M
25/03/2021 13:56

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội: Quan tâm đến công tác giám sát và quản lý đảng viên

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố phải quan tâm toàn diện đến công tác xây dựng Đảng, công tác giám sát và quản lý đảng viên, đồng thời chú trọng đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ Khối trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Hà Nội: Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở đồng bộ, khoa học Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển huyện Thanh Oai lên quận Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên đi bầu cử

Sáng 25/3, Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Thường vụ Thành ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo

Báo cáo Đoàn kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phùng Khải Lợi cho biết, Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố hiện có 67 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với 9.145 đảng viên. Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Khối đã triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đạt chất lượng, hiệu quả, tạo nhiều chuyển biến rõ nét.

Theo ông Phùng Khải Lợi, ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố đã xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, các văn bản chỉ đạo việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Tính đến ngày 29/1/2021, tất cả các tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia học tập đạt trên 95%.

Đảng ủy Khối đã ban hành 2 Chương trình công tác toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối. Hoàn thành việc quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Ông Phùng Khải Lợi cũng cho biết, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Thành phố, Đảng bộ Khối luôn tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng chủ động, sâu sát, lựa chọn các nhiệm vụ, trọng tâm, trọng điểm nhiều giải pháp chủ động, tích cực, sáng tạo. "Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII Đảng bộ Khối, đến nay Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành 72 văn bản chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ngay từ đầu năm đã ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2021 với 10 nhiệm vụ trọng tâm và 32 nhiệm vụ cụ thể", ông Lợi cho hay.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố rất bài bản, nghiêm túc, công phu, có tính thực tiễn. Các chương trình, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, đề án được ban hành cũng rất đúng và trúng, nhất là về nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ.

Tuy nhiên với vị trí, vai trò rất quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, dù các đề án đã ban hành nhưng vẫn cần rà soát lại, bám sát và cập nhật những nội dung nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đặc biệt là 10 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy vừa ban hành, từ đó đề ra nhiệm vụ, phương hướng thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, phải rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, thực hiện tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; tổ chức thực hiện một cách bài bản các chương trình, kế hoạch, nghị quyết đã thông qua. Đặc biệt, phải quan tâm toàn diện đến công tác xây dựng Đảng, công tác giám sát và quản lý đảng viên; chú trọng đoàn kết nội bộ, xây dựng Đảng bộ Khối phải trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố tập trung nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các sở, ngành để giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hoàng Phúc

Nguồn :