Nhiều bất cập về khám, chữa bệnh cần phải sửa đổi!

(LĐTĐ) Tại Phiên họp thứ 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ, bổ sung dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Là dự án Luật quan trọng, có tác động lớn, nhiều mặt đến xã hội, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, nhiều nội dung đề xuất trong Dự luật đang tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn.
Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Đánh giá đầy đủ tác động của dịch Covid-19, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) Xem xét sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong Chương trình xây dựng luật năm 2022

Nhà nước thống nhất quản lý về giá khám bệnh, chữa bệnh

Sửa đổi toàn diện Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất từ năm 2019, nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập sau 11 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 hiện hành. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các quy định đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh khi phát sinh tình huống đặc biệt chưa có tiền lệ như đại dịch Covid-19 và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiều bất cập về khám, chữa bệnh cần phải sửa đổi!
Cần thiết sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh để tạo hành lang pháp lý phù hợp cho công tác khám, chữa bệnh.

Trong đó, Dự thảo quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc theo trường hợp bệnh, bao gồm nhóm yếu tố chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Việc xây dựng, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Thẩm tra Dự luật, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan đều nhất trí với sự cần thiết Nhà nước phải thống nhất quản lý về giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả đối với giá dịch vụ xét nghiệm bằng máy do tư nhân đặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng việc áp dụng một mức giá khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc như đề xuất có thể không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác nhau.

Hơn nữa, việc thay đổi từ chỗ quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước định khung giá và mức giá cụ thể (điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật Giá) sang quy định Nhà nước định mức giá cụ thể (điểm a khoản 3 Điều 19 của Luật Giá) dẫn đến phải sửa đổi Luật Giá để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, liên quan đến chính sách này, Ủy ban Xã hội đề nghị cần nghiên cứu, tổng kết đánh giá kỹ nội dung "cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh" để có cơ sở xem xét tiếp tục kế thừa trong Luật (sửa đổi).

Sửa đổi quy định để được cấp phép hành nghề

Về chức danh chuyên môn và giấy phép hành nghề, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh viên, lương y, người có bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trên cơ sở xem xét văn bằng chuyên môn và thực hành; chứng chỉ hành nghề không có thời hạn.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, thực tiễn cho thấy, việc xét cấp chứng chỉ hành nghề theo hồ sơ không đánh giá được năng lực thực tế. Chưa kể, việc cấp theo văn bằng bỏ sót nhiều đối tượng tham gia khám chữa bệnh mà không được cấp chứng chỉ hành nghề và không quản lý được quá trình thực hành nghề nghiệp sau cấp phép.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 chưa bao phủ hết các đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế như cán bộ khối y tế dự phòng, kỹ sư xạ trị, kỹ sư vật lý y học, người đang làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng nhưng có tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Vì vậy, Dự thảo sửa đổi quy định để được cấp phép hành nghề, ngoài đáp ứng điều kiện về sức khỏe, lý lịch tư pháp, người đề nghị cấp phép phải hoàn thành chương trình thực hành sau tốt nghiệp, đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Đồng thời, Dự thảo tiếp tục quy định cấp phép hành nghề không có thời hạn với lương y, người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền và theo hình thức xét hồ sơ...

Phải thành thạo sử dụng tiếng Việt?

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo, nếu không biết thì được sử dụng phiên dịch. Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, việc sử dụng phiên dịch dẫn đến nhiều hạn chế do người phiên dịch không có chuyên môn y tế, người phiên dịch lợi dụng vị trí để hành nghề trái phép, khó xác định trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố y khoa do chỉ định của người hành nghề hay lỗi tại người phiên dịch.

