M
28/12/2020 10:58

Phát huy vai trò chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

(LĐTĐ) Năm 2020, xã Tự Lập (huyện Mê Linh) đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có được thành tựu trên là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của chính quyền xã Tự Lập nói riêng và sự vào cuộc quyết liệt của huyện Mê Linh nói chung.

Làng nghề tăm hương hối hả vào vụ TếtĐưa nông hộ tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng thịt heo VietGAPHà Nội sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến

Xã Tự Lập nằm ở phía Tây Bắc huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội với tổng diện tích tự nhiên là 671,75 ha. Trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm 488,06 ha, diện tích đất phi nông nghiệp có 181,87 ha, đất chưa sử dụng có 1,82 ha. Cơ cấu tổ chức xã gồm có hai thôn là thôn Yên Bài và thôn Phú Mỹ.

Phát huy vai trò chỉ đạo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân
Nhờ công tác chỉ đạo sát sao của chính quyền, thu nhập của người dân xã Tự Lập (huyện Mê Linh) ngày càng được cải thiện.

Thực tế cho thấy, xã Tự Lập là một xã có tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội rất lớn. Theo đó, xã có vị trí địa lý tương đối thuận lợi (có đường tỉnh lộ 308 và đường liên xã Tiến Thắng – Tự Lập – Vạn Yên). Cùng đó, xã cũng có đội ngũ lao động đông đảo, có kỹ năng canh tác tốt.

Xác định rõ những tiềm năng có thể đưa xã phát triển mạnh về kinh tế - xã hội, trong những năm qua, Đảng ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, vận động nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, góp phần đưa sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tiến nhanh và mạnh hơn.

Đáng chú ý phải kể đến công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với công tác phát triển sản xuất nông nghiệp, Ủy ban nhân dân xã Tự Lập đã chỉ đạo 2 Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp làm tốt các khâu dịch vụ, phối hợp với công ty khai thác công trình thủy lợi Mê Linh phục vụ nước đảm bảo sản xuất đúng lịch mùa vụ. Tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất; dịch vụ giống lúa, ngô..

Trong công tác bảo vệ thực vật, cán bộ bảo vệ thực vật xã chủ động và phối hợp với cán bộ Hợp tác xã thăm đồng thường xuyên, tuyên truyền tiến bộ kỹ thuật chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hại mạ và lúa. Xã quán triệt, thực hiện tốt công tác dự thính, dự báo, quản lý dịch hại, thông báo khuyến cáo thời điểm phòng trừ sâu, bệnh hại. Tổ chức kiểm tra và ký cam kết với hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng vật tư và thuốc trong danh mục cấm sử dụng.

Để thực hiện hiệu quả công tác nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân, Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động các hộ dân trong vùng quy hoạch trang trại thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế trang trại, kinh tế hộ gia đình theo hướng tập trung; tuyên tuyền về Kế hoạch xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp. Không chỉ vậy, Ủy ban nhân dân xã Tân Lập đề ra các chương trình, dự án, đề án phát triển kinh tế, hỗ trợ sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân.

Từ những cố gắng của chính quyền và nhân dân, kinh tế hộ gia đình xã Tân Lập từng bước được nâng cao. Nếu trong năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45.550.000 đồng/ người/ năm thì năm 2020 mức thu nhập bình quân đầu người đạt 50.200.000 đồng/ người/ năm, tăng 4.650.000 đồng/ người/ năm.

Lương Hằng

Nguồn :