M
19/06/2020 22:36

Phát huy vai trò của báo chí Cách mạng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô

LTS: Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội có bài viết: “Phát huy vai trò của báo chí Cách mạng trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô”. Báo Lao động Thủ đô trân trọng đăng bài viết của đồng chí Giám đốc Công an Thành phố.    

Nhiều tấm gương dũng cảm trong công tác đấu tranh với tội phạm
Công an Hà Nội mở cao điểm trấn áp tội phạm về ma túy
Hà Nội: Trời nắng như đổ lửa, chiến sĩ Cảnh sát giao thông căng mình làm nhiệm vụ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh - người sáng lập nền báo chí cách mạng Việt Nam và là một nhà báo vĩ đại, trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình, luôn đặc biệt quan tâm đến vai trò của báo chí cách mạng, coi đây là vũ khí tư tưởng, phương tiện thông tin, công cụ tuyên truyền sắc bén, hiệu quả trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng con người, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội và hòa bình thế giới.

phat huy vai tro cua bao cach mang trong su nghiep dam bao an ninh quoc gia giu gin trat tu an toan xa hoi tren dia ban thu do
Giám đốc Công an TP Hà Nội Đoàn Duy Khương (ảnh TTXVN)

Để hoàn thành sứ mệnh cao cả, vẻ vang đó, báo chí phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và phải có đường lối chính trị đúng đắn, có tính chiến đấu, tính định hướng, tính nhân văn và đại chúng sâu sắc. Người đã từng chỉ rõ: “Chính trị phải làm chủ. Đường lối chính trị đúng thì những việc khác mới đúng được. Cho nên các báo chí của ta đều phải có đường lối chính trị đúng”; “Ban Chấp hành Trung ương phải kiểm soát các báo chí của Đảng để tránh những khuyết điểm về kỹ thuật và chính trị”; “cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng… Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản…”.

Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành kể từ ngày được đổi tên thành Sở Công an Hà Nội (10/10/1954) đến nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả của lực lượng Quân đội, các ban, bộ, ngành ở Trung ương và Thành phố, sự ủng hộ, giúp đỡ, chở che của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự đồng hành, phối hợp của các cơ quan thông tấn, báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử trong và ngoài lực lượng CAND, Công an Thủ đô đã được tiếp sức, lập thêm nhiều thành tích, chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đóng góp hết sức quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, trong đó có sự nghiệp xây dựng, kiến thiết Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, “Thành phố vì hòa bình”, xây dựng người Công an Thủ đô tận tụy, trách nhiệm, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Với các hình thức đa dạng, phong phú, dưới ngòi bút chân chính, thông qua những bài viết sắc bén có tính thời sự, khách quan, xây dựng và đầy tính nhân văn, báo chí cách mạng Việt Nam đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH, trong đó có trận tuyến đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đầy cam go, gian khổ; phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và mọi mặt đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô. Nhờ đó, nhận thức, ý thức chính trị, tinh thần thượng tôn pháp luật của các cấp, các ngành, các lực lượng, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt, tạo đồng thuận cao trong xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và lực lượng CAND.

phat huy vai tro cua bao cach mang trong su nghiep dam bao an ninh quoc gia giu gin trat tu an toan xa hoi tren dia ban thu do
Lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại thôn Hạ Lôi (ảnh CAND)

Luôn đồng hành với lực lượng Công an nhân dân nói chung, Công an Thủ đô nói riêng, các nhà báo cùng đông đảo đội ngũ cộng tác viên trung thành, nhiệt huyết với sự nghiệp cách mạng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, gương mẫu đi đầu trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự; kịp thời phản ánh để mọi người thấu hiểu những khó khăn, gian khổ, vất vả, cống hiến thầm lặng, hy sinh anh dũng của lực lượng Công an Thủ đô; tuyên truyền, biểu dương những thành tích, chiến công, lan tỏa sâu rộng những tấm gương anh dũng chiến đấu, hy sinh vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; qua các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, ưu tú trên các lĩnh vực công tác, góp phần tô thắm thêm truyền thống Anh hùng vẻ vang của CAND Việt Nam, hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Thủ đô vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân. Cũng từ kênh thông tin quan trọng này, lực lượng Công an Thủ đô đã tiếp nhận được nhiều thông tin có giá trị phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; chủ động tham mưu, đề xuất các chủ trương, giải pháp, biện pháp xử lý từ xa, từ sớm những mâu thuẫn xã hội trong nhân dân, không làm nảy sinh những vấn đề phức tạp mới, trở thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, đánh trúng và làm tan rã nhiều băng, ổ nhóm tội phạm.

