M
19/01/2021 14:34

Quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới

(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới nội dung, ph­ương pháp hoạt động, h­ướng mọi hoạt động về cơ sở; qua đó nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò, chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Làm tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động Góc nhìn từ quận Cầu Giấy Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy: Nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy cho biết, năm 2021, là một năm khó khăn với rất nhiều thách thức của tổ chức công đoàn. Do vậy, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn cũng như cán bộ công đoàn từ quận đến cơ sở là hết sức nặng nề.

Mọi hoạt động phải đi vào chiều sâu, không có định tính, chỉ có định lượng, để thực sự là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động, Công đoàn sẽ là địa chỉ tin cậy của đoàn viên công đoàn khi cần được chia sẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng.

Quận Cầu Giấy: Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trong tình hình mới
"Về nguồn" - Chương trình thực tế gắn với hoạt động chuyên môn là một trong những nội dung rất thiết thực được đông đảo đoàn viên, người lao động quan tâm.

Nhằm biến thách thức thành cơ hội, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực hơn. Trong đó, để làm tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, tiếp tục làm tốt hoạt động xã hội của Công đoàn, các cấp Công đoàn chủ động phối hợp và tham gia giải quyết việc làm, tiền lư­ơng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động. Quan tâm đời sống vật chất tinh thần, như: tiền lương, tiền thưởng cho công nhân viên chức lao động, thăm hỏi trợ giúp công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân Quận, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Chi cục Thuế, Công an Quận, Thanh tra Quận tăng cường, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động; Chủ động phối hợp và tham gia giải quyết các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên, công nhân viên chức lao động: việc làm, tiền lư­ơng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho công nhân lao động.

Bên cạnh đó, chú trọng đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề của công nhân viên chức lao động. Tăng cường hoạt động và tham gia tương tác trên trang Facebook, đẩy mạnh đăng tải tin bài tuyên truyền, phản ánh về phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn trên Cổng thông tin của quận, trang web của Liên đoàn Lao động Thành phố.

Tổ chức và nâng cao chất l­ượng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động. Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, tập trung vào các phong trào như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, động viên Công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký hoàn thành và gắn biển công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Về công tác xây dựng tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, thời gian tới, các cấp Công đoàn quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành. Duy trì chế độ hội họp đúng quy định, phân công, phân nhiệm rõ người, rõ việc nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của từng người. Nâng cao ý thức trách nhiệm và phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ công đoàn từ quận đến cơ sở.

Đồng thời tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng nắm vững các doanh nghiệp có đủ điều kiện để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đặc biệt, đổi mới nội dung, phương pháp, giáo trình tập huấn cán bộ công đoàn, chú trọng mở rộng các hình thức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các công đoàn cơ sở, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Đứng trước những thách thức mới, ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư thường trực Quận ủy Cầu Giấy đề nghị, các cấp Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn từ quận tới cơ sở phải chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo phong trào thi đua cho phù hợp với từng loại hình cơ sở, ngành nghề, sát thực tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ sở, ngành, địa phương và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động.

Làm tốt công tác sơ kết thi đua, biểu dương khen thưởng, nhân điển hình những tập thể, cá nhân tiêu biểu, chú trọng công tác thi đua khen thưởng đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất.

“Coi trọng việc sơ, tổng kết nhân điển hình các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tăng cường phối kết hợp và mở rộng mối quan hệ với các ban, ngành, đoàn thể trong Quận nhằm đẩy mạnh mọi mặt hoạt động và nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn”, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy nhấn mạnh.

Các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy đặt mục tiêu, phấn đấu có từ 95% trở lên số công đoàn cơ sở và đoàn viên, người lao động được phổ biến, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của các cấp Công đoàn.

Phấn đấu 100% cán bộ công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn. Trên 95% Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và trên 55% Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà n­ước đạt tiêu chuẩn công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vũ Lâm

Nguồn :