Theo TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cần sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thiết kế lại cho phù hợp để thu nhập của cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo được giá trị sức lao động, tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công tác y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ông Lợi phân tích, cơ chế, chính sách của ngành Y tế có 3 nút thắt lớn về thể chế cần phải tập trung tháp gỡ để cán bộ ngành Y tế được hưởng thù lao thoả đáng. Thứ nhất là ngành Y tế được đào tạo dài hơn các ngành khác nên cần thiết phải thiết kế bảng lương phù hợp với quá trình đào tạo. Thứ hai, là ngành chăm lo cho sức khoẻ của người dân, bảo vệ tính mạng con người như lực lượng vũ trang bảo vệ nhân dân, tại sao ngành Y tế không cho áp dụng phụ cấp 1,8 như lực lượng vũ trang? Thứ ba, khi dịch bệnh lực lượng y tế phải đương đầu chống dịch, nên cần có phụ cấp đặc biệt để khi biến cố xảy ra thì áp dụng ngay.

Vì vậy, Dự thảo quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám, chữa bệnh cho người Việt Nam phải thành thạo sử dụng tiếng Việt trong khám chữa bệnh, trừ một số trường hợp cho phép sử dụng phiên dịch. Những người nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề có lộ trình 5 năm để chuyển đổi sang sử dụng tiếng Việt trong khám, chữa bệnh, hoặc để cơ sở khám chữa bệnh đang sử dụng nhân lực là người nước ngoài sắp xếp, bố trí, tuyển dụng nhân lực thay thế.

Tuy nhiên, thẩm tra Dự luật, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Đối ngoại cho rằng, đề xuất này chưa phù hợp, không thu hút được các bác sĩ nước ngoài có trình độ cao đến làm việc, hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam, nhất là đối với một số lĩnh vực khám chữa bệnh mà nước ta còn yếu, cần tranh thủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn của các chuyên gia nước ngoài trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Những năm qua, Bộ Y tế đã triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí do Bộ Y tế ban hành và bước đầu cho thấy hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Dự thảo bổ sung quy định việc đánh giá chất lượng là bắt buộc theo bộ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế ban hành, được thực hiện bởi Tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập, với lộ trình thực hiện dự kiến từ 1/1/2026 (2 năm sau khi Luật có hiệu lực thi hành).

Cũng theo Dự thảo, người hành nghề khám, chữa bệnh được từ chối khám, chữa bệnh khi: Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hành nghề của mình, nhưng phải giới thiệu đến cơ sở khám, chữa bệnh khác để giải quyết; việc khám, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp; người bệnh, thân nhân có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề đang thực hiện nhiệm vụ…/.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ngày hội đặc biệt của người khiếm thị Thanh Xuân

Ngày hội đặc biệt của người khiếm thị Thanh Xuân

(LĐTĐ) Ngày 3/12, Hội người mù quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tổ chức hội nghị kỷ niệm 30 năm ngày Quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2022) và chương trình Nâng ...
Triệu tập Đường "Nhuệ" tới phiên xét xử vợ chồng Lẫm, Quyết

Triệu tập Đường "Nhuệ" tới phiên xét xử vợ chồng Lẫm, Quyết

(LĐTĐ) Ngày 13/12, Toàn án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị ...
Hà Nội: Điểm check-in tuyệt đẹp giữa ngàn hoa khoe sắc không thể bỏ qua

Hà Nội: Điểm check-in tuyệt đẹp giữa ngàn hoa khoe sắc không thể bỏ qua

(LĐTĐ) Nằm giữa cánh đồng rau sạch, trang trại trải nghiệm Hải Đăng thuộc xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội tách biệt với thế giới ồn ào, ...
VinFast công bố giá xe VF 5 Plus, nhận đặt cọc từ ngày 10/12/2022

VinFast công bố giá xe VF 5 Plus, nhận đặt cọc từ ngày 10/12/2022

(LĐTĐ) Hà Nội, ngày 3/12/2022 - VinFast công bố sẽ chính thức mở cổng nhận đặt cọc mẫu xe điện VF 5 Plus từ ngày 10/12/2022. Xe có giá 458 triệu ...
Hưng Yên: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để tạo động lực phát triển

Hưng Yên: Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại để tạo động lực phát triển

(LĐTĐ) Để Hưng Yên vươn mình phát triển thành một trong những cực tăng trưởng của vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô, Đảng bộ tỉnh xác định nhiệm ...
Nhà máy Ford Hải Dương: 25 năm minh chứng cho sự gắn bó lâu dài với khách hàng Việt Nam

Nhà máy Ford Hải Dương: 25 năm minh chứng cho sự gắn bó lâu dài với khách hàng Việt Nam

(LĐTĐ) Với sự đồng ý của Chính phủ và tỉnh Hải Dương, năm 1995, liên doanh Ford Việt Nam bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng nhà ...
Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn năm 2022 Cụm thi đua Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 5 Thành ...