Bằng ngòi bút “phò chính, diệt tà” thường xuyên, liên tục, bảo đảm tính định hướng đối với từng loại đối tượng, lĩnh vực, địa bàn với hình thức phù hợp, trong thời gian qua, lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hình thành thế trận thông tin tuyên truyền rộng khắp; tập trung khẳng định tính chân lý, khách quan, khoa học và thời đại của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ thành tựu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; những quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội. Đồng thời, phủ nhận, vạch trần bản chất sai trái, chống phá, lên án mạnh mẽ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, phản động và các đối tượng lợi dụng dân chủ, nhất là các quan điểm cổ súy, thúc đẩy xây dựng “xã hội dân sự”, “tam quyền phân lập” theo kiểu phương Tây, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang nhân dân. Trên cơ sở làm tốt công tác định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô củng cố sức đề kháng, nắm rõ bản chất sự thật, không tin, không nghe và chủ động, tích cực đấu tranh lên án các quan điểm sai trái, thù địch, để từ đó ngày càng hiểu, tin yêu lực lượng Công an hơn và chia sẻ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Là diễn đàn rất hiệu quả của nhân dân trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện xã hội và việc thực thi pháp luật, báo chí đã tham gia xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND; tham gia vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác ngay tại địa bàn cơ sở, cơ quan, doanh nghiệp trường học; tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu; kịp thời phát hiện, cung cấp tài liệu phản ánh những hành vi sai phạm, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ trong khi thi hành công vụ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, liêm chính, gần dân, sát dân, trọng dân, tăng cường “tương tác” với nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Trong thời gian tới, tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả thành tích đã đạt được, hướng tới hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an thành phố lần thứ XXVII đã đề ra; trước mắt, tập trung bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội Đảng các cấp của Thành ủy và Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại và bình yên, là điểm đến đáng tin cậy, có sức thu hút của bạn bè quốc tế. Để phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô

Theo đó, cần nhận thức thống nhất, việc phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau giữa lực lượng Công an Thủ đô với các cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền thực hiện nhiện vụ đảm bảo ANQG, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng Công an nhân dân là yêu cầu khách quan, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó.

Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô cần chủ động nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các quy chế phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và thành phố Hà Nội; thường xuyên trao đổi, kịp thời cung cấp thông tin đảm bảo tính thời sự, khách quan, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo thực hiện quyền tiếp cận các nguồn thông tin chính thống theo đúng quy định của pháp luật, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

phat huy vai tro cua bao cach mang trong su nghiep dam bao an ninh quoc gia giu gin trat tu an toan xa hoi tren dia ban thu do
Chiến sĩ Công an TP Hà Nội ra quân trấn án tội phạm (ảnh ANTĐ)

Về phía các cơ quan thông tấn, báo chí cần tập trung tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trên lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự; về sự cam go, quyết liệt của trận tuyến phòng, chống tội phạm, những khó khăn, vất vả, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND, trong đó có Công an Thủ đô Anh hùng. Qua đó, để nhân dân thấu hiểu, ghi nhận, tin yêu, ủng hộ, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô trong quá trình làm nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc mọi trọng trách được giao, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nhân dịp Kỷ niệm 95 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, toàn thể tướng lĩnh, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên Công an thành phố Hà Nội xin bày tỏ sự trân trọng biết ơn, ghi nhận vai trò và những cống hiến, đóng góp to lớn của báo chí cách mạng đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô nói chung, sự nghiệp đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô nói riêng; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành, phối hợp, giúp đỡ của các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, cùng đội ngũ cộng tác viên chân chính trong và ngoài lực lượng CAND trong thời gian tới./.

Trung tướng Đoàn Duy Khương

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội

Nguồn :