Nhiều bất cập về khám, chữa bệnh cần phải sửa đổi!

(LĐTĐ) Tại Phiên họp thứ 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nhất trí với đề nghị của Chính phủ, bổ sung dự án Luật Khám, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022). Là dự án Luật quan trọng, có tác động lớn, nhiều mặt đến xã hội, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân, nhiều nội dung đề xuất trong Dự luật đang tiếp tục được nghiên cứu, tham vấn.
Bổ sung dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 Đánh giá đầy đủ tác động của dịch Covid-19, tiếp tục hoàn thiện dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) Xem xét sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh trong Chương trình xây dựng luật năm 2022

Nhà nước thống nhất quản lý về giá khám bệnh, chữa bệnh

Sửa đổi toàn diện Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã được Bộ Y tế - cơ quan chủ trì soạn thảo đề xuất từ năm 2019, nhằm khắc phục các hạn chế, bất cập sau 11 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 hiện hành. Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các quy định đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh khi phát sinh tình huống đặc biệt chưa có tiền lệ như đại dịch Covid-19 và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Nhiều bất cập về khám, chữa bệnh cần phải sửa đổi!
Cần thiết sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh để tạo hành lang pháp lý phù hợp cho công tác khám, chữa bệnh.

Trong đó, Dự thảo quy định giá dịch vụ khám, chữa bệnh là số tiền phải trả cho mỗi dịch vụ khám, chữa bệnh hoặc theo trường hợp bệnh, bao gồm nhóm yếu tố chi phí trực tiếp, tiền lương, chi phí quản lý và khấu hao tài sản cố định. Việc xây dựng, quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo quy định của pháp luật về giá.

Thẩm tra Dự luật, Ủy ban Xã hội, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan đều nhất trí với sự cần thiết Nhà nước phải thống nhất quản lý về giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả đối với giá dịch vụ xét nghiệm bằng máy do tư nhân đặt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật cho rằng việc áp dụng một mức giá khám bệnh, chữa bệnh trên phạm vi toàn quốc như đề xuất có thể không phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương khác nhau.

Hơn nữa, việc thay đổi từ chỗ quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do Nhà nước định khung giá và mức giá cụ thể (điểm c khoản 3 Điều 19 của Luật Giá) sang quy định Nhà nước định mức giá cụ thể (điểm a khoản 3 Điều 19 của Luật Giá) dẫn đến phải sửa đổi Luật Giá để bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bên cạnh đó, liên quan đến chính sách này, Ủy ban Xã hội đề nghị cần nghiên cứu, tổng kết đánh giá kỹ nội dung "cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh" để có cơ sở xem xét tiếp tục kế thừa trong Luật (sửa đổi).

Sửa đổi quy định để được cấp phép hành nghề

Về chức danh chuyên môn và giấy phép hành nghề, Luật Khám bệnh, chữa bệnh hiện hành quy định đối tượng cấp chứng chỉ hành nghề gồm: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên, hộ sinh viên, lương y, người có bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền. Việc cấp chứng chỉ hành nghề được thực hiện trên cơ sở xem xét văn bằng chuyên môn và thực hành; chứng chỉ hành nghề không có thời hạn.

Tuy nhiên, theo Bộ Y tế, thực tiễn cho thấy, việc xét cấp chứng chỉ hành nghề theo hồ sơ không đánh giá được năng lực thực tế. Chưa kể, việc cấp theo văn bằng bỏ sót nhiều đối tượng tham gia khám chữa bệnh mà không được cấp chứng chỉ hành nghề và không quản lý được quá trình thực hành nghề nghiệp sau cấp phép.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, quy định về đối tượng được cấp chứng chỉ hành nghề trong Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2009 chưa bao phủ hết các đối tượng tham gia hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thực tế như cán bộ khối y tế dự phòng, kỹ sư xạ trị, kỹ sư vật lý y học, người đang làm việc trong lĩnh vực y tế dự phòng nhưng có tham gia vào hoạt động cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Vì vậy, Dự thảo sửa đổi quy định để được cấp phép hành nghề, ngoài đáp ứng điều kiện về sức khỏe, lý lịch tư pháp, người đề nghị cấp phép phải hoàn thành chương trình thực hành sau tốt nghiệp, đạt yêu cầu tại kỳ kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề. Đồng thời, Dự thảo tiếp tục quy định cấp phép hành nghề không có thời hạn với lương y, người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền và theo hình thức xét hồ sơ...

Phải thành thạo sử dụng tiếng Việt?

Theo quy định hiện hành, người nước ngoài hành nghề tại Việt Nam phải biết tiếng Việt thành thạo, nếu không biết thì được sử dụng phiên dịch. Tuy nhiên, theo cơ quan soạn thảo, việc sử dụng phiên dịch dẫn đến nhiều hạn chế do người phiên dịch không có chuyên môn y tế, người phiên dịch lợi dụng vị trí để hành nghề trái phép, khó xác định trách nhiệm pháp lý khi xảy ra sự cố y khoa do chỉ định của người hành nghề hay lỗi tại người phiên dịch.

