Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh

Phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Năm 2015 là một năm đặc biệt với nhiều sự kiện quan trọng diễn ra trong nước. Cùng với đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm qua đã đạt được những kết quả nổi bật. Nhân dịp đầu xuân mới 2016, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã dành cho Báo Lao động Thủ đô những chia sẻ về công tác của ngành trong năm qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016.
Bộ VH,TT&DL yêu cầu công khai tiền công đức trong mùa lễ hội 2016
Năm 2016: Du lịch VN phấn đấu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế
Phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập

Có thể nói, năm qua lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đã góp phần tích cực vào quá trình hội nhập, xây dựng, phát triển đất nước. Đối với công tác hoàn thiện chính sách pháp luật, trong năm 2015, ngành nghệ thuật biểu diễn đã tham mưu Bộ đề xuất, trình Chính phủ ban hành: Nghị định số 21/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác; Quyết định số 14/2015/QĐ-TTg ngày 20.5.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Bộ cũng đã trình Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 5.10.2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu...

Trong công tác đối ngoại năm 2015, các chương trình biểu diễn nghệ thuật đã đóng góp rất hiệu quả, tích cực. Bên cạnh đó, những chương trình nghệ thuật chào mừng các sự kiện văn hóa, chính trị lớn của đất nước cũng đã được triển khai tại các tỉnh thành, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đóng vai trò là cầu nối quan trọng để truyền tải lịch sử hào hùng trong công cuộc đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước, cũng như quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống năm 2015, Bộ VHTTDL đã giao cho các cơ quan chức năng phối hợp với các Hội nghệ thuật chuyên ngành tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật nhằm tạo điều kiện cho các thế hệ nghệ sĩ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện tài năng nghệ thuật. Bên cạnh đó, để tiếp tục động viên, khích lệ các cá nhân tham gia trong lĩnh vực nghệ thuật, Bộ đề xuất Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật, phong tặng các danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và Nghệ nhân Ưu tú.

Mùa lễ hội Xuân Bính Thân đang cận kề. Để giảm thiểu những hành vi phản cảm trong các lễ hội sắp tới, vừa qua, lần đầu tiên, Bộ đã triển khai việc chấm điểm, đánh giá về công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các địa phương trong năm 2015. Những năm trước đây, chúng ta đánh giá về công tác tổ chức, quản lý lễ hội ở các địa phương chủ yếu là bằng định tính, chứ không định lượng. Vì vậy, việc triển khai chấm điểm dựa trên những thang điểm về công tác tổ chức lễ hội sẽ giúp cho các địa phương cũng như Bộ VHTTDL có điều kiện đánh giá, xem xét, rút kinh nghiệm để chuẩn bị cho mùa lễ hội mới.

Trên cơ sở tham vấn ý kiến các nhà nghiên cứu khoa học, ý kiến của cộng đồng, các cơ quan truyền thông, Bộ sẽ tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh thay đổi hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo việc tổ chức lễ hội đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và phù hợp với Công ước quốc tế về bảo vệ sự đa dạng văn hóa của UNESCO mà Việt Nam tham gia. Bên cạnh đó, trước mùa lễ hội 2016, Bộ đã ban hành Thông tư 15/2015 quy định về tổ chức lễ hội. Qua đó chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu về ý nghĩa, giá trị lịch sử văn hóa, nghi thức, nghĩ lễ của từng di tích, lễ hội, để từ đó tiếp nhận và ứng xử văn hóa khi tham gia lễ hội.

Phát triển văn hóa Việt Nam đáp ứng nhu cầu hội nhập
Lễ duyệt binh Ngày Quốc khánh 2.9

Trong thời gian tới, xu thế hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, tình hình thế giới diễn biến phức tạp và rất khó lường; đi cùng những cơ hội thuận lợi là không ít khó khăn, thách thức. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra cho toàn ngành những trọng trách mới, đòi hỏi toàn ngành phải nỗ lực hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 2016, toàn ngành tiếp tục tổ chức quán triệt, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thi hành Hiến pháp mới theo chỉ đạo của Quốc hội và Chính phủ; xây dựng, đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các luật, văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2016 – 2020. Tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (Nghị quyết số 33-NQ/TW), Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch hành động của ngành VHTTDL về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, nhất là những lĩnh vực hoạt động xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài: Công tác tổ chức và quản lý lễ hội, hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích, biểu diễn nghệ thuật, kinh doanh lữ hành, lưu trú du lịch, bạo lực thể thao... Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ngoài ra, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn sẽ tiếp tục chứng minh là thành tố quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu bền vững đất nước. Bộ sẽ tiếp tục chỉ đạo Cục Nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật, trong đó từng bước triển khai xây dựng Luật Nghệ thuật biểu diễn. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn phát triển; tiếp tục đẩy mạnh hoạt động sưu tầm, sáng tác, biểu diễn những tác phẩm có chất lượng; chỉ đạo dàn dựng và công bố các tác phẩm sân khấu, ca múa nhạc được đặt hàng sáng tác theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 1.6.2011 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đề án phát triển nghệ thuật biểu diễn; phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan Trung ương để tham mưu, xây dựng các chính sách pháp luật, đạt hiệu quả cao trong công tác quản lý nhà nước; chỉ đạo, đôn đốc cơ quan quản lý tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý những sai phạm trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn, qua đó từng bước làm trong sạch môi trường nghệ thuật biểu diễn Việt Nam.

