M
23/10/2020 14:51

Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên:

Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thực hiện Nghị Quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà", mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đã tổ chức Hội nghị biểu dương nữ công nhân, viên chức, người lao động.

Nâng cao vị thế của nữ công nhân, viên chức, lao động Ngành giao thông Nhiều hoạt động hướng về nữ công nhân viên chức lao động

Đồng chí Nguyễn Thị Lương - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Nghị quyết, Liên đoàn Lao động Thành phố đã kịp thời xây dựng Kế hoạch triển khai đến các cấp công đoàn.

Trong công tác chỉ đạo đã gắn với việc tổ chức quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động nữ và trẻ em. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phối hợp với chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Biểu dương nữ công nhân, viên chức, lao động “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”
Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên biểu dương nữ công nhân, viên chức, người lao động "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Đồng chí Nguyễn Thị Lương cho biết, tại huyện Phú Xuyên, Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ đã tác động trực tiếp đến nhận thức đội ngũ nữ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong nhiều lĩnh vực. Đặc biệt là vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, kiến thức giới đến nay đã thực sự trở thành nhu cầu tìm hiểu của cả lao động nam và nữ. Đồng thời, tạo môi trường để nữ công nhân, viên chức, lao động được phát huy tài năng, sức sáng tạo giúp chị em từng bước rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

"Đặc biệt, bằng những việc làm cụ thể, Ban Nữ công Công đoàn các cấp đã nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của lao động nữ trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời chăm lo, bảo vệ. Hàng năm, các cấp công đoàn đã lồng ghép kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ", đồng chí Nguyễn Thị Lương nhấn mạnh.

Theo đó, các cấp công đoàn đã khảo sát thực trạng về điều kiện làm việc, tiền lương, tiền thưởng, chính sách bảo hiểm xã hội; bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch tạo nguồn cán bộ nữ; chính sách đãi ngộ, khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa phụ sản, chất lượng bữa ăn ca, nơi nghỉ ngơi, buồng tắm, vệ sinh cho lao động nữ tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Nhân các ngày kỷ niệm của phụ nữ và trẻ em và dịp lễ, Tết, các cấp công đoàn đã duy trì tổ chức thăm hỏi, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh gia đình khó khăn; gặp mặt tặng quà, biểu dương khen thưởng con công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong nữ lao động.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Anh - Bí thư Huyện ủy đã chúc mừng và ghi nhận những kết quả Liên đoàn Lao động huyện Phú Xuyên đạt được. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động trong nữ công nhân, viên chức, lao động; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến lao động nữ; củng cố kiện toàn ban nữ công quần chúng; phát hiện và giới thiệu với những nữ công nhân, viên chức, lao động ưu tú, trưởng thành từ phong trào để bồi dưỡng, đào tạo, quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

“Tin tưởng rằng, đội ngũ cán bộ nữ công sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Thủ đô, làm tốt vai trò của người cán bộ công đoàn. Chị em tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, phát huy truyền thống chịu thương, chịu khó, sáng tạo trong học tập, lao động, nghiên cứu. Đặc biệt, nâng cao trình độ về mọi mặt, vươn lên trong cuộc sống, đạt nhiều thành tích hơn nữa góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh”, đồng chí Lê Ngọc Anh bày tỏ.

Cũng trong dịp này, huyện Phú Xuyên cũng đã biểu dương khen thưởng trao tặng 6 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020, 30 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2019.

Lê Vân

Nguồn :