Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận

(LĐTĐ) Chiều nay (10/11), đã diễn ra lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2021-2026 giữa Ban Dân vận Quận ủy với UBND, Công an và Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa.
LĐLĐ quận Đống Đa quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị cho cán bộ công đoàn Quận Đống Đa: Đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính Quận Đống Đa: Hiệu quả công tác phối hợp giữa LĐLĐ quận và Phòng giáo dục và đào tạo

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong giai đoạn 2016-2021 việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp tăng cường công tác dân vận trên địa bàn quận giữa Ban Dân vận Quận ủy, cơ quan Công an, Ban Chỉ huy quân sự quận với UBND quận luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy cùng sự vào cuộc tích cực của các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường do đó Chương trình phối hợp đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quận.

Quận Đống Đa: Hiệu quả chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận
Lễ ký kết giữa Ban Dân vận và Ban Chỉ huy quân sự quận.

Nổi bật là việc thực hiện Quy chế dân chủ và cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều đổi mới. UBND quận đã ban hành 60 văn bản chỉ đạo đôn đốc hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính của quận không ngừng được nâng cao toàn diện trên các lĩnh vực như: Nâng cao áp dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết các thủ tục hành chính, công tác lãnh đạo, điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tổng số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 triển khai thực hiện tại quận gồm 189/250 thủ tục hành chính; đến năm 2020 tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực đạt 100%.

UBND quận cũng chỉ đạo tổ chức kiểm tra đột xuất 62 lượt đơn vị về thực hiện công tác cải cách hành chính. Qua công tác kiểm tra, giám sát đã ghi nhận những kết quả đạt được đồng thời cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế để các đơn vị khắc phục.

Ban dân vận Quận ủy cũng phối hợp với UBND quận thường xuyên hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý trật tự xây dựng, thu thuế… đảm bảo công khai minh bạch.

Công tác tuyên truyền phát động thi đua, động viên khen thưởng đã được quan tâm kịp thời có tác động khích lệ phong trào, góp phần phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Công tác phối hợp trong vận động quần chúng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo”, phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc đã đạt kết quả tích cực. Nhiều chuyên đề, mô hình phong trào mới phát huy tốt hiệu quả tác dụng trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, được các địa phương nhân rộng và đổi mới, nội dung phong phú.

Thông qua phong trào đã nâng cao ý thức đấu trannh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và giữ gìn an ninh an toàn xã hội ngay tại cơ sở. Khơi dạy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong các tầng lớp nhân dân, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận trong cơ quan, đơn vị được quan tâm thực hiện bài bản, phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động. Không khí dân chủ cởi mở ngày càng thể hiện rõ trong các buổi sinh hoạt chính trị, chuyên môn và đời sống của nhân dân.

Công tác tiếp nhận giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân được cải cách nhiều về thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết; công tác đối thoại được thực hiện nề nếp, chất lượng, hiệu quả góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chính quyền quận.

Đặc biệt, các đơn vị phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác dân vận trong phòng, chống dịch Covid-19 hết sức hiệu quả. Bám sát sự chỉ đạo của Ban Dân vận Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Dân vận phối hợp với UBND quận kịp thời chỉ đạo, triển khai tới cấp ủy, khối dân vận, UBND 21 phường và các đơn vị trên địa bàn quận nghiêm túc triển khai thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng, chống dịch vừa phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân, gắn việc thực hiện công tác dân vận chính quyền…

Phát huy những kết quả đạt được, Ban Dân vận Quận ủy và UBND, Công An, Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa tiếp tục ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2026. Trong đó các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng, các quy định của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân tại các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn quận.

Phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

Tăng cường công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch; hiện đại hóa dịch vụ công, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân…

X.Sinh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Đề án xử lý dự án Đạm Hà Bắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thiện Đề án xử lý dự án Đạm Hà Bắc

(LĐTĐ) Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra, khảo sát thực địa và làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan ...
Đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đi vào chiều sâu, thực chất

Đưa quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Công đoàn hai Thủ đô Hà Nội và Viêng Chăn đi vào chiều sâu, thực chất

(LĐTĐ) Chiều 14/8, tại trụ sở Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra buổi hội đàm và ký biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác ...
Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt

Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị đặc biệt

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát huy ý ...
Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời

Hà Nội: Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đầy đủ, kịp thời

(LĐTĐ) Triển khai thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Ủy ban nhân dân ...
Chậm chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Chậm chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

(LĐTĐ) Mặc dù hiện nay Trung ương đã chuyển tiền về cho tỉnh nhưng do các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương đang phải hoàn thành các thủ tục ...
Bình Dương: Hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa được cấp phát do không xác định được chủ nhân

Bình Dương: Hơn 35.000 thẻ căn cước công dân chưa được cấp phát do không xác định được chủ nhân

(LĐTĐ) Trước thắc mắc của người dân về việc Công an tỉnh Bình Dương trả thẻ căn cước công dân (CCCD) cho người dân bị chậm trễ, đại diện Công an ...
Năm học 2022-2023: Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng

Năm học 2022-2023: Đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng

(LĐTĐ) Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm học 2021-2022, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 ...

