Quận Hà Đông: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và ngành Giáo dục nhiều đổi mới, sáng tạo

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận vừa sơ kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị năm học 2022 - 2023; Triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024 và tổ chức Lễ báo công khen thưởng hoạt động công đoàn khối trường học năm 2022 - 2023 tại khu di tích K9, Ba Vì.
Hà Đông: 300 nữ đoàn viên công đoàn khó khăn, gia đình chính sách, hộ cận nghèo được khám sức khỏe miễn phí LĐLĐ quận Hà Đông: Nỗ lực đổi mới hoạt động tuyên truyền LĐLĐ quận Hà Đông: Thực hiện tốt công tác chăm lo cho người lao động

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, người lao động

Năm học 2022 - 2023, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng với sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, Quận ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông; cùng sự phối hợp của Phòng GD&ĐT quận, LĐLĐ quận Hà Đông đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình, kế hoạch đã đề ra trong khối trường học.

Quận Hà Đông: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và ngành Giáo dục nhiều đổi mới, sáng tạo
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương (bên phải ảnh) tặng Giấy khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2022 - 2023

Theo đó, ngay từ đầu năm học, LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT quận Hà Đông đã xây dựng Chương trình phối hợp công tác và gửi đến 100% các nhà trường trên địa bàn. Đồng thời, chủ động trao đổi, nắm bắt và phối hợp chỉ đạo các hoạt động của công tác Công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tránh chồng chéo. Trong đó, Ban Chấp hành Công đoàn và Ban Giám hiệu các nhà trường đã xây dựng quy chế phối hợp, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, qua đó, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của giáo viên, cán bộ, viên chức; triển khai nhiệm vụ công tác trong cả năm học đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của UBND và LĐLĐ quận, hàng năm 100% các đơn vị trường học tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngay sau khi khai giảng năm học mới. Thông qua Hội nghị các đơn vị đã xây dựng bổ sung, điều chỉnh các quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc... Đồng thời, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; Xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban Giám hiệu nhà trường.

Trong đó, Công đoàn các nhà trường đã thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, giáo viên nhân viên (CBGVNV), người lao động... Qua đó, góp phần thực hiện tốt các chế độ chính sách có liên quan đến CBGVNV, người lao động, như chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, chế độ nâng lương thường xuyên và trước thời hạn, chế độ làm thêm giờ, phụ cấp thâm niên, tiền thưởng nhân các ngày lễ, Tết, thực hiện phân phối quỹ phúc lợi đảm bảo công bằng, dân chủ, công khai.

Quận Hà Đông: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và ngành Giáo dục nhiều đổi mới, sáng tạo
Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Lại Hà Phương (đứng giữa) trao tặng Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong năm học 2022 - 2023

Cũng trong năm học vừa qua, Công đoàn các nhà trường đã tham gia góp ý để xây dựng, sửa đổi, bổ sung được Quy chế chi tiêu nội bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phối hợp triển khai, phổ biến cho CBGVNV về các chế độ, chính sách có liên quan; phối hợp chặt chẽ với Ban Giám hiệu chăm lo đời sống vật chất cho cán bộ, đoàn viên, tìm nhiều biện pháp để đảm bảo nguồn thu nhập hàng tháng. Bên cạnh đó, một số Công đoàn nhà trường đã tích cực đề xuất và phối hợp với Ban Giám hiệu tổ chức chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, điều kiện nghỉ trưa cho CBGVNV...

Thiết thực, hiệu quả qua chương trình phối hợp

Song song với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của CBGVNV, người lao động các nhà trường qua Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ và ngành GD&ĐT quận Hà Đông; công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, đặc thù,… được 2 đơn vị phối hợp triển khai hiệu quả và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quận Hà Đông: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và ngành Giáo dục nhiều đổi mới, sáng tạo
Lãnh đạo LĐLĐ quận Hà Đông, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND quận Hà Đông, Phòng GD&ĐT quận báo công với Bác tại khu di tích K9, Ba Vì (Hà Nội)

Năm học 2022 - 2023, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận tiếp tục chỉ đạo các CĐCS phối hợp với chuyên môn trong các nhà trường, tổ chức triển khai các phong trào thi đua mang tính sáng tạo và hiệu quả. Tiêu biểu như các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”, “Dạy tốt - Học tốt”, “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm”,… tiếp tục được đẩy mạnh. Qua các phong trào thi đua đã thể hiện được khả năng sáng tạo, tích cực học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của CBGVNV các nhà trường.

Kết quả, năm học vừa qua 100% các nhà trường có sáng kiến kinh nghiệm và tổ chức chấm phân loại. Qua phân loại có 676 sáng kiến kinh nghiệm được xếp hạng cấp quận; có trên 80% nữ CBGVNV đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” cấp cơ sở; LĐLĐ quận phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức xét giải thưởng “Nhà giáo Hà Đông tâm huyết, sáng tạo”; lựa chọn 3 Nhà giáo tiêu biểu đại diện 3 cấp học tham dự xét giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” Thủ đô,…

Quận Hà Đông: Công tác phối hợp giữa Công đoàn và ngành Giáo dục nhiều đổi mới, sáng tạo
Các cá nhân, đơn vị tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 được biểu dương và dự Lễ báo công tại khu di tích K9, Ba Vì (Hà Nội)

Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động công tác Công đoàn khối Giáo dục năm học 2022 - 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Hà Đông đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen cho 1 cá nhân; đề nghị LĐLĐ Thành phố tặng Cờ thi đua cho 1 tập thể; tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 4 cá nhân; 518 cá nhân được biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở; LĐLĐ quận khen thưởng 30 tập thể và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023.

