M
12/04/2021 09:09

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân vào ngày nào?

(LĐTĐ) Bạn đọc Nguyễn Thị Mùi (E5 Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội) hỏi: Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được quy định là ngày, tháng, năm nào?

Phát động thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Thi đua chào mừng cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp

Trả lời:

Theo Điều 5 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử.

Ngày 17/11/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 133/2020/QH14 về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, trong đó quy định Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội

Nguồn :