M
13/11/2020 14:34

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 13/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2020.

Tinh gọn bộ máy hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Hà Nội: Chuẩn bị chu đáo cho SEA Games 31

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Phùng Khải Lợi cho biết, từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề ra 20 nhiệm vụ trọng tâm, đến nay đã hoàn thành 19 nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận

Ngay sau Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố lần thứ XIII, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đã phân công nhiệm vụ các đồng chí Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, ban hành các quy chế làm việc; thành lập 3 Ban Chỉ đạo và xây dựng dự thảo 3 chương trình công tác toàn khóa, dự kiến ban hành trong Quý IV/2020.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính. Đáng chú ý, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tuyên truyền Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” năm 2020, thu hút 12.115 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của 68 tổ chức cơ sở đảng tham gia…

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí dự buổi làm việc, phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong 10 tháng đầu năm, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội đảng các cấp, đảm bảo tiến độ và chất lượng, qua đó góp phần vào thành công của Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhất là các chỉ tiêu để cập nhật vào dự thảo 3 chương trình công tác toàn khóa của Đảng bộ Khối; chủ động rà soát, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối, chú trọng tăng cường phối hợp trong công tác triển khai nhiệm vụ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố cần tăng cường công tác xây dựng Đảng và công tác chuyên môn, đặc biệt là công tác quản lý đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát; tiếp tục thực hiện 2 Bộ Quy tắc ứng xử và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, quyết tâm hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2020.

Với đặc thù của Đảng bộ Khối các cơ quan Thành phố, có số lượng cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tác phong, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức để góp phần nâng cao các chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh) và SIPAS (Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) của Thành phố.

Hoàng Phúc

Nguồn :