Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều nay (19/7), tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận Hà Đông, đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận.
UBND quận Hà Đông tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ quan LĐLĐ quận Hà Đông: Chú trọng công tác chăm lo cho người lao động Quyết tâm xây dựng doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh

Phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, đồng chí Phùng Khanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông khoá X cho biết, Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong 2 ngày (19, 20/7/2023).

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đồng chí lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo Quận ủy Hà Đông chụp ảnh cùng Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, phiên làm việc thứ Nhất

Đại hội có nhiệm vụ thảo luận, thông qua báo có kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, quyết định chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp của Công đoàn quận Hà Đông nhiệm kỳ 2023 - 2028; tham gia ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII; tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; đề xuất, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức Công đoàn về những vấn đề có liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 và bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (phiên làm việc ngày 19/7)

“Đại hội tập trung trí tuệ đóng góp nhiều ý kiến vào báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn phù hợp với nhiệm vụ hiện nay, đề ra các giải pháp quan trọng nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra và thực hiện nhiệm vụ, chức năng hoạt động công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận và xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh”, đồng chí Phùng Thị Khanh nhấn mạnh.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Phùng Thị Khanh - Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông khóa X, phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn quận Hà Đông nhiệm kỳ 2023 - 2028

Trình bày về đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Chủ tịch LĐLĐ quận Hà Đông Phùng Thị Khanh kỳ vọng, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa XI bảo đảm đủ tiêu chuẩn và cơ cấu, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn, có uy tín, có khả năng đoàn kết, tập hợp, lôi cuốn được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ; có năng lực tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Công đoàn các cấp.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Lại Hà Phương được chỉ định là triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hà Đông

Trong ngày làm việc thứ nhất, 196 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho 16.654 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ quận Hà Đông đã có mặt dự Đại hội. Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình ngày làm việc thứ nhất đề ra. Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa X; Thảo luận, biểu quyết thông qua Đề án nhân sự Ban Chấp hành LĐLĐ quận khóa XI; Đại hội bầu Ban Chấp hành LĐLĐ quận Hà Đông khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 21 đồng chí; Chỉ định triệu tập viên phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành LĐLĐ quận lần thứ XI; bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, xác định mục tiêu đến năm 2025 là: “Phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo, dân chủ, kỷ cương; phát triển kinh tế, văn hóa xã hội bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, thực hiện quản lý theo mô hình chính quyền đô thị; giữ vững quốc phòng - an ninh; mở rộng quan hệ đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Một số hình ảnh tại ngày làm việc thứ nhất, Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Các Đại biểu tham gia phiên làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội và danh sách Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ban bầu cử thực hiện công tác phát phiếu bầu cho các đoàn viên Công đoàn
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn viên Công đoàn lựa chọn Đại biểu bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đồng chí Lại Hà Phương thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận Hà Đông nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đoàn viên Công đoàn quận Hà Đông bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày làm việc thứ nhất Đại hội Công đoàn quận Hà Đông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Đỗ Đạt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Trong không khí linh thiêng tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, năm 2023, toàn Thành phố có 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng.
Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế.
Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động