M
06/05/2021 15:20

Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân:

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân năm 2021

(LĐTĐ) Thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu, kế hoạch của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,… Đó là một trong những nội dung trọng tâm được Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đề cập tại Lễ phát động Tháng công nhân – Tháng An toàn, vệ sinh lao động quận Thanh Xuân năm 2021.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn nhằm góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động “Tháng công nhân” năm 2021

Nêu bật những nội dung trọng tâm tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân Cao Đắc Tiến đề nghị, các cấp Công đoàn quận cần tiếp tục tuyên truyền về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam 92 năm qua; đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, sát với chủ đề “Công đoàn Việt Nam – Niềm tin người lao động” – “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở”.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân năm 2021
Ông Cao Đắc Tiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân phát động Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh Lao động năm 2021

Các cấp Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến – cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nâng cao năng suất máy móc, thiết bị, giảm chi phí sản xuất, động viên cán bộ, công nhân viên chức lao động tham gia tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động.

Công đoàn các cấp cũng cần thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, xây dựng “Người cán bộ công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực, phong trào “Người tốt, việc tốt”. “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà”; thi đua “Hai tốt”, xây dựng “Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn”, “Xây dựng nhà trường văn hóa – nhà giáo mẫu mực – học sinh thanh lịch”; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn, động viên cán bộ, đoàn viên Công đoàn phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn các cấp, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh,…

Hưởng ứng các nội dung phát động từ Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân, ông Hoàng Đình Lương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (Công ty Lạc Hồng) cho biết, cùng với các Công đoàn cơ sở trên địa bàn, hoạt động Công đoàn của Công ty Lạc Hồng luôn bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động quận, cùng sự quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, Ban lãnh đạo Công ty; qua đó, giúp cho Ban chấp hành Công đoàn phối hợp triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, lồng ghép với các hoạt động Công đoàn.

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng công nhân năm 2021
Ông Hoàng Đình Lương, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng

Để triển khai các phong trào, chỉ đạo từ Công đoàn cấp trên cơ sở, theo ông Hoàng Đình Lương, ngay từ đầu năm Công ty Lạc Hồng đã tổ chức Hội nghị người lao động, lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định có liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động; thường xuyên đối thoại giữa công đoàn với chuyên môn và người lao động trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn nhằm tìm ra giải pháp thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất nhiệm vụ được giao, đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

“Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền triển khai phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động nhằm động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy năng lực, sở trường công tác góp phần nâng cao năng suất lao động; hạn chế tối đa các sự cố, nguyên nhân gây mất an toàn, góp phần đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh,…”, ông Lương nhấn mạnh.

Có thể thấy, trong những năm qua, các phong trào thi đua do Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân phát động luôn thiết thực và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với hình thức đa dạng, phong phú, được đông đảo đoàn viên, người lao động hưởng ứng, duy trì và phát triển, đến nay đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa.

Tuy nhiên, để các phong trào thi đua đạt hiệu quả hơn nữa, tại lễ phát động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân cũng đề nghị, các nội dung thi đua cần phải được thực hiện sâu rộng hơn nữa, với những nội dung thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị và sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, doanh nghiệp sao cho có sức lan tỏa cao nhất trong công nhân viên chức lao động; đồng thời, phát huy sáng tạo trong triển khai thực hiện của cơ sở, lấy địa bàn cơ sở là nơi thi đua tạo nên những điểm nhấn có ý nghĩa. Đặc biệt, các cấp Công đoàn quận cần chú trọng việc đánh giá kết quả đợt thi đua, kịp thời biểu dương khen thưởng động viên, khích lệ những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc.

Đỗ Đạt

Nguồn :