

L.T

Nguồn :