M
18/09/2020 10:03

Ngành Nông nghiệp đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt trên 3%

(LĐTĐ) Năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp từ 3% trở lên. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tập trung thực hiện nhóm các giải pháp đột phá gồm: Rà soát các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực.

Hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái
Hà Nội dự kiến huy động 89 nghìn tỷ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn
“Đường đi” nào cho nông sản?

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, năm 2021, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp từ 3% trở lên; 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; thu nhập của nông dân khu vực nông thôn Thủ đô đạt 58 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên khu vực nông thôn đạt trên 95%.

quyet liet trien khai cac bien phap thuc day san xuat nong nghiep

Ngành Nông nghiệp Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2021 đạt trên 3%

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, tập trung thực hiện nhóm các giải pháp đột phá gồm: Rà soát các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn; triển khai thực hiện chính sách đặc thù khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Cạnh đó, tập trung xây dựng chuỗi giá trị nông sản chủ lực; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh nông nghiệp. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh tái cơ cấu, phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng hiện đại; tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chính sách của Trung ương và thành phố đối với sản xuất nông nghiệp; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển nông nghiệp; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về nông nghiệp; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội sẽ đẩy mạnh liên kết hợp tác sản xuất theo “chuỗi giá trị”, quản lý và sử dụng hiệu quả thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm hàng hoá đã được bảo hộ; đăng ký bảo hộ các thương hiệu, nhãn hiệu ra nước ngoài. Tiếp tục xây dựng và phát triển thêm một số thương hiệu nông sản hàng hóa mới có lợi thế của Thủ đô. Hỗ trợ đầu tư, mở rộng cơ sở hạ tầng vùng sản xuất tập trung cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của thành phố.

Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp nông nghiệp đầu tư vào các khu, cụm, trung tâm công nghiệp - dịch vụ hỗ trợ nông nghiệp thông qua việc thuê đất nông nghiệp hoặc liên kết với trang trại, hợp tác xã. Tăng cường kết nối giữa các địa phương vùng Thủ đô, giữa nông thôn với đô thị tạo việc làm, sinh kế bền vững... cho người nông dân Hà Nội trong quá trình tập trung, tích tụ đất đai.

Mạnh Quân

Nguồn :