M
14:23 | 05/11/2019

Nỗ lực để về đích

(LĐTĐ) Quý III năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội tiếp tục duy trì, triển khai hiệu quả các mặt hoạt động, trong đó nổi bật là công tác tham gia quản lý, chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, thực hiện các hoạt động xã hội từ thiện và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động. 

no luc de ve dich Công đoàn Viên chức Thành phố tập huấn nghiệp vụ công tác cho cán bộ công đoàn
no luc de ve dich Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội khóa V, kỳ họp lần thứ 9
no luc de ve dich Đóng góp hiệu quả cho công tác cải cách hành chính
no luc de ve dich
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Đặng Văn Hải- Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố cho biết, trong quý III/2019, các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố đã chủ động và tích cực tổ chức cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động; nghiên cứu, tham gia xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị…

Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, lao động và người sử dụng lao động trong việc đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với sức khỏe người lao động; tham gia giám sát việc bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đồng thời chỉ đạo công đoàn cơ sở doanh nghiệp tổ chức rà soát, tổng hợp và đánh giá chất lượng Thỏa ước lao động tập thể…

Nhằm san sẻ khó khăn về nhà cửa với đoàn viên, trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tổ chức Hội nghị trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa Mái ấm công đoàn cho 01 đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH MTV Đầu tư, Thương mại và Du lịch Sao Mai từ Quỹ Xã hội Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố 20.000.000 đồng và Quỹ xã hội của Công đoàn Viên chức Thành phố là 5.000.000 đồng. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở căn cứ vào tiêu chuẩn hỗ trợ “Mái ấm Công đoàn” để rà soát CB,CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt về nhà ở đề nghị LĐLĐ Thành phố xem xét hỗ trợ trong năm 2020.

Cũng trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã triển khai thực hiện và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực, thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, CB,CCVCLĐ là thương binh, thân nhân liệt sỹ; tặng quà cho 13 CB,CCVCLĐ của các Công đoàn cơ sở trực thuộc là thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ và 20 gia đình chính sách với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng.

Đặc biệt, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ công chức, viên chức lao động đóng góp ủng hộ Quỹ xã hội của Công đoàn, Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” năm 2019. Đến nay Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đã thu được hơn 1 tỷ đồng; Quỹ Xã hội Công đoàn đã thu được hơn 165 triệu đồng, nộp LĐLĐ Thành phố hơn 95 triệu đồng (đạt 100% kế hoạch).

Đối với công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, ông Đặng Văn Hải cho biết, trong quý III, Công đoàn Viên chức Thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “Xây dựng văn hóa người Hà Nội”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của CB,CCVCLĐ trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”…

Theo ông Đặng Văn Hải, từ nay đến cuối năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Công đoàn Viên chức Thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động; thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, lao động. Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ quan tâm xây dựng và triển khai văn bản và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020; tiếp tục vận động cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trợ giúp kịp thời cán bộ công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cùng đó, trong quý III năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức phát động và vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia thực hiện tốt cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực” và “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, Công đoàn viên chức Thành phố cũng chỉ đạo công đoàn cơ sở, tuyên truyền, động viên cán bộ công chức, viên chức và đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, nghiên cứu khoa học, cải cách hành chính, có nhiều sáng kiến trong công tác, nâng cao chất lượng dịch vụ công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mỗi cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố năm 2019, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và của tổ chức Công đoàn.

Theo ông Đặng Văn Hải, từ nay đến cuối năm 2019, Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó Công đoàn Viên chức Thành phố tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, viên chức, lao động; thường xuyên nắm bắt, định hướng dư luận, tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm và tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, cán bộ công chức viên chức, lao động.

Công đoàn Viên chức Thành phố sẽ quan tâm xây dựng và triển khai văn bản và chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị Người lao động năm 2020; tiếp tục vận động cán bộ công chức viên chức tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội, hưởng ứng các hoạt động nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo”, trợ giúp kịp thời cán bộ công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngọc Tú

Nguồn :