Theo TS Bùi Sỹ Lợi, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, cần sửa đổi Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Luật Bảo hiểm y tế, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, thiết kế lại cho phù hợp để thu nhập của cán bộ, nhân viên y tế đảm bảo được giá trị sức lao động, tạo đòn bẩy thúc đẩy tăng năng suất lao động và nâng cao hiệu quả công tác y tế, chăm sóc sức khỏe toàn dân.

Ông Lợi phân tích, cơ chế, chính sách của ngành Y tế có 3 nút thắt lớn về thể chế cần phải tập trung tháp gỡ để cán bộ ngành Y tế được hưởng thù lao thoả đáng. Thứ nhất là ngành Y tế được đào tạo dài hơn các ngành khác nên cần thiết phải thiết kế bảng lương phù hợp với quá trình đào tạo. Thứ hai, là ngành chăm lo cho sức khoẻ của người dân, bảo vệ tính mạng con người như lực lượng vũ trang bảo vệ nhân dân, tại sao ngành Y tế không cho áp dụng phụ cấp 1,8 như lực lượng vũ trang? Thứ ba, khi dịch bệnh lực lượng y tế phải đương đầu chống dịch, nên cần có phụ cấp đặc biệt để khi biến cố xảy ra thì áp dụng ngay.

Vì vậy, Dự thảo quy định người nước ngoài hành nghề lâu dài tại Việt Nam và khám, chữa bệnh cho người Việt Nam phải thành thạo sử dụng tiếng Việt trong khám chữa bệnh, trừ một số trường hợp cho phép sử dụng phiên dịch. Những người nước ngoài đã được cấp giấy phép hành nghề có lộ trình 5 năm để chuyển đổi sang sử dụng tiếng Việt trong khám, chữa bệnh, hoặc để cơ sở khám chữa bệnh đang sử dụng nhân lực là người nước ngoài sắp xếp, bố trí, tuyển dụng nhân lực thay thế.

Tuy nhiên, thẩm tra Dự luật, Ủy ban Pháp luật, Ủy ban Đối ngoại cho rằng, đề xuất này chưa phù hợp, không thu hút được các bác sĩ nước ngoài có trình độ cao đến làm việc, hành nghề khám chữa bệnh tại Việt Nam, nhất là đối với một số lĩnh vực khám chữa bệnh mà nước ta còn yếu, cần tranh thủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn của các chuyên gia nước ngoài trong điều kiện nước ta ngày càng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Những năm qua, Bộ Y tế đã triển khai đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí do Bộ Y tế ban hành và bước đầu cho thấy hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ. Vì vậy, Dự thảo bổ sung quy định việc đánh giá chất lượng là bắt buộc theo bộ tiêu chuẩn chất lượng do Bộ Y tế ban hành, được thực hiện bởi Tổ chức chứng nhận chất lượng độc lập, với lộ trình thực hiện dự kiến từ 1/1/2026 (2 năm sau khi Luật có hiệu lực thi hành).

Cũng theo Dự thảo, người hành nghề khám, chữa bệnh được từ chối khám, chữa bệnh khi: Tiên lượng tình trạng bệnh vượt quá khả năng hoặc trái với phạm vi hành nghề của mình, nhưng phải giới thiệu đến cơ sở khám, chữa bệnh khác để giải quyết; việc khám, chữa bệnh đó trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp; người bệnh, thân nhân có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người hành nghề đang thực hiện nhiệm vụ…/.

Phương Thảo

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thăm, chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm thăm, chúc mừng các cơ sở y tế trên địa bàn

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc để tạm dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia?

Park Hang-seo sẽ trở về Hàn Quốc để tạm dẫn dắt Đội tuyển Quốc gia?

(LĐTĐ) Theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, hôm nay (27/2) Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) sẽ có thông báo quan trọng cho vị trí huấn luyện viên (HLV) trưởng của Đội tuyển Hàn Quốc.
Cần chế độ đãi ngộ tương xứng với đặc thù công việc của cán bộ y tế

Cần chế độ đãi ngộ tương xứng với đặc thù công việc của cán bộ y tế

(LĐTĐ) Ngành Y tế là một ngành đặc thù với trình độ và chất lượng lao động cao, tuy nhiên, hiện nay nhiều chế độ, chính sách dành cho bác sĩ, nhân viên y tế chưa tương xứng. Làm sao để giải quyết vấn đề này nhằm tạo động lực, thu hút nhân tài, cũng như “giữ chân” nhân viên y tế tại các bệnh viện công luôn là vấn đề được quan tâm. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô xoay quanh nội dung này.
Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI

Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI

(LĐTĐ) Tối 26/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần VI nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).
Quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công

Quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công

(LĐTĐ) Sau thời gian 3 tháng vận hành thử nghiệm, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm sơ bộ đánh giá kết quả thực hiện, phân tích các khó khăn, vướng mắc. Trên cơ sở đó, UBND quận đã chỉ đạo các phường khắc phục các khó khăn, quyết tâm thực hiện có hiệu quả mô hình Trung tâm hành chính công.
Danh sách 100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH từ 6-24 tháng

Danh sách 100 đơn vị chậm đóng tiền BHXH từ 6-24 tháng

(LĐTĐ) Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, trên địa bàn Thủ đô hiện còn nhiều doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng tiền bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, trong đó nhiều đơn vị chậm đóng thời gian dài, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia. Dưới đây là danh sách 100 doanh nghiệp, đơn vị chậm đóng, với thời gian chậm đóng từ 6 - 24 tháng (theo cung cấp của BHXH Thành phố).
Sắc hoa màu nhớ

Sắc hoa màu nhớ

(LĐTĐ) Tháng hai khuất lấp vào trong Tết, hết Tết thì cũng sắp cạn ngày. Tháng hai mong manh như một làn mây mỏng bay ngang bầu trời xuân rực rỡ. Tháng hai để lại trong ta niềm bâng khuâng xao xuyến. Tháng hai, tháng của sắc hoa xoan tím rịm chiều quê.

Tin khác

Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI

Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần thứ VI

(LĐTĐ) Tối 26/2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình Tôn vinh Thầy thuốc Việt Nam và trao giải cuộc thi viết “Sự hy sinh thầm lặng” lần VI nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024).
Xứng danh “Lương y phải như từ mẫu”!

Xứng danh “Lương y phải như từ mẫu”!

(LĐTĐ) Hôm nay (27/2), kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024) không chỉ để tri ân, tôn vinh những “chiến sĩ” mặc áo blouse trắng mà còn là dịp để mỗi cán bộ, nhân viên làm trong lĩnh vực y tế suy nghĩ cần phải làm gì tiếp tục xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”; cần tiếp tục làm gì để đưa nền y học nước nhà phát triển phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân tốt nhất?
Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Khám và phát thuốc cho trẻ em ở mái ấm Thiên Thần

Ngày Thầy thuốc Việt Nam: Khám và phát thuốc cho trẻ em ở mái ấm Thiên Thần

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, đoàn y bác sĩ Bệnh viện Da liễu TP.HCM đã đến khám và phát thuốc cho trẻ em ở mái ấm Thiên Thần.
Cần đẩy mạnh bản lĩnh, trình độ và y đức của nhân viên y tế

Cần đẩy mạnh bản lĩnh, trình độ và y đức của nhân viên y tế

(LĐTĐ) Chiều 23/2, tại thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Việt Nam có vắc xin thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B

Việt Nam có vắc xin thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B

(LĐTĐ) Vừa qua, hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC cùng Tập đoàn Dược phẩm GSK (Anh) chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin thế hệ mới phòng viêm màng não do vi khuẩn não mô cầu nhóm B (Neisseria meningitidis B) gây ra.
Xây dựng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

Xây dựng Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển

(LĐTĐ) Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phải xây dựng xứng tầm với tên gọi, để ngày càng ổn định, phát triển, xứng đáng với sự tin cậy của Bộ Y tế.
Đề xuất tăng mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng cho khám, chữa bệnh BHYT

Đề xuất tăng mỗi năm khoảng 1.100 tỷ đồng cho khám, chữa bệnh BHYT

(LĐTĐ) Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh chi phí quản lý quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) tối đa 5% xuống tối đa 4%, phần còn lại 1% (dự kiến tương đương 1.100 tỷ đồng mỗi năm) được bổ sung ngay vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Xây dựng năng lực đội ngũ thầy thuốc, giữ vững phẩm chất "lương y như từ mẫu"

Xây dựng năng lực đội ngũ thầy thuốc, giữ vững phẩm chất "lương y như từ mẫu"

(LĐTĐ) Nhân kỉ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), chiều ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm và chúc mừng Bệnh viện Thể thao Việt Nam và Bệnh viện đa khoa Tâm Anh.
Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 22/2, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố Phạm Quí Tiên đã đến thăm, chúc mừng Sở Y tế Hà Nội nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024).
Tình hình cung ứng thuốc giải độc Botulinum ở TP. HCM

Tình hình cung ứng thuốc giải độc Botulinum ở TP. HCM

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận 2 trường hợp trẻ nhỏ nghi ngờ ngộ độc Botulinum toxin sau khi ăn tiệc tất niên, một số người dân lo ngại rằng liệu các bệnh viện trên địa bàn Thành phố có xảy ra tình trạng thiếu thuốc giải độc Botulinum.
Xem thêm
Phiên bản di động