M
16/09/2020 21:03

Huyện Đông Anh:

Hướng tới phát triển nông nghiệp đô thị - sinh thái

(LĐTĐ) Trong những năm tới, huyện Đông Anh xác định việc đẩy nhanh, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị - sinh thái trên địa bàn huyện.

Hà Nội dự kiến huy động 89 nghìn tỷ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn
Đa dạng các hoạt động xúc tiến thương mại sản phẩm nông nghiệp Thủ đô
Chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Theo báo cáo của Huyện ủy Đông Anh về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2015-2020), những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện được quan tâm, tạo điều kiện bằng nhiều giải pháp thiết thực: hỗ trợ kinh phí mua giống cây trồng, vật nuôi; thuốc phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng, vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, vật nuôi; hỗ trợ đưa cơ giới hóa ứng dụng vào nông nghiệp đã thu được nhiều kết quả quan trọng, nâng cao giá trị/ha canh tác.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của huyện đạt bình quân 2.061 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015 - 2020 đạt 0,6%. Cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi, giảm tỷ trọng trồng trọt. Giá trị trên 1 ha đất canh tác đạt 267 triệu đồng, vượt 117 triệu đồng so với chỉ tiêu Đại hội XXVIII (150 triệu đồng/ha).

tan dung loi the de phat trien du lich nong nghiep
Huyện Đông Anh đang hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị - sinh thái

Trên địa bàn huyện đã dần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung và nhiều mô hình sản xuất theo quy trình VietGap cho năng suất, hiệu quả cao; một số sản phẩm đã được xây dựng thương hiệu đặc sản; chăn nuôi tiếp tục được duy trì phát triển, chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung với trên 200 mô hình trang trại cho hiệu quả kinh tế cao.

Trong những năm qua, công tác phòng, chống dịch bệnh đã được huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt; Công tác phòng chống lụt bão được tập trung chỉ đạo phòng ngừa, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của thiên tai, bão, lũ đối với sản xuất nông nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Những năm tới, phần lớn diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh bị thu hẹp để chuyển mục đích sang các loại hình khác như: công nghiệp, thương mại - dịch vụ, đô thị, du lịch sinh thái... do đó việc đẩy nhanh, đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là hết sức cần thiết và cấp bách nhằm hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp đô thị - sinh thái trên địa bàn huyện.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp một cách đồng bộ với nhiều giải pháp, cụ thể: đầu tư hạ tâng, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... tập trung đẩy mạnh quy hoạch, khuyến khích đầu tư vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp đô thị. Trong đó tập trung vào các loại hình: Cây cảnh, cây đô thị, hoa và các loại hình sản xuất theo mô hình công nghệ, tiết kiệm diện tích đất sử dụng.

Khuyến khích, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất ở các khu vực ngoài vùng phát triển đô thị để phát triển mô hình sản xuất theo mô hình nông nghiệp chất lượng cao; tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để thu hút các doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ khuyến khích các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ mới, năng suất lao động cao, mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, hữu cơ, sinh thái cho hiệu quả kinh tế cao, áp dụng công nghệ 4.0 trong sản xuất; đồng thời đây mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào trong sản xuất.

Huyện cũng khuyến khích hỗ trợ phát triển chuỗi liên kết giá trị từ sản xuất đến tiêu dùng; thực hiện hiệu quả đề án "Phát triển nâng cấp, hoàn thiện sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện theo Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm nông nghiệp OCOP".

Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu sản phẩm cho vùng sản xuất trồng trọt, chăn nuôi; kết nối thị trường tiêu thụ, xúc tiến quảng bá sản phẩm, kết hợp phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch nhằm tăng hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp: quản lý quy trình sản xuất, nông sản an toàn thực phẩm; kinh doanh vật tư nông nghiệp; thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm,...

Ngoài ra, huyện cũng sẽ tập trung triển khai thực hiện tốt các phương án phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai để góp phần đảm bảo hiệu quả sản xuất nông nghiệp, hạn chế tối đa thiệt hại trong sản xuất do thiên tai.

Mai Quý

Nguồn :