Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội

(LĐTĐ) Chia sẻ với báo Lao động Thủ đô, đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết sẽ xây dựng hệ thống kênh truyền thông số của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội (các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube,…); tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội nhằm giáo dục, định hướng lối sống, xây dựng giá trị sống cho thanh thiếu nhi.
Đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động của Đoàn thanh niên Phát huy thế mạnh của thanh niên Thủ đô trong chuyển đổi số Khoảng 85% người dân Hà Nội được quản lý sức khỏe

Phóng viên: Thời gian qua, Thành đoàn Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động góp phần bồi đắp giá trị văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh trong các thế hệ trẻ. Đồng chí có thể chia sẻ một số hoạt động nổi bật?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII; căn cứ Chương trình số 06 -CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025”, Ban Chấp hành Thành đoàn Hà Nội đã ban hành Kế hoạch hành động số 174-KH/TĐTN-BTG nhằm triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhóm chỉ tiêu Chương trình 06 -Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp bộ Đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Đồng chí Chu Hồng Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội.

Đối với Thành đoàn Hà Nội, để xây dựng nên một thế hệ thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; 3 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã và đang được triển khai gồm: Thanh niên tham gia phát triển văn hóa; Thanh niên tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô và Thanh niên tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Trong tham gia phát triển văn hóa, các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai Đội tự quản 3+ về đảm bảo trật tự và văn minh đô thị để góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân dân. Song song, vận động các nguồn lực xã hội sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các thiết chế văn hóa dành cho thanh thiếu nhi, đặc biệt tại các khu chung cư, khu đô thị mới. Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động về nguồn, đến với địa danh lịch sử, các địa chỉ đỏ; tổ chức các hoạt động chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa, di tích cách mạng; tích cực, chủ động, sáng tạo tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng.

Toàn đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá du lịch văn hoá Hà Nội thông qua các trang mạng xã hội của tổ chức Đoàn - Hội - Đội, các Đội hình hỗ trợ Du lịch Thăng Long - Hà Nội; tham gia xây dựng, giới thiệu các sản phẩm OCOP gắn với phát triển du lịch, dịch vụ của địa phương; đặc biệt là thực hiện việc “Mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên”.

Trong tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, khích lệ học sinh, sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học; các hoạt động giao lưu, diễn đàn, đối thoại, biểu dương, tôn vinh những đoàn viên, thanh niên có thành tích cao trong học tập, lao động thường xuyên được tổ chức. Tiếp tục thành lập, duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ Lý luận trẻ các cấp.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thủ đô được số hóa để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục thanh niên

Thành đoàn Hà Nội thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức uy tín trong và ngoài nước, tổ chức các cuộc thi hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ phát triển mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp của thanh niên thông qua các cuộc thi, hội thảo, khoá đào tạo theo chuyên đề.

Trong tham gia xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, toàn đoàn triển khai hiệu quả phong trào Tôi yêu Hà Nội, Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới” gắn với cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong toàn đoàn như: “Ngày Chủ nhật xanh”, các mô hình công trình thanh niên “Con đường bích họa, đường hoa thanh niên”, “Tủ điện nở hoa”, “Nhà vệ sinh thân thiện”, triển khai Công trình “Nhà phân loại rác thân thiện”. Tiếp tục tuyên truyền 2 Quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội; Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 11 của Thành ủy Hà Nội trong việc thực hiện đám cưới nếp sống mới. Tiếp tục đẩy mạnh chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh thiếu nhi”, tổ chức các tuần lễ đọc sách, trao đổi với các tác giả trẻ về văn hóa đọc.

Phóng viên: Mới đây, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 30-CT/TU “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”. Điều đó có ý nghĩa thế nào trong triển khai các hoạt động “Tháng Thanh niên năm 2024”, thưa đồng chí?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Tháng 3 - Tháng thanh niên là thời điểm để tuổi trẻ Thủ đô tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tham gia hoạt động vì lợi ích của cộng đồng; đồng thời càng thêm khẳng định hình ảnh “thanh niên Thủ đô thanh lịch, văn minh” trong cộng đồng, xã hội.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Lãnh đạo Thành đoàn Hà Nội tuyên dương những người con hiếu thảo.

