M
10/09/2020 12:06

Phát triển công đoàn khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Tăng tốc những tháng cuối năm

(LĐTĐ) Các cấp Công đoàn phải quan tâm phát triển công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 272/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến 2020”. Đây là một trong số những nhiệm vụ đặt ra cho các cấp Công đoàn Thủ đô từ nay đến cuối năm 2020.

LĐLĐ huyện Thường Tín thành lập Công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước
Phát triển Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Luôn là nhiệm vụ trọng tâm
Góp phần củng cố tổ chức cơ sở Đảng
1044 119027746 244043446871630 3464011336705866211 n
Lễ ra mắt Công đoàn cơ sở Công ty CP tập đoàn điện lạnh điện máy Việt Úc (Tập đoàn Kangaroo) thuộc Liên đoàn Lao động quận Đống Đa. Ảnh minh họa.

Liên đoàn Lao động Thành phố cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2020, các cấp Công đoàn Thành phố đã nỗ lực khắc phục những khó khăn, nhất là những diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid- 19, thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Tính đến hết tháng 8/2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thành lập mới 261/421 công đoàn cơ sở (đạt 62% kế hoạch); kết nạp mới 19.998/29.170 đoàn viên (đạt 68,56% kế hoạch). Trong đó, ngoài khu vực nhà nước thành lập mới 252 công đoàn cơ sở (chiếm tỷ lệ 96,55% trên tổng số công đoàn cơ sở mới thành lập) và kết nạp mới 18.335 đoàn viên (chiếm tỷ lệ 91,68% trên tổng số đoàn viên mới kết nạp).

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều đơn vị kết quả đạt được còn thấp, chưa đạt được 50% chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đặc biệt, do tác động của dịch bệnh, qua rà soát, có 703 công đoàn cơ sở hoạt động khó khăn hoặc phải tạm dừng hoạt động theo Hướng dẫn số 11/HD- LĐLĐ ngày 29/10/2013 của Liên đoàn Lao động thành phố.

Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở năm 2020, từ nay đến cuối năm, Liên đoàn Lao động Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn tích cực khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện tốt một số nhiệm vụ.

Trong đó, đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần tham mưu với các cấp ủy Đảng và phối hợp với các cấp chính quyền tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 67-KL/TU ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/NQ-TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2020-2025”; Công văn số 2752/UBND-NC ngày 30/6/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

Cùng đó, các Công đoàn cấp trên cơ sở phải tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Kế hoạch, Quyết định của Liên đoàn Lao động Thành phố về công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2020 để phấn đấu đạt và vượt mức chỉ tiêu về công tác này.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn phải quan tâm phát triển công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 09- NQ/TU ngày 272/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến cuối năm 2020”.

Đồng thời, các Công đoàn cấp trên cơ sở phải thực hiện tốt chủ đề năm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở, quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn.

Ngoài ra, Công đoàn cấp trên cơ sở phải tiếp tục rà soát, sắp xếp, hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở những đơn vị khó khăn, doanh nghiệp không hoạt động, đoàn viên không đảm bảo số lượng theo quy định, thực hiện các bước quy trình tạm dừng, giải thể theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam cũng như tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn công đoàn cơ sở thu thập dữ liệu, thông tin đoàn viên, cập nhật dữ liệu đoàn viên theo biểu mẫu phần mềm quản lý đoàn viên của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Phạm Diệp

Nguồn :