M
19/05/2021 20:44

Phát động Giải thưởng Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ

(LĐTĐ) Ngày 19/5, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam phối hợp với tổ chức UN Women đã phát động giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs).

Nâng cao kỹ năng hỗ trợ nạn nhân vượt qua khủng hoảng trong bối cảnh dịch Covid-19 Cải thiện cơ chế phối hợp liên ngành trong ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ di cư Huy động cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Năm 2020, Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women đã tổ chức Giải thưởng Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) lần đầu tiên ở Việt Nam và được nhiều công ty nhiệt tình hưởng ứng tham gia. Năm nay là lần thứ hai Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam và UN Women tổ chức giải thưởng này.

Phát động Giải thưởng Thực hiện nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ
Toàn cảnh lễ phát động Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ.

Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc trao quyền cho phụ nữ được tổ chức nhằm mục đích khuyến khích và công nhận nỗ lực của các công ty có các sáng kiến, chương trình hành động thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ đồng thời nâng cao nhận thức và thu hút ngày càng nhiều công ty vận dụng các Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ trong doanh nghiệp của mình.

Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) 2021 có 6 hạng mục gồm: Lãnh đạo cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; lãnh đạo trẻ cam kết thúc đẩy bình đẳng giới; bình đẳng giới tại nơi làm việc; bình đẳng giới tại thị trường; bình đẳng giới thông qua tham gia vào cộng đồng và quan hệ đối tác; báo cáo minh bạch về bình đẳng giới.

Đối tượng tham gia giải thưởng trên gồm tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt quy mô hoặc ngành nghề, có các chương trình và thực tiễn tốt về thúc đẩy bình đẳng giới đáp ứng một hoặc nhiều hạng mục của Giải thưởng và có Giám đốc điều hành hoặc lãnh đạo doanh nghiệp (hiện tại hoặc trước đây) đã từng ký hoặc sẽ có ý định sẽ ký Tuyên bố ủng hộ Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs). Ban tổ chức cũng lưu ý, các doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia tối đa hai trong số sáu hạng mục giải thưởng.

Ban tổ chức Giải thưởng Thực hiện Nguyên tắc trao quyền cho Phụ nữ (WEPs) bắt đầu nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký tham gia giải thưởng theo hình thức trực tuyến từ ngày 31/5/2021 tại website www.asiapacificwepsawards.org và kết thúc nhận đăng ký vào ngày 31/7/2021.

Lễ trao giải của Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 10/2021 tại Hà Nội. Lễ trao giải cấp khu vực sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào 11/2021.

Lương Hằng

Nguồn :