Tháng Thanh niên 2024 của tuổi trẻ Thủ đô có chủ đề “Thanh niên Thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”. Toàn đoàn cũng sẽ triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng đợt sinh hoạt truyền thống “Sáng mãi con đường cách mạng của thanh niên” hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng do Trung ương Đoàn phát động; tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ chí Minh và tuyên dương cán bộ Đoàn Thủ đô tiêu biểu; tổ chức Ngày đoàn viên 2024; Hành trình Tuổi trẻ “Tiếp lửa truyền thống - Cống hiến sức trẻ”… Ngoài ra, tại các cơ sở Đoàn trên địa bàn Thủ đô cũng tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, khánh thành, bàn giao các “Công trình thanh niên” với tinh thần sẵn sàng cống hiến sức trẻ cho cộng đồng.

Việc Chỉ thị số 30-CT/TU được ban hành càng khẳng định việc tham gia “xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” cần có sự tham gia, đóng góp của cả hệ thống chính trị, của mỗi người dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, các cấp bộ Đoàn Thủ đô xác định trong triển khai hoạt động Tháng Thanh niên cần gắn sát với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; hoạt động cần được tổ chức sao cho thiết thực, phù hợp với đối tượng, phạm vi; phát huy tính tiên phong, xung kích của đoàn viên thanh niên, khơi dậy khả năng, nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ; bằng những hành động cụ thể, thiết thực, những việc làm sáng tạo, hiệu quả ngay tại chính địa phương, đơn vị của mình; góp phần xây đắp những công trình mang đậm dấu ấn của tuổi trẻ.

Phóng viên: Với vai trò là lực lượng tiên phong, xung kích, luôn đi đầu trong triển khai thực hiện mọi nhiệm vụ, đồng chí có thể chia sẻ những việc làm cụ thể mà Đoàn thanh niên Thành phố sẽ triển khai thực hiện trong năm 2024 để Chỉ thị sớm đi vào cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực?

Đồng chí Chu Hồng Minh: Năm 2024, “Năm Thanh niên tình nguyện” là năm có ý nghĩa quan trọng, là cơ hội để Tuổi trẻ Thủ đô có dịp rèn luyện và thể hiện mình qua các công trình, phần việc thanh niên. Phát huy sức trẻ, tinh thần cống hiến quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của xã hội, Thủ đô và đất nước.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Đoàn viên, thanh niên Thủ đô Hà Nội biểu diễn múa rồng truyền thống.

Với mục tiêu cùng Thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30, toàn Đoàn xác định tập trung tổ chức các nội dung, hoạt động nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, phát triển công nghiệp văn hoá của Thủ đô. Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động: “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thủ đô thời đại mới giai đoạn 2023 - 2027”, “Tuổi trẻ Thủ đô ứng xử văn minh trên không gian mạng”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; tiếp tục làm tốt công tác phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng và phát huy các gương điển hình thanh thiếu nhi tiêu biểu ở các lĩnh vực.

Cấp Thành phố tiếp tục tiến hành triển khai các Kế hoạch, Đề án thanh niên đảm nhận, phụ trách trong việc cụ thể hóa Chương trình số 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội đảm bảo tiến độ đề ra; trong đó tiếp tục xây dựng bản đồ số mã hóa dữ liệu các địa chỉ đỏ trên địa bàn Thành phố, tích hợp vào bảo tàng số tuổi trẻ Việt Nam. 100% đoàn cấp huyện tổ chức “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”; đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ vào dịp 27/7; triển khai hiệu quả các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị, khuyến khích các cấp bộ Đoàn tổ chức các hội thi, liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng, thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Việt Nam, Thủ đô Hà Nội, lịch sử địa phương, đơn vị.

