M
15:11 | 27/09/2018

Nhận trẻ bị bỏ rơi làm con nuôi

(LĐTĐ) Hỏi: Xin luật sư cho biết quy định pháp luật như thế nào khi nhận trẻ bỏ rơi về làm con nuôi? (Nguyễn Tuấn Anh - Đông Anh, Hà Nội)

nhan tre bi bo roi lam con nuoi Sẵn sàng nhận cháu bé bị trao nhầm làm con nuôi
nhan tre bi bo roi lam con nuoi Cố đi xin được một đứa con, giờ tôi lại bị cha bé đòi lại...

Trả lời: Theo Luật Nuôi con nuôi năm 2010 thì “Trẻ em bị bỏ rơi là trẻ em không xác định được cha mẹ đẻ”. Trường hợp trẻ em bị bỏ rơi tại bệnh viện, Nghị định 123/2015/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hộ tịch quy định như sau:

Điều 14. Đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi

1. Người phát hiện trẻ bị bỏ rơi có trách nhiệm bảo vệ trẻ và thông báo ngay cho Ủy ban nhân dân hoặc công an cấp xã nơi trẻ bị bỏ rơi. Trường hợp trẻ bị bỏ rơi tại cơ sở y tế thì Thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm thông báo.

Ngay sau khi nhận được thông báo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm tổ chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi; Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm giao trẻ cho cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng theo quy định pháp luật.

Biên bản phải ghi rõ thời gian, địa điểm phát hiện trẻ bị bỏ rơi; đặc điểm nhận dạng như giới tính, thể trạng, tình trạng sức khỏe; tài sản hoặc đồ vật khác của trẻ, nếu có; họ, tên, giấy tờ chứng minh nhân thân, nơi cư trú của người phát hiện trẻ bị bỏ rơi. Biên bản phải được người lập, người phát hiện trẻ bị bỏ rơi, người làm chứng (nếu có) ký tên và đóng dấu xác nhận của cơ quan lập.

Biên bản được lập thành hai bản, một bản lưu tại cơ quan lập, một bản giao cá nhân hoặc tổ chức tạm thời nuôi dưỡng trẻ.

2. Sau khi lập biên bản theo quy định tại Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân trong 7 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi.

3. Hết thời hạn niêm yết, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ. Cá nhân hoặc tổ chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm khai sinh cho trẻ em. Thủ tục đăng ký khai sinh được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Hộ tịch.

Họ, chữ đệm, tên của trẻ được xác định theo quy định của pháp luật dân sự. Nếu không có cơ sở để xác định ngày, tháng, năm sinh và nơi sinh của trẻ thì lấy ngày, tháng phát hiện trẻ bị bỏ rơi là ngày, tháng sinh; căn cứ thể trạng của trẻ để xác định năm sinh; nơi sinh là nơi phát hiện trẻ bị bỏrơi; quê quán được xác định theo nơi sinh; quốc tịch của trẻ là quốc tịch Việt Nam. Phần khai về cha, mẹ và dân tộc của trẻ trong Giấy khai sinh và Sổ hộ tịch để trống; trong Sổ hộ tịch ghi rõ “Trẻ bị bỏ rơi”.

Theo quy định trên, bạn có thể xin UBND xã về việc tạm thời nhận nuôi dưỡng trẻ em này ngay sau khi cơ sở y tế phát hiện trẻ bị bỏ rơi, việc tạm thời nhận nuôi trẻ sẽ được ghi vào biên bản phát hiện trẻ bị bỏ rơi do Công an xã lập. Sau khi UBND xã phát thông báo liên tiếp 7 ngày, hết thời hạn đó bạn tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ sơ sinh này (trong thời hạn 60 ngày) và đăng ký xin nhận con nuôi.

Văn phòng luật sư số 5 Hà Nội

Nguồn :