M
19:41 | 18/10/2019

Kỷ niệm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng:

Noi gương các vị Anh hùng trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc

(LĐTĐ) Tại Lễ sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 105 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển khai trong toàn Đoàn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 105 Ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019) với nhiều nội dung quan trọng.

noi guong cac vi anh hung trong xay dung bao ve to quoc Tuổi trẻ Thủ đô tiếp lửa truyền thống từ phong trào Ba sẵn sàng
noi guong cac vi anh hung trong xay dung bao ve to quoc Thành đoàn Hà Nội xuất quân hoạt động tình nguyện tại Lào
noi guong cac vi anh hung trong xay dung bao ve to quoc Tuổi trẻ Thủ đô thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Theo đó, tại buổi sinh hoạt truyền thống kỷ niệm 105 ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về cuộc đời và tấm gương hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vĩ đại của anh Lý Tự Trọng cho dân tộc, đất nước và cách mạng Việt Nam.

noi guong cac vi anh hung trong xay dung bao ve to quoc
Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức triển khai trong toàn Đoàn hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 105 Ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2019). (Ảnh: Mai Anh)

Làm nổi bật vai trò, vị trí và những đóng góp quan trọng của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Qua đó tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và các thế hệ thanh niên đi trước đã chọn.

Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên hiểu rõ ý nghĩa, lý tưởng cách mạng qua câu nói của anh Lý Tự Trọng: “Con đường của thanh niên chỉ là con đường cách mạng, không thể có con đường nào khác” trong thời điểm hiện tại.

Phát động các phong trào học tập tấm gương anh Lý Tự Trọng và các đoàn viên tiêu biểu noi gương anh như chị Võ Thị Sáu, anh Trần Văn Ơn, anh Nguyễn Văn Trỗi và các tấm gương anh hùng trẻ tuổi, các gương đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của địa phương, đơn vị. Từ đó phát huy sức trẻ, sẵn sàng xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chi đoàn chủ điểm trong Đoàn và phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 105 Ngày sinh anh Lý Tự Trọng (1914 - 2019), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020), kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020).

Hướng dẫn đoàn viên, chi đoàn đăng ký các nội dung, phần việc, công trình thanh niên thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo và tình nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Tổ chức các tọa đàm, diễn đàn trao đổi, thảo luận tạo không gian mở để đoàn viên mạnh dạn đóng góp ý tưởng, hiến kế, giải pháp cho việc đổi mới công tác giáo dục và phương thức hoạt động của Đoàn.

Bên cạnh đó, tổ chức hoạt động giao lưu với các gương cán bộ Đoàn tiêu biểu, các gương điển hình trong lao động, học tập sáng tạo, các gương có thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực, chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Khuyến khích các chi đoàn tổ chức sinh hoạt chi đoàn tại di tích lịch sử, văn hóa phù hợp với nội dung chủ đề.

Lương Hằng

Nguồn :