Xây dựng hệ thống kênh truyền thông số của Đoàn Thanh niên Thành phố trên mạng xã hội (Các nền tảng Facebook, Tiktok, Youtube,…). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tận dụng tối đa ưu thế của các công cụ, phương tiện truyền thông hiện đại, mạng xã hội trong giáo dục, định hướng lối sống, xây dựng giá trị sống cho thanh thiếu nhi. Phát huy vai trò của các tổ chức, cá nhân có uy tín, có ảnh hưởng xã hội trong định hướng, giáo dục đạo đức, lối sống, giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên; chú trọng tính nêu gương, trước hết là của cán bộ đoàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và tính giáo dục trong các ấn phẩm, sản phẩm của Báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Phát triển kênh truyền thông của Đoàn Thanh niên Thủ đô trên mạng xã hội
Trang Facebook của Thành đoàn Hà Nội.

Triển khai các hoạt động hỗ trợ việc phát triển bền vững các không gian sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa và có sự tham gia của các nghệ sĩ, các tổ chức văn hóa nghệ thuật có uy tín trong nước và quốc tế. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện hiệu quả 02 Quy tắc ứng xử của Thành phố và Chỉ thị 11-/CT-TU của Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về văn hóa ứng xử trong thanh thiếu nhi thủ đô. Tiếp tục triển khai hiệu quả các đội hình: Đội tự quản 3+, Đội hỗ trợ du lịch Thăng Long - Hà Nội, các tuyến đường thanh niên tự quản,… Triển khai trong 100% các cơ sở Đoàn trực thuộc, thành lập và duy trì đội tuyên truyền viên trẻ tại các di tích, công trình văn hóa trọng điểm của quốc gia và Thủ đô.

Phát huy tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”; tăng cường tổ chức các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng gắn với từng thời điểm, yêu cầu nhiệm vụ khác nhau; xây dựng các công trình thiện nguyện, công trình thanh niên như Nhà nhân ái, Nhà khăn quàng đỏ,… tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động các nguồn lực ủng hộ, các nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị, tổ chức cùng đóng góp kinh phí, nguồn lực, vật phẩm, quà tặng thanh thiếu nhi và nhân dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội và các địa phương trên cả nước.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim của cả nước

Lãnh đạo, người dân Nghệ An tin tưởng Hà Nội sẽ phát triển xứng đáng trái tim của cả nước

(LĐTĐ) Hà Nội là Thủ đô - trái tim của đất nước, nên Thủ đô mạnh thì đất nước mạnh. Người dân cả nước luôn quan tâm, theo dõi sự phát triển của Thủ đô. Đó là những chia sẻ của lãnh đạo và người dân Nghệ An về tầm nhìn phát triển Hà Nội theo Kết luận số 80-KL/TƯ
Thủ tướng gửi thư khen 4 người cứu nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

Thủ tướng gửi thư khen 4 người cứu nạn nhân vụ cháy ở Trung Kính

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen hành động dũng cảm cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy ở phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây lần thứ II năm 2024

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ thị xã Sơn Tây lần thứ II năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 26/5, tại Sân vận động thị xã Sơn Tây, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thị xã phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Sơn Tây tổ chức Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây lần thứ II, năm 2024. Sau hàng chục trận thi đấu sôi nổi, chiếc cúp Vàng của giải đã thuộc về đội bóng đến từ Công an thị xã Sơn Tây.
300 thanh niên công nhân được khám sức khỏe miễn phí

300 thanh niên công nhân được khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân do Thành đoàn Hà Nội phối hợp với LĐLĐ Thành phố tổ chức, 300 thanh niên công nhân đã được tư vấn, khám bệnh với các gói khám chữa bệnh chuyên sâu: Khám tổng quát, xét nghiệm máu, chụp X-quang... Tại chương trình, thanh niên công nhân đã được các bác sĩ tư vấn cụ thể, hướng dẫn các phương pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Đồng Nai: Bổ sung thêm 4 khu đất vào danh sách đấu giá quyền sử dụng đất

