M
12/11/2020 22:25

Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(LĐTĐ) Thành phố đã hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cộng cả 2 đợt hỗ trợ cho các đối tượng, toàn Thành phố đã ra quyết định và chi trả cho 514.009 người với số tiền 604,274 tỷ đồng.

Hà Nội chỉ rõ 5 nơi người không đeo khẩu trang không được vào Hỗ trợ nông dân nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19
Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý chủ trì cuộc họp

Chủ trì cuộc họp nghe Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành 10 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 02 tháng cuối năm 2020, đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Ngô Văn Quý kết luận, chỉ đạo một số nội dung sau:

10 tháng đầu năm 2020, toàn Thành phố đã giải quyết việc làm cho 145.258/156.000 lao động, đạt 93,1% kế hoạch năm; Đưa 1.738/3.500 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, chủ yếu tại thị trường Nhật Bản, Đài Loan. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn Thành phố 10 tháng đầu năm 2020 giảm 21.835 người, tương đương giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019; đã tuyển sinh, đào tạo nghề cho 195.000/210.000 người, đạt 92,9% kế hoạch; tiếp nhận, xét duyệt và ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 67.022 người với số tiền 1.440 tỷ đồng; tăng 12.647 người, tương đương tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2019. Hỗ trợ học nghề cho 2.469 người với số tiền 7,4 tỷ đồng. Thẩm duyệt, chấp thuận 6.020 vị trí công việc dự kiến sử dụng lao động người nước ngoài; cấp và cấp lại 6.870 giấy phép lao động cho người nước ngoài; thông báo miễn cấp giấy phép lao động cho 722 lao động nước ngoài.

Tính đến nay, Thành phố đã hoàn thành công tác chi trả tiền hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, nhân khẩu thuộc hộ nghèo, thuộc hộ cận nghèo, người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cộng cả 2 đợt hỗ trợ cho các đối tượng, toàn Thành phố đã ra quyết định và chi trả cho 514.009 người với số tiền 604,274 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong 02 tháng cuối năm, đồng chí Ngô Văn Quý yêu cầu: Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình an sinh xã hội giai đoạn 2021-2025, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố. Chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, tổng hợp, đề xuất các nội dung đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Khi dịch bùng phát Hà Nội chú trọng xét nghiệm cho người dân

Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công. Thực hiện giải pháp giảm nghèo, tiến hành tổng kết thực hiện giảm nghèo giai đoạn 2016-2020, xây dựng tiêu chí giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021-2025; rà soát và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; thanh, kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, quy trình xét duyệt hộ nghèo, hộ cận nghèo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, nắm bắt tình hình tại địa bàn đối với hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng của các Trung tâm hướng nghiệp, Câu lạc bộ tình thương hoặc các Hội liên quan đến người khuyết tật, đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tham mưu UBND Thành phố thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục xét duyệt cho vay vốn; thu thập thông tin thị trường, kết nối cung cầu lao động; đẩy mạnh dự báo và thông tin thị trường lao động; tham mưu UBND Thành phố về việc kéo dài hoạt động của 05 sàn giao dịch việc làm và 08 điểm giao dịch việc làm vệ tinh; đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong sàn giao dịch việc làm, góp phần nâng cao hiệu quả của sàn giao dịch việc làm.

Hà Nội đã hỗ trợ chi trả 604,274 tỷ đồng cho 514.009 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Dịch Covid -19 khiến doanh nghiệp, người lao động cả nước gặp khó khăn - ảnh minh hoạ

Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác vệ sinh an toàn lao động; quan tâm, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề cho lao động nông thôn tránh việc chạy theo thành tích, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tích cực phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan hoàn thiện Đề án sắp xếp các Trường Trung cấp dạy nghề trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc công tác tuyển sinh tại các trường dạy nghề trên địa bàn đảm bảo đạt chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch đề ra. Phối hợp với Sở giáo dục và Đào tạo tổ chức phân luồng học sinh, hướng nghiệp dạy nghề cho học sinh, tạo điều kiện cho các trường dạy nghề tiếp cận công tác tuyển sinh. Nghiên cứu, tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để thu hút học sinh tham gia học nghề đạt tỷ lệ cao, báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Tiếp tục thực hiện tốt Mô hình về chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện; tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý sau cai nghiện và tái hòa nhập cộng đồng cho người sau cai nghiện ma túy; đẩy mạnh công tác cho vay vốn, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy. Phối hợp các sở, ngành tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về phòng chống mại dâm; không để tình hình tệ nạn mại dâm phát sinh điểm, tụ điểm mới hoặc tái hoạt động sau khi triệt phá.

Xây dựng kế hoạch và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới. Thực hiện tốt công tác phòng chống tai nạn thương tích và chống đuối nước.

Xây dựng Kế hoạch tặng quà các đối tượng chính sách và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

T.V

Nguồn :