Năm 2016, để thu hút khách du lịch, ngành du lịch tập trung triển khai thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 92/NQ-CP ngày 8.12.2015 của Chính phủ và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 2.7.2015 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển du lịch với các nhiệm vụ trọng tâm. Bên cạnh đó, hoàn thiện dự thảo và đề xuất ban hành Luật Du lịch (sửa đổi), tạo cơ sở pháp lý vững chắc để phát triển du lịch.

Thu Hoài (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tình cảm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Trước thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn và tự hứa sẽ khắc ghi những lời Tổng Bí thư căn dặn tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 - 3/9

Nghỉ lễ Quốc khánh từ ngày 31/8 - 3/9

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024 từ ngày 31/8 đến hết ngày 3/9 Dương lịch.
Hà Nội ngừng các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

Hà Nội ngừng các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí trong 2 ngày Lễ Quốc tang

(LĐTĐ) Trong 2 ngày Lễ Quốc tang (ngày 25 - 26/7/2024) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trên địa bàn.
Thanh Trì: Đã hoàn thành 185 mô hình “Dân vận khéo”

Thanh Trì: Đã hoàn thành 185 mô hình “Dân vận khéo”

(LĐTĐ) Năm 2024, trên địa bàn huyện Thanh Trì đã đăng ký xây dựng 261 mô hình “Dân vận khéo”. Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, đã có 185/261 mô hình hoàn thành, đạt trên 70%.
Công đoàn Hà Nội: Bảo vệ quyền lợi của hơn 500 người lao động qua giải quyết đơn thư

Công đoàn Hà Nội: Bảo vệ quyền lợi của hơn 500 người lao động qua giải quyết đơn thư

(LĐTĐ) Thông qua việc tiếp nhận, giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư của người lao động, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Công đoàn Hà Nội đã giúp giải quyết quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc... của hàng trăm đoàn viên, người lao động.
Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Lào tuyên bố quốc tang tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, trưa 22/7 tại Văn phòng Thủ tướng Lào, thay mặt Chính phủ Lào, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Bouakhong Nammavong đã tổ chức họp báo, thông báo Lào sẽ để tang cấp quốc gia tưởng niệm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong 2 ngày 25-26/7 tới.
Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tình cảm của người dân miền Trung, Tây Nguyên với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, người dân miền Trung, Tây Nguyên đã bày tỏ sự kính trọng, ngưỡng mộ, tiếc thương vô hạn đối với người đứng đầu của Đảng, một tấm gương sáng ngời của người cộng sản, người học trò xuất sắ

Tin khác

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà văn hóa lớn của dân tộc

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Nhà văn hóa lớn của dân tộc

(LĐTĐ) Sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân Thủ đô cũng như cả nước. Những di sản ông để lại về văn hóa là vô cùng sâu sắc và toàn diện; là cơ sở, nền tảng để Đảng ta tiếp tục xây dựng đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ mới.
Phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Tổng Nam Phù

Phát huy giá trị văn hóa Lễ hội Tổng Nam Phù

(LĐTĐ) Lễ hội Tổng Nam Phù được nhân dân trong 10 làng thuộc huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín tổ chức để kỷ niệm nhị vị Bồ Tát có công xây dựng nên 3 ngôi chùa cổ nổi tiếng là chùa Tự Khoát, chùa Đông Phù và chùa Ninh Xá; truyền nghề giúp dân sinh sống và phát triển giáo pháp của đức Phật.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.
Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các Quy tắc ứng xử

(LĐTĐ) Nhằm tuyên truyền sâu, rộng 2 bộ Quy tắc ứng xử trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Thủ đô, duy trì thành nề nếp, thường xuyên, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã ban hành kế hoạch 495/KH-SVHTT tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Chiêm ngưỡng những tác phẩm độc đáo tại lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Đến với lễ hội Sen Hà Nội đang được tổ chức tại quận Tây Hồ, người dân và du khách không chỉ được hòa mình vào không khí ngát hương sen mà còn được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm độc đáo.
Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

Quảng bá, vinh danh nghề làm trà sen Hà Nội tới du khách

(LĐTĐ) Công việc ướp trà sen được truyền từ nhiều đời nay tại các gia đình ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) nhưng hiện chỉ còn một số gia đình còn gìn giữ. Bởi thế, Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024 sẽ góp phần quảng bá tinh hoa sen Hà thành cũng như động viên các nghệ nhân trong việc gìn giữ nghề của cha ông.
Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

Bảo tồn và phát triển hoa sen Việt Nam

(LĐTĐ) Ở Hà Nội, nhắc đến hoa sen người ta nghĩ ngay đến sen Bách Diệp của vùng đất Tây Hồ. Để bảo tồn và phát huy văn hóa đặc sắc và giá trị kinh tế của sen, Hà Nội đã mở rộng các vùng trồng sen ở nhiều quận, huyện, thị xã, đến nay có khoảng hơn 600ha trồng sen, tập trung ở nhiều địa phương.
Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

Xác lập 2 kỷ lục tại Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024

(LĐTĐ) Vào lúc 20h tối nay 12/7, tại Không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ (ngõ 612, Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) sẽ chính thức khai mạc Lễ hội Sen Hà Nội năm 2024, với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị hứa hẹn thu hút số đông người dân và du khách quốc tế.
Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

Hà Nội: Tổ chức kiểm tra việc thực hiện 2 Quy tắc ứng xử của Thành phố năm 2024

(LĐTĐ) Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động