Đồng Nai: Bổ sung thêm 4 khu đất vào danh sách đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Đây là giải pháp nhằm tăng nguồn thu ngân sách, tạo nguồn lực để phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

Thi đua là động lực quan trọng khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo

(LĐTĐ) Thi đua là động lực quan trọng để khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, ý thức trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tăng năng suất lao động, giảm hàng lỗi hàng hỏng, cải tiến mẫu mã, giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh. Qua đó, khẳng định sự sáng tạo, đổi mới về nội dung, hình thức trong hoạt động của tổ chức Công đoàn.
Xây dựng cơ chế đặc thù sẽ giúp Y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

Xây dựng cơ chế đặc thù sẽ giúp Y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

(LĐTĐ) Trong kết luận 80-KL/TW về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Bộ Chính trị yêu cầu gắn việc sắp xếp, phân bố không gian các hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, môi trường với không gian đô thị, kết hợp với các ngành, lĩnh vực đang là thế mạnh, có xu hướng phát triển tốt như thương mại điện tử, du lịch, dịch vụ giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao…

Tin khác

Sôi nổi Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân

Sôi nổi Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân

(LĐTĐ) Ngày 26/5, tại Khu Công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ), Thành đoàn Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức Ngày hội đồng hành cùng thanh niên công nhân. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024. Hoạt động đã thu hút sự tham gia của hơn 500 thanh niên và gia đình công nhân trên địa bàn thành phố.
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tầm nhìn, tư duy mới tạo ra cơ hội và giá trị mới

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Tầm nhìn, tư duy mới tạo ra cơ hội và giá trị mới

(LĐTĐ) Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, Quy hoạch Thủ đô cần có "tầm nhìn mới - tư duy mới toàn cầu, tư duy Thủ đô và hành động Hà Nội", tạo ra "cơ hội mới - giá trị mới" trong phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" cả trước mắt và lâu dài.
Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

Tây Hồ đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội không dùng tiền mặt

(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 4, quận Tây Hồ có 19.423 người được hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, trong đó, 10.538 người đã có thẻ ATM, đạt 54,26%; 8.895 người nhận tiền mặt, chiếm 45,7%. Trong tháng 5/2024, quận phấn đấu 100% số người được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội chuyển đổi hình thức chi trả bằng tiền mặt sang không dùng tiền mặt.
Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

Quận Nam Từ Liêm thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân vụ cháy tại Trung Kính

(LĐTĐ) Ngay sau khi xảy ra vụ cháy tại phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy rạng sáng ngày 24/5, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Nam Từ Liêm đã đến thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các gia đình có thân nhân bị nạn trong vụ cháy.
Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

Sơn Tây: Nỗ lực xây dựng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã Sơn Tây đã khen thưởng 11 tập thể, 67 thầy giáo, cô giáo và 196 học sinh tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” thị xã Sơn Tây năm học 2023-2024.
Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (22 và 23/5), Ủy ban mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2024-2029.
Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

Bà Vũ Thị Thành tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Long Biên đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại Đại hội, qua hiệp thương, bà Vũ Thị Thành được tín nhiệm, tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên khóa V, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

Quận Tây Hồ: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo Bác

(LĐTĐ) Ngày 23/5, tại Khu di tích lịch sử Đá Chông (huyện Ba Vì), Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ báo công dâng Bác; sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023-2024.
Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

Quận Đống Đa: Đẩy mạnh cải cách, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính

(LĐTĐ) Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân quận Đống Đa tổ chức Hội nghị đối thoại với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính năm 2024. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, các ý kiến, đề xuất của người dân đã được người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền quận trả lời cụ thể, xác đáng ngay tại buổi đối thoại.
6 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được kết nạp vào Đảng

6 học sinh xuất sắc của Trường THPT Chu Văn An vinh dự được kết nạp vào Đảng

(LĐTĐ) Chiều 22/5, Đảng bộ Trường THPT Chu Văn An (quận Tây Hồ) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 6 học sinh xuất sắc của Trường.
Xem thêm
Phiên bản di động