M
24/10/2020 13:18

Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kì mới

(LĐTĐ) Thời gian qua, đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động huyện Phú Xuyên đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, từ đó cũng đáp ứng tốt hơn nhu cầu về nguồn nhân lực trong thời kì mới.

Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động Ngành giao thông

Những năm qua, Đảng, Nhà nước và tổ chức công đoàn luôn quan tâm, chăm lo tạo điều kiện cho sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động và thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự phát triển của phụ nữ. Tại Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên, nhiều giải pháp hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên nữ đã được triển khai.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức 100% cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp trong huyện được bồi dưỡng tập huấn nội dung về bình đẳng giới; phối hợp tổ chức 357 cuộc tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, thảo luận, trao đổi, nói chuyện chuyên đề kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10… cho 38.750 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động.

Phát huy vai trò của nữ công nhân, viên chức, lao động trong thời kì mới
Những năm qua, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên luôn quan tâm, chăm lo tạo điều kiện cho sự tiến bộ của nữ công nhân, viên chức, lao động

Liên đoàn Lao động huyện cũng hướng dẫn lao động nữ ký hợp đồng lao động, thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể có các thỏa thuận về chính sách lao động nữ có nội dung có lợi hơn so với quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra và giám sát 97 cuộc việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ.

Các hoạt động xã hội của các cấp công đoàn nhằm quan tâm, chăm lo đối tượng nữ lao động có hoàn cảnh khó khăn cũng không ngừng tăng lên. Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện đã hỗ trợ 86 nữ công nhân, viên chức, lao động được vay vốn Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm và vay Quỹ trợ vốn để phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập với số tiền là 3,7 tỷ đồng.

Đồng thời, Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 30 “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 1.052 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 679 con người lao động vượt khó học giỏi và các cháu thi đỗ thủ khoa số tiền là 127.4 triệu đồng; biểu dương 824 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu cấp huyện; giới thiệu 679 nữ đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cùng với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục khẳng định những đóng góp tích cực vào sự ổn định và sự phát triển của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; khẳng định vai trò, vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động trong sự nghiệp Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Bà Nguyễn Thị Lương – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao đông huyện Phú Xuyên cho biết, thông qua các phong trào thi đua, nữ công nhân, viên chức, lao động đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành nhiều mặt. Đặc biệt, phát huy được năng lực, phẩm chất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt vai trò người mẹ, người vợ, người con trong gia đình.

Nhiều nữ công nhân, viên chức, lao động đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng, vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, được đảm nhận vị trí lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp.

Đặc biệt, 10 năm qua đã có 1.550 sáng kiến cấp huyện, cơ sở; 1 đề tài cấp bộ và 4 sáng kiến, sáng tạo cấp ngành được áp dụng vào công tác giảng dạy, sản xuất được Uỷ ban nhân dân, Liên đoàn Lao động Thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” có 32.865 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động được công nhận danh hiệu "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" các cấp. Trên 95% gia đình nữ công nhân, viên chức, lao động đạt gia đình văn hóa và nhiều tập thể cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua được tặng giấy khen, bằng khen các cấp.

K.T

Nguồn :