Tin khác

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam năm 2022, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và dân số - kế hoạch hóa gia đình quận Long Biên đẩy mạnh tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam (26/12) trên địa bàn quận.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đứt 3 dây chằng khớp gối

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đứt 3 dây chằng khớp gối

(LĐTĐ) Sau khi thay dây chằng nhân tạo, cô gái 21 tuổi tự đi những bước chân đầu tiên sau 8 tháng phải dùng nạng và xe lăn do tai nạn giao thông.
Mục tiêu của y học bào thai là chữa bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ

Mục tiêu của y học bào thai là chữa bệnh cho thai nhi từ trong bụng mẹ

(LĐTĐ) Theo Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, tỷ lệ trẻ bất thường tại Việt Nam hiện nay là 2%, nếu không có sự can thiệp của sản khoa thì cứ 100 trẻ sẽ có 2 trẻ có vấn đề về sức khỏe hoặc tật nguyền ở mức độ hòa nhập cuộc sống kém, hoặc không thể hòa nhập được cuộc sống, thậm chí tử vong. Việc cứu được 2% trẻ rất có giá trị để nâng cao chất lượng giống nòi Việt Nam.
Làm gì để giảm “gánh nặng” bệnh lao?

Làm gì để giảm “gánh nặng” bệnh lao?

(LĐTĐ) Mặc dù phải dồn sức cho cuộc chiến” phòng, chống Covid-19 trong hơn 2 năm, nhưng toàn ngành Y tế nói chung, Chương trình chống lao Quốc gia nói riêng cũng không quên nhiệm vụ phát hiện, phòng ngừa bệnh lao. Bằng chứng, số ca phát hiện mới ngang bằng với số ca trước khi dịch xảy ra. Để có góc nhìn đa chiều về công tác phòng, chống lao và lý giải vì sao số ca mắc bệnh lao lại cao như vậy, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Bình Hòa, Phó Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương để hiểu rõ hơn về những vấn đề xoay quanh chủ đề này.
Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích

Tạo mọi điều kiện để người cao tuổi sống vui, khoẻ, có ích

(LĐTĐ) Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người cao tuổi bằng các chương trình, đề án cụ thể với nhiều hoạt động thiết thực từ thành phố đến cơ sở.
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

(LĐTĐ) Sáng nay (30/11), quận Hai Bà Trưng tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022.
Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

Đẩy mạnh truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS

(LĐTĐ) Ngày 30/11, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn sàng”.
Người phụ nữ bị dị ứng nguy hiểm vì bôi kem dưỡng da

Người phụ nữ bị dị ứng nguy hiểm vì bôi kem dưỡng da

(LĐTĐ) Sau bôi kem dưỡng da, người phụ nữ trẻ bị sưng phù mặt và cổ, không thể cúi đầu, mắt sưng húp không nhìn rõ xung quanh. Theo các bác sĩ, nếu không điều trị kịp thời, da bệnh nhân có thể bị nứt, nhiễm trùng nguy hiểm.
Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết rơi vào tình trạng xuất huyết não do nhập viện muộn

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết rơi vào tình trạng xuất huyết não do nhập viện muộn

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 liên tiếp tiếp nhận các bệnh nhân có tình trạng xuất huyết nội sọ (xuất huyết não) nặng trên nền bệnh sốt xuất huyết.
TP.HCM: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới

TP.HCM: Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về bình đẳng giới

(LĐTĐ) Ngày 29/11, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược, Chương trình quốc gia về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn năm 2025 đến năm 2030.
Xem thêm
Phiên bản di động