M
30/01/2021 07:25

Phát triển làng nghề gắn với du lịch

(LĐTĐ) Năm 2020 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Phát huy thành quả đạt được trong năm qua, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên Lê Ngọc Anh đã chia sẻ với phóng viên Lao động Thủ đô về mục tiêu, định hướng phát triển chung của huyện trong thời gian tới.

Phát huy thành quả, hướng tới thành công mới Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng” huyện Phú Xuyên năm học 2020 – 2021 Huyện Phú Xuyên: Đầu tư hơn 3.792 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới
Phát triển làng nghề gắn với du lịch
Đồng chí Lê Ngọc Anh - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên (đứng giữa) thăm quan làng nghề.

PV: Sau khi tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tại Phú Xuyên được triển khai ra sao, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Anh: Ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện đã ban hành kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Công tác học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội tại Phú Xuyên được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, chất lượng từ cấp ủy, chính quyền các cấp, phòng ban chuyên môn, xã, thị trấn của huyện tới người dân.

Đến ngày 30/9/2020, 100% các tổ chức cơ sở Đảng đã hoàn thành xong việc học tập Nghị quyết, với 8959 đảng viên tham gia học tập, đạt 92,4 %, nhiều đồng chí miễn sinh hoạt Đảng cũng tham gia học tập. Huyện đề cao vai trò của đồng chí Bí thư cấp uỷ trong việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

Huyện chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên tham gia truyền đạt Nghị quyết phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng truyền đạt tốt, coi đây là lực lượng quan trọng quyết định thành công của việc học tập, quán triệt Nghị quyết. Quá trình quán triệt, triển khai Nghị quyết luôn gắn với việc liên hệ thực tiễn; thảo luận việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành ngay Chương trình hành động, các kế hoạch để quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Bên cạnh những chủ trương, biện pháp trên, công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đảng bộ huyện được triển khai thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng khác như: Phát huy tối đa thế mạnh của các loại hình tuyên truyền: Cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, 02 trang fanpage của Đảng bộ huyện,... (mở tiết mục tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, đã đưa tin, bài, phát gần 200 tin, bài tuyên truyền về Đại hội ở các cấp, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội tại cơ sở); trang trí panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động trực quan, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; song song đó huy động sự tham gia, vào cuộc của tất cả các cấp uỷ Đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… mỗi người là một tuyên truyền viên để tuyên truyền thực hiện Nghị quyết.

PV: Xin đồng chí cho biết mục tiêu, định hướng phát triển chung của huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025?

Đồng chí Lê Ngọc Anh: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 huyện Phú Xuyên tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội.

Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 huyện trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Về định hướng phát triển: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp, thương mại dịch vụ. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các đồ án quy hoạch quan trọng của huyện và thực hiện tốt công tác quản lý theo quy hoạch.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, công tác quản lý, sử dụng tài nguyên (nhất là tài nguyên đất), nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát công trình xây dựng, đưa công tác quản lý tài nguyên, đất đai, trật tự xây dựng ổn định, nền nếp. Tăng cường bảo vệ môi trường.

Chủ động, thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nâng cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý các địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển huyện trong tình hình mới.

PV: Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Phú Xuyên phấn đấu 10% làng nghề được công nhận là điểm đến du lịch. Vậy Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện sẽ nỗ lực, quyết tâm thế nào để hoàn thành mục tiêu đề ra, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Ngọc Anh: Huyện Phú Xuyên hiện nay, 100% làng, cụm dân cư có nghề, trong đó có 43 làng nghề và 2 điểm du lịch làng nghề (làng nghề may xã Vân Từ và làng nghề Khảm trai sơn mài xã Chuyên Mỹ) được Ủy ban nhân dân Thành phố công nhận. Trong nhiệm kỳ 2020 -2025, huyện Phú Xuyên phấn đấu 10% làng nghề được công nhận là điểm đến du lịch, để hoàn thành mục tiêu trên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nỗ lực đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng 05 cụm công nghiệp làng nghề tại xã Phú Túc, Phú Yên, Đại Thắng, Vân Từ, để sớm đi vào hoạt động.

Tiếp tục triển khai 07 cụm công nghiệp ở các xã đã được quy hoạch. Quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu. Hình thành, phát triển một số ngành nghề mới kết hợp triển khai chương trình OCOP “Mỗi xã một sản phẩm”, phấn đấu đến năm 2025 trên địa bàn huyện có từ 150 - 200 sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm OCOP để tạo uy tín hàng hóa làng nghề Phú Xuyên trên thị trường, nâng sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề.

Bên cạnh đó, tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề. Tiếp tục duy trì tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề cấp huyện, cấp xã. Triển khai xây dựng khu thương mại, dịch vụ, khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm làng nghề của huyện. Tiếp tục triển khai xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm cho các làng nghề.

Đồng thời, đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang cảnh quan, môi trường ở một số làng nghề để phát triển phục vụ du lịch làng nghề, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái trên địa bàn huyện. Hình thành cụ thể được một số tuyến du lịch làng nghề.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Hoàng Duy (thực hiện)

Nguồn :