Tin khác

Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô

Những “cánh tay nối dài” chung sức vì bình yên của Thủ đô

(LĐTĐ) Thời gian qua, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã thực sự phát huy hiệu quả. Cùng với sự vào cuộc của lực lượng Công an, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, hơn lúc nào hết việc phát huy vai trò tích cực, tính chủ động sáng tạo và sức mạnh của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đòi hỏi phải nâng lên một tầm cao mới.
Transerco hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện

Transerco hướng đến nâng cao chất lượng dịch vụ và đoàn phương tiện

(LĐTĐ) Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) thông tin, để chào mừng các ngày Lễ lớn của Thủ đô và đất nước; hưởng ứng Năm An toàn giao thông Quốc gia 2022, Transerco sẽ triển khai cao điểm các hoạt động thi đua. Đặc biệt, đây cũng là dịp Transerco hướng đến việc nâng cao chất lượng toàn diện các mặt về chất lượng dịch vụ, chất lượng đoàn phương tiện, tiết kiệm chi phí, phát triển ngành nghề, tối đa hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Huyện Mê Linh vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất

Huyện Mê Linh vượt chỉ tiêu thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Thời gian qua, công tác đấu giá quyền sử dụng đất luôn được huyện Mê Linh quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất, tăng nguồn thu cho ngân sách, tạo nguồn vốn để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển đô thị và thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.
Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân

Một chiến sĩ cảnh sát bị thương trong vụ cháy tại khu đô thị Pháp Vân

(LĐTĐ) Sáng ngày 13/8, đám cháy lớn bùng phát tại một kho chứa vải địa kỹ thuật tại 18 BT2, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai). Trong quá trình chữa cháy, một cảnh sát bị thương nhẹ.
Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ

Nâng cao kiến thức an toàn thực phẩm cho hội viên, phụ nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các quận, huyện đã triển khai nhiều mô hình an toàn thực phẩm tại các cơ sở Hội. Các mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm thay đổi nhận thức của hội viên và cộng đồng trong sản xuất, tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Trồng sen trên đất lúa, nông dân ngoại thành Hà Nội thu lợi lớn

Trồng sen trên đất lúa, nông dân ngoại thành Hà Nội thu lợi lớn

(LĐTĐ) Với khao khát làm giàu trên vùng đất chiêm trũng, mô hình trồng sen tại xã Hồng Dương (huyện Thanh Oai) đã mang đến cho nông dân thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Đồng thời mang lại cho miền quê này một sức sống mới, diện mạo trù phú và thúc đẩy du lịch địa phương.
Quận Hoàn Kiếm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

Quận Hoàn Kiếm tìm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy

(LĐTĐ) Sáng 12/8, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về “Giải pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong các khu chung cư cũ, số nhà đông hộ, các cơ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện trên địa bàn quận”. Đồng chí Đinh Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; đồng chí Phạm Tuấn Long, Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận dự hội nghị.
Huyện Mê Linh: Khẳng định giá trị sản phẩm từ chương trình OCOP

Huyện Mê Linh: Khẳng định giá trị sản phẩm từ chương trình OCOP

(LĐTĐ) Những năm qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã được triển khai rộng rãi tới các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với các quận, huyện khác, các sản phẩm nông nghiệp được phân hạng OCOP đã và đang mang lại thu nhập cao cho những người làm nông nghiệp tại huyện Mê Linh.
Cho những miền quê ngày càng xanh, sạch, đẹp

Cho những miền quê ngày càng xanh, sạch, đẹp

(LĐTĐ) Môi trường là một trong những tiêu chí quan trọng trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, thành phố Hà Nội luôn chú trọng và khuyến khích các địa phương đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường. Dù còn không ít khó khăn nhưng chất lượng môi trường khu vực nông thôn Thủ đô đang tiếp tục được cải thiện.
Làm giàu từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản

Làm giàu từ mô hình chăn nuôi dê sinh sản

(LĐTĐ) Được triển khai từ đầu năm 2020, mô hình Chăn nuôi dê sinh sản dưới tán rừng và vùng đệm do Trung tâm Khuyến nông Hà Nội triển khai đã thu hút được sự quan tâm của nhiều hộ gia đình. Tận dụng quỹ đất rộng và nguồn thức ăn tự nhiên, nhiều hộ gia đình đã thành công trong triển khai mô hình, đưa lại hiệu quả kinh tế cao.
Xem thêm
Phiên bản di động