M
15:50 | 29/08/2019

Đóng góp hiệu quả cho công tác cải cách hành chính

(LĐTĐ) Xác định vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, những năm qua, ngoài thực hiện hiệu quả các mặt hoạt động chuyên môn của tổ chức Công đoàn, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội còn có nhiều cố gắng, đổi mới trong hoạt động, tích cực tham gia công tác cải cách hành chính của Thủ đô.

dong gop hieu qua cho cong tac cai cach hanh chinh Tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực xây dựng
dong gop hieu qua cho cong tac cai cach hanh chinh Nỗ lực để cải thiện thứ hạng chỉ số cải cách hành chính
dong gop hieu qua cho cong tac cai cach hanh chinh Quận Nam Từ Liêm đi đầu trong cải cách hành chính

Góp phần tạo chuyển biến tích cực trong cải cách hành chính

Công đoàn Viên chức Thành phố hiện có hơn 9.500 đoàn viên sinh hoạt tại 63 Công đoàn cơ sở. Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố Phạm Bá Vĩnh, hầu hết đoàn viên của Công đoàn Viên chức Thành phố là những cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan của Thành ủy, các cơ quan quản lý Nhà nước, các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố Hà Nội, họ chính là những người tham mưu cho lãnh đạo Thành phố đề ra những chủ trương, quyết sách để xây dựng và phát triển Thủ đô, đồng thời cũng là những người tổ chức triển khai thực hiện những chủ trương, quyết sách đó.

dong gop hieu qua cho cong tac cai cach hanh chinh
Công đoàn Viên chức Thành phố tọa đàm về nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa

Có thể nói, đội ngũ đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đóng vai trò hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng, lan toả rất lớn đối với các hoạt động của Thành phố, đặc biệt là trong công tác cải cách hành chính

Xác định vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, thời gian qua, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tích cực chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền về các nội dung cái cách hành chính một cách sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, bằng nhiều hình thức, gắn với tuyên truyền, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chủ trương của thành phố Hà Nội.

Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Cùng đó, Công đoàn Viên chức Thành phố thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở triển khai tuyên truyền về cải cách hành chính, tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề, các cuộc thi về cải cách hành chính, trong đó có nhiều cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm và sân khấu hóa, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Được sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Thành phố, các Công đoàn cơ sở đã chủ động báo cáo cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua như phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”… gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Các công đoàn cơ sở cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tích cực tham mưu và thực hiện cải cách hành chính, tập trung vào việc cải cách, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; chuẩn hóa, đơn giản hóa và bãi bỏ các thủ tục gây phiền hà cho nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp.

Công đoàn còn tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, giảm bớt khâu trung gian, giảm chi ngân sách, giảm biên chế với nguyên tắc thực hiện đúng quy định, phù hợp với thực tiễn; chú trọng xây dựng tác phong, lề lối làm việc, đạo đức nghề nghiệp, tinh thần thái độ thi hành công vụ của cán bộ công chức, viên chức.

Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn Viên chức Thành phố đã góp phần quan trọng để công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội trong những năm qua được triển khai toàn diện, thực hiện hiệu quả, có nhiều chuyển biến tích cực.

Các nhiệm vụ cái cách hành chính hoàn thành theo tiến độ kế hoạch góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Thành phố trong những năm qua liên tục được cải thiện.

Năm 2018, chỉ số PCI của Hà Nội đã vươn lên thứ 9 (tăng 4 bậc so với năm 2017), nằm trong top 10 tỉnh/thành phố có chỉ số PCI cao nhất, hoàn thành mục tiêu về xếp hạng chỉ số PCI trước 2 năm theo kế hoạch; Chỉ số PAPI đạt 42,43 điểm (tăng 7,8 điểm so với năm 2017), không còn nằm trong top địa phương thấp điểm; Chỉ số PAR INDEX đạt 83,98% điểm, xếp thứ 2 trong cả nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2018 đạt trên 7,5 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và vươn lên dẫn đầu cả nước.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc tuyên truyền và tham gia thực hiện cải cách hành chính của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội cũng như các Công đoàn cơ sở trực thuộc còn tồn tại một số khuyết điểm, hạn chế. Trong đó, lãnh đạo Công đoàn Viên chức Thành phố thẳng thắn chỉ rõ: Tuy chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao hơn trước, song số cán bộ, công chức, viên chức có kỹ năng chuyên môn, tính chuyên nghiệp cao chưa nhiều.

Một bộ phận cán bộ công chức, còn đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, nhất là những việc khó, nổi cộm, bức xúc. Một bộ phận nhỏ cán bộ, công chức, viên chức chưa thực hiện đúng Quy chế văn hóa công sở, thái độ phục vụ dân chưa tốt, cá biệt còn có biểu hiện hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây phiền hà, bức xúc cho tổ chức và công dân.

Trong thời gian tới, để đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và tham gia thực hiện cải cách hành chính, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội sẽ thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng như duy trì thường xuyên công tác tuyên truyền giáo dục, chấn chỉnh, nâng cao tinh thần thái độ, ý thức phục vụ, chấp hành kỷ cương, kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ, trước hết là những người có quan hệ trực tiếp với cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

Công đoàn Viên chức Thành phố cũng sẽ tham mưu, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá về công tác cán bộ, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất và năng lực, có ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính, có trách nhiệm cao trong phục vụ nhân dân đồng thời tham mưu thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, xây dựng chính sách tiền lương hợp lý để cán bộ công chức, viên chức có thể đảm bảo đời sống, yên tâm công tác, có chính sách đãi ngộ hợp lý nhằm động viên đối với người có sáng kiến, kinh nghiệm được ứng dụng rộng rãi, mang lại giá trị cao trong công tác quản lý, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, Công đoàn Viên chức Thành phố cũng sẽ tích cực tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về thi tuyển một số chức danh lãnh đạo ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; về công tác đào tạo, bồi dưỡng, thu hút, sử dụng nhân tài; về đổi mới nội dung, phương thức tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức cũng như tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; gắn công tác CCHC với thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác.

Ngọc Tú

Nguồn :