M
15/07/2020 10:04

Quận Nam Từ Liêm: Biểu dương 48 Công nhân giỏi, 14 Sáng kiến sáng tạo

(LĐTĐ) Tại Hội nghị Biểu dương Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã lựa chọn và quyết định biểu dương 48 Công nhân giỏi, 14 Sáng kiến sáng tạo cấp quận năm 2020.

Công nhân giỏi Thủ đô: Nỗ lực chinh phục đỉnh cao kỹ năng nghề nghiệp
Tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô 2020
Công nhân giỏi Thủ đô năm 2020 báo công dâng Bác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm cho biết, thấm nhuần lời Bác Hồ dạy "Thi đua là cách tốt nhất và thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ, thi đua giúp cho đoàn kết chặt chẽ thêm để thi đua mãi", phong trào thi đua Lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu "Công nhân giỏi", "Sáng kiến sáng tạo" đã được Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm tích cực triển khai, hưởng ứng, duy trì và phát triển đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa.

4724 img 1828
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng biểu dương các cá nhân đạt danh hiệu "Công nhân giỏi" cấp quận năm 2020.

Năm 2020, quận Nam Từ Liêm có 321 công nhân lao động được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi, 423 Sáng kiến sáng tạo cấp cơ sở.

Từ những tấm gương điển hình tiên tiến từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận Nam Từ Liêm đã lựa chọn và quyết định biểu dương 48 Công nhân giỏi, 14 Sáng kiến sáng tạo cấp quận năm 2020. Họ là những gương mặt Công nhân giỏi, những gương cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sáng tạo tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm.

4908 img 1831
14 Sáng kiến sáng tạo cấp quận năm 2020 được biểu dương tại Hội nghị.

Dù ở bất kỳ ở ngành, nghề, lĩnh vực chuyên môn nào, tất cả công nhân, viên chức, lao động quận Nam Từ Liêm đều cần cù trong lao động, tích cực tìm tòi, sáng tạo trong sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cải thiện đời sống người lao động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp của những gương mặt Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo của quận Nam Từ Liêm trong thời gian qua.

Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới Liên đoàn Lao động quận sẽ có tích cực phát động các phong trào thi đua phù hợp với từng khối, từng đối tượng để thu hút đông đoàn viên, người lao động tham gia hưởng ứng; kịp thời động viên, khen thưởng Công nhân giỏi, Sáng kiến sáng tạo... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Phương Bùi

Nguồn :