Đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô:

Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(LĐTĐ) Tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra mới đây, đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô đã gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam nhiều kiến nghị, đề xuất tâm huyết.
Đề nghị tổng hợp kiến nghị của công nhân lao động với Đảng và Nhà nước Lãnh đạo thành phố Hà Nội giải đáp, tiếp thu kiến nghị của công nhân lao động Đại biểu Quốc hội sẽ lắng nghe kiến nghị của công nhân lao động về các vấn đề "nóng"

Trao đổi với phóng viên Lao động Thủ đô, đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, kiến nghị của CNVCLĐ Thủ đô tập trung vào những vấn đề liên quan chặt chẽ đến hoạt động của tổ chức Công đoàn, đời sống, việc làm của CNVCLĐ.

Phóng viên: Thưa Phó Chủ tịch, tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra mới đây, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam. Vậy xin đồng chí cho biết, các kiến nghị của CNVCLĐ Thủ đô tập trung vào những nội dung nào?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022, của Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028, để chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tiến hành tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ từ các Đại hội Công đoàn các cấp đối với Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Kết quả, Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVI đã tiếp nhận được 1.450 ý kiến, kiến nghị từ đoàn viên, CNVCLĐ. Các ý kiến, kiến nghị của CNVCLĐ Thủ đô tập trung vào 7 nhóm vấn đề chính gồm: 5 nhóm kiến nghị, đề xuất gửi tới Đảng, Nhà nước và 2 nhóm kiến nghị, đề xuất gửi tới Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đây là những ý kiến, kiến nghị hết sức tâm huyết, xác thực, xuất phát từ thực tiễn phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn Thủ đô, từ đời sống, việc làm và nhu cầu thiết thân của CNVCLĐ.

Nhiều kiến nghị tâm huyết gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô gửi tới Đảng, Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam tại Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trong đó, kiến nghị với Đảng, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô mong muốn Đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa X) về “Xây dựng giai cấp Công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về: “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Cùng đó, CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị Đảng quan tâm, lãnh đạo tốt hơn nữa công tác cán bộ Công đoàn; cử những cán bộ có uy tín, năng lực, phẩm chất để phụ trách, lãnh đạo, chỉ đạo phong trào CNVCLĐ và hoạt động ở các Công đoàn các cấp; quan tâm công tác phát triển Đảng, Đảng viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; đồng thời Đảng cũng cần tăng cường giác ngộ, bồi dưỡng, kết nạp nhiều công nhân vào Đảng; bồi dưỡng nhiều cán bộ Công đoàn trẻ để bổ sung vào hàng ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước.

CNVCLĐ Thủ đô đề nghị Đảng tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên về nền tảng tư tưởng của Đảng, về giai cấp công nhân; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội về vị trí, vai trò của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam. Các cấp ủy Đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, chính quyền cần lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của CNVCLĐ và của tổ chức Công đoàn; quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động, làm cho Công đoàn thực sự là cầu nối giữa CNVCLĐ với Đảng, Nhà nước.

Phóng viên: Nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là một vấn đề nan giải, làm ảnh hưởng tới quyền lợi người lao động, hẳn đây cũng là một vấn đề mà đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô quan tâm, mong muốn Nhà nước có giải pháp giải quyết, đúng không thưa Phó Chủ tịch?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Đúng như vậy, đây là một trong những đề xuất, kiến nghị nằm trong nhóm các đề xuất, kiến nghị của CNVCLĐ Thủ đô gửi tới Nhà nước và các cấp chính quyền. Cụ thể, CNVCLĐ Thủ đô mong muốn Nhà nước sớm ban hành và thực hiện tốt các chính sách về đào tạo, đào tạo lại công nhân, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh cả về tổ chức và trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hoàn thiện chính sách tiền lương; quan tâm đầu tư, hoàn thiện chính sách nhà ở cho người lao động có thu nhập thấp, đặc biệt là công nhân lao động ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Cùng đó, CNVCLĐ Thù đô đề nghị các cấp chính quyền cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý Nhà nước; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật Lao động, Luật Công đoàn, các chính sách BHXH cho công nhân; chăm lo cải thiện điều kiện lao động, phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, CNVCLĐ Thủ đô kiến nghị Nhà nước cần có biện pháp giải quyết hạn chế thấp nhất tình trạng nợ đọng, trốn đóng BHXH làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động.

Phóng viên: Còn đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô đã kiến nghị những vấn đề gì, thưa đồng chí?

- Đồng chí Lê Đình Hùng: Đối với Tổng LĐLĐ Việt Nam, CNVCLĐ Thủ đô mong muốn và đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia với Nhà nước xây dựng, ban hành các chính sách pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; đặc biệt là Luật BHXH (sửa đổi), dự kiến sẽ trình Quốc hội thông qua trong thời gian tới, với quan điểm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia và thụ hưởng các chế độ BHXH của người lao động.

CNVCLĐ Thủ đô cũng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia với Nhà nước triển khai, thực hiện tốt Luật Dân chủ tại cơ sở; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với CNVCLĐ; quan tâm dành nguồn lực chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghè; có cơ chế tham gia với Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho đoàn viên, người lao động thuộc đối tượng được thuê, thuê mua ổn định cuộc sống; đặc biệt các địa phương có nhiều công nhân thuê trọ.

Xin trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch!

Phạm Diệp (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động