Báo cáo những kết quả hoạt động công đoàn tiêu biểu khối trường học năm học 2022 - 2023, cũng như Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng GD&ĐT quận trong công tác hoạt động công đoàn năm học 2022 - 2023 tại Lễ báo công, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông bày tỏ, những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ được các cấp Công đoàn quận triển khai sâu rộng, đáp ứng mong mỏi của đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt là phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn khối trường học đã được các cấp Công đoàn quận tích cực triển khai, được đông đảo đội ngũ nhà giáo hưởng ứng thi đua. Hoạt động công đoàn khối trường học đã thực sự thiết thực, đi vào đời sống của từng CBGVNV trong các nhà trường, mang lại hiệu quả rõ rệt, cổ vũ đội ngũ nhà giáo tích cực công tác, phát huy sức sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của quận, Thủ đô và đất nước.

Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Tối 29/5, tại Vincom Mega Mall Smart City (khu đô thị Vinhomes Smart City, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND quận Nam Từ Liêm tổ chức khai mạc Hội chợ hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích.
Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

Nắng nóng gay gắt, lượng điện tiêu thụ toàn quốc lần đầu “lập đỉnh” 1 tỷ kWh

(LĐTĐ) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phát đi thông báo cho biết, trong ngày 28/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đã đạt đỉnh kỷ lục mới là 1,0019 tỷ kWh. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.
Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

Khởi tố 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam

(LĐTĐ) Ngày 29/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời đã ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.
Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

Giá xăng ngày 30/5 có thể giảm 800 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá xăng dầu trên thị trường thế giới tuần qua ghi nhận liên tục giảm, điều này đã tác động đến giá xăng dầu trong nước. Theo dự báo của các chuyên gia, nếu các nhà điều hành không chi Quỹ Bình ổn giá, thì giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày mai (30/5), có thể được điều chỉnh giảm mạnh từ 600 - 800 đồng/lít.
Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

Hà Nội: Tiêu thụ điện lập đỉnh cao nhất với 98,7 triệu kWh trong ngày 28/5

(LĐTĐ) Theo Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI), ngày 28/5, mức tiêu thụ điện đã đạt 98,7 triệu kWh - mức cao nhất trong năm 2024. Công suất đỉnh cũng được thiết lập lúc 22h cùng ngày với 4.756 MW.
EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

EVN học tập kinh nghiệm nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho người lao động tại Bỉ

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ dự án Hỗ trợ kỹ thuật cải tiến hệ thống quản lý Sức khỏe, An toàn và Môi trường và hỗ trợ cải tiến quy trình O&M cho các dự án thủy điện do cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Liên minh châu Âu (EU) tài trợ. Mới đây, đoàn công tác gồm 15 cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tới tham quan, học tập kinh nghiệm tại Nhà máy thủy điện tích năng Coo danh tiếng ở Bỉ.

Tin khác

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

Phát huy tiềm năng sáng tạo của lao động nữ từ phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Thị ủy Sơn Tây, đặc biệt là Ban Nữ công LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ Thị xã Sơn Tây đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai gắn với phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở.
Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

Ấn tượng từ phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo” ngành Giao thông vận tải

(LĐTĐ) Phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội luôn được duy trì và thực hiện ngày càng có hiệu quả. Các phong trào thi đua được các cấp ủy Đảng, Ban lãnh đạo đơn vị, đông đảo CNVCLĐ nhiệt tình hưởng ứng tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp là động lực thúc đẩy trong công tác và lao động.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024

(LĐTĐ) Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ, Chính quyền quận Hai Bà Trưng; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, sáng nay (29/5), tại Trung tâm Chính trị quận Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận đã tổ chức Hội thi “Nhảy dân vũ” năm 2024.
Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

Công đoàn Đường sắt Việt Nam: Thăm, động viên NLĐ đang khắc phục sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên

(LĐTĐ) Trong những ngày qua, đoàn công tác của Công đoàn Đường sắt Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Hoàn - Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đã có mặt tại hiện trường thăm, động viên, người lao động đang trực tiếp tham gia công tác chuyển tải hành khách và thi công khắc phục sự cố sạt lở hầm đường sắt tại Phú Yên.
Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Chiều 29/5, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận với đoàn viên, người lao động năm 2024.
Công đoàn nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc

Công đoàn nỗ lực xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc

(LĐTĐ) Nhân dịp hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2024 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 - 31/5/2024, phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về công tác tuyên truyền thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và triển khai xây dựng môi trường không khói thuốc lá tại nơi làm việc trong các cấp Công đoàn.
Công đoàn huyện Thanh Oai góp sức cải thiện môi trường sinh thái

Công đoàn huyện Thanh Oai góp sức cải thiện môi trường sinh thái

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Môi trường Thế giới (5/6/1973 - 5/6/2024), 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và 70 năm Ngày giải phóng huyện Thanh Oai (16/8/1954 - 16/8/2024), mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã phối hợp với Công ty cổ phần Hệ thống kỹ thuật Ứng dụng ATS trồng đường cây hoa phong linh tại xã Thanh Văn.
Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay

Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay

(LĐTĐ) Ngày 29/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm công nhân với Công đoàn và công tác phát triển đoàn viên trong tình hình hiện nay.
Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Ra mắt Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập: Chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

(LĐTĐ) Ngày 28/5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Nghiệp đoàn cơ sở giáo dục mầm non độc lập phường Nghĩa Tân.
Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

Dự báo thời tiết ngày 29/5: Hà Nội nắng nóng, Nam Bộ cảnh báo rủi ro thiên tai

(LĐTĐ) Dự báo ngày 29/5, khu vực Hà Nội nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Xem thêm